Gnagere og flaggermus stanser milliard-gassrør fra Norge

Røret som skal ta norsk gass til Danmark og Polen er stanset av hensyn til flaggermus og gnagere. Det kan forsinke prosjektet med mange måneder.

Dette bildet er fra arbeidet med Baltic Pipe, som skal kobles til det norske gassrøret Europipe II og frakte gass til Danmark og Polen. Nå er prosjektet stanset av miljøhensyn, og det kan bli forsinket.
Publisert:

Denne uken tok også aktivister seg inn på anleggsområdet til Baltic Pipe ved Odense for å demonstrere mot gassrøret, opplyser utbyggeren Energinet i en melding.

I forrige uke stanset Miljø- og Energiklagenævnet hele landdelen av prosjektet, som går fra Houstrup Strand til Faxe Syd. Hele røret skal etter planen koste mellom 12 og 16 milliarder danske kroner.

Bakgrunnen for stansen var en klage på at byggingen kan gå ut over hasselmus, bjørkemus og flaggermus.

Ifølge en avgjørelse fra denne nemnda er det ikke nok sikkerhet for at områdene hvor røret bygges kan opprettholdes som yngle- eller rasteområde for bjørkemus og hasselmus. Det er også usikkert hvordan utbyggingen vil påvirke lokale bestander av flaggermus.

– Vi er meget triste over avgjørelsen, sier Marian Kaagh, som er visedirektør og leder av Energinets avdeling for anleggsprosjekter, i en melding.

Da selskapet fikk miljøtillatelse til Baltic Pipe i 2019, sa det at det skulle arbeide videre med en rekke tiltak for å sikre gode levevilkår for hasselmus, bjørkemus og flaggermus.

– Vi har siden arbeidet videre med en rