Ny rapport: Så dyr kan oljen på Johan Castberg bli

Nye beregninger viser at Johan Castberg-utbyggingen i Barentshavet fort kan koste mer enn den smaker. Statoil vil foreløpig ikke si noe om hva de tror prisen blir.

KAN BLI DYRT: Statoils foreløpige anslag tilsier at Johan Castberg-feltet inneholder mellom 400 og 600 millioner fat olje. Beslutningen om et utbygging er nå utsatt, for andre gang, til neste sommer.
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Carbon Tracker Initiative (CTI) har nå analysert de 20 dyreste fremtidige oljeutbyggingene til de store børsnoterte oljeselskapene.

CTI er en finansiell tenketank i London som jobber med å analysere koblingene mellom finans, energi og klimapolitikk.

På listen er Johan Castberg-feltet i Barentshavet rangert blant de 20 dyreste. Der eier Statoil 50 prosent og italienske Eni 30 prosent. Resten eies av det statlige Petoro. Utbyggingsbeslutningen ble senest før sommeren utsatt for andre gang på ett år (se faktaboks).

I beregningene konkluderer rapporten med at oljeselskapet Eni vil måtte investere 3,03 milliarder dollar for sin andel av Johan Castberg. Eni eier 30 prosent av lisensen, mens Statoil eier 50 prosent.

Totalt innebærer kalkylen en investeringsramme på 10 milliarder dollar, eller 62 milliarder kroner.

I tillegg mener artikkelforfatterne at den nødvendige oljeprisen for å forsvare en slik utbygging vil ligge i området 103 til 151 dollar per fat, avhengig av hvor dyr utbyggingen blir.

Med unntak av et kraftig hopp i oljeprisen sommeren 2008, rett før finanskrisen, har oljeprisen ligget godt under disse nivåene. Siden midten av 90-tallet var det først i 2008 at oljeprisen bikket 100 dollar første gang.

Siden 2011 har oljeprisen over tid ligget i området 90 til 125 dollar, med mesteparten av prisingen rundt 100 til 115.

Hvis ikke Statoil får kostnadene ned, eller man ender opp i et scenario der oljeprisen stiger kraftig i årene fremover, øker dermed risikoen for at prosjektet kan gå med tap.

- Kan nok stemme

- Tallene kan nok stemme hvis man baserer seg på dagens utbyggingsforslag og dagens reserveanslag, sier den erfarne Statoil-analytikeren John Olaisen i ABG Sundal Collier etter å ha fått oversendt tallene.

Analytikerkollega Christian Yggeseth i Arctic Securities er enig, men peker på linje med Olaisen på flere faktorer som gjør at regnestykket kan endre seg markant i fremtiden hvis man finner mer olje eller klare å hente ut mer.

- Jeg er ikke uenig i vurderingene rundt break-even (nullpunktet, journ.anm.) dersom man legger inn en buffer på 15 dollar per fat, som kanskje fremstår som noe aggressivt gitt selskapenes fokus på kost for tiden, sier Yggeseth.

John Olaisen, leder av ABG Sundal Colliers analyseteam på olje og oljeservice

Han tror også at denne undersøkelsen glemmer å regne med at Johan Castberg og de andre utbyggingene kan komme til å produsere mer olje enn opprinnelig planlagt, fordi man klarer å finne mer olje, eller hente ut mer av reservoarene.

Yggeseth mener også man bør ta med i regnskapet at mulige fremtidige funn kan knyttes opp mot den eksisterende infrastrukturen.

- Det vil betydelig trekke ned enhetskosten og sånn sett break-even for prosjektet i sin helhet.

- Jeg ser ikke på Johan Castberg som mer utfordrende enn normalt, vanndypet er ikke avskrekkende, mens klima og geografi kan være faktorer som gjør det noe mer utfordrende, sier Arctic-analytikeren.

Jarand Rystad i Rystad Energy mener at Carbon Trackers analyse har mangler både på kostnadssiden og når det kommer til mulighetene for ekstra volumer. Han trekker også frem sikkerhetsmarginen på 15 dollar per fat.

De ligger inne med utbyggingskostnader på 80 milliarder kroner, og en balansepris på litt under 80 dollar per fat.

- Vår totalvurdering er mer positiv enn den de har, og vi tror prosjektet kan bli sanksjonert tidlig i 2015. Det er fremdeles tilleggsmuligheter i området, samt at det er mulig å se utbyggingen i sammenheng med en Gotha-utbygging, hvilket kan være med på å redusere enhetskostnadene. Altså kan vi vente i spenning på flere avgrensningsbrønner til Gotha, samt andre brønner i området. Men prosjektet står seg altså alene også, konkluderer Rystad.

- Tror det kommer til å bli tapsprosjekter

Bellona-leder Frederic Hauge mener arbeidet til Carbon Tracker Initiative er en «viktig premissleverandør» i debatten rundt oljenæringen.

Han er svært kritisk til utbyggingen av de dyre feltene som nå vurderes eller er i gang.

- Ser man på erfaringene fra for eksempel Goliat kan sluttsummen fort bli høyere. Dette er ikke bare en rød varsellampe, dette er et lysende diskotek, sier Hauge.

- Det er mange som har hauset opp disse utbyggingene, og dette tror jeg kommer til å bli tapsprosjekter, legger han til.

Han mener Aasta Hansteen-feltet som er vedtatt, samt Snøhvit, står i fare for å gå med tap. Han legger til at Goliat-feltet må ha en oljepris på over 100 dollar for å gå i pluss.

- Vi bør ha en diskusjon om økonomien i å ta ut disse ressursene.

Hauge forteller at Bellona opplever en økt pågang fra finansmiljøer i Norge og internasjonalt, som vil ha mer motinformasjon for å sammenligne med det oljeselskapene selv sier. Hauge mener samfunnet og politikere holdes bak lyset og ikke opplyses om de negative sidene.

Han trekker parallellen til CO2-fangstanlegget på Mongstad.

- Da ble det store overskrifter i media, men det er jo ingenting i forhold til overskridelsene i disse prosjektene, sier Hauge.

I tillegg til de tradisjonelle utbyggingskostnadene, peker Bellona-grunnleggeren på nok en faktor som kan drive kostnadene opp fremover.

- Det som kommer, enten norske politikere liker det eller ikke, er EUs offshore sikkerhetsdirektiv. Det betyr at vi vil måtte basere oss på worst case-scenarioer, og ikke de mest sannsynlige. Det kommer til å bli en utfordring.

Jobber med kostnadskutt

Statoil ønsker ikke å gå inn på tallene i anslaget til Carbon Tracker Initiative. De viser til at de nå har utsatt konseptvalget for Johan Castberg til sommeren 2015.

- Det betyr at vi fortsatt er i en fase hvor vi utvikler hovedkonseptene, jobber med tekniske løsninger og å redusere kostnader. Derfor er det for tidlig for oss å gå ut med investeringsanslag for Castberg-konseptene, sier Morten Eek, informasjonssjef for markedsføring, prosessering og fornybar energi i Statoil, til E24.

Les også

- Johan Castberg kommer til å bli bygget ut

Han sier at investeringsanslagene i store feltutviklinger blir offentliggjort i forbindelse med investeringsbeslutning, det vil si like før selskapet sender inn plan for utbygging og drift (PUD) til Stortinget.

Morten Eek i Statoil

- Er ikke risikoen altfor høy hvis man velger å bygge ut et oljefelt som krever en oljepris godt over 100 dollar per fat for å gå rundt?

- Vi har ikke tatt en endelig investeringsbeslutning for Johan Castberg, og vi jobber mot et konseptvalg i juni 2015. Johan Castberg-feltet skal produsere i flere tiår og vår jobb er å utvikle et prosjekt som er teknisk og økonomisk robust i et langsiktig perspektiv, sier Eek.

- Bellona peker på at det nye sikkerhetsdirektivet til EU. Innebærer det direktivet at kostnadene for sikring og beredskap vil øke på norsk sokkel, slik Statoil ser det?

- Vi baserer vår drift og prosjektaktivitet i henhold til de norske HMS-lovverk og krav, avslutter informasjonssjefen.

Les også:

- Produksjonsstart i 2018 blir nok for tidligKongsberg sikret seg Statoil-kontrakt på Johan CastbergStatoil fant olje på den siste Johan Castberg-brønnen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Equinor

Flere artikler

  1. - Jeg er helt sikker på at «Johan Castberg» blir bygget ut

  2. Betalt innhold

    Slik ble oljeutbyggingen 50 milliarder billigere

  3. Lundin og Statoil legger barentsplan på is

  4. - Produksjonsstart i 2018 blir nok for tidlig

  5. – Vi har spart 40 til 50 milliarder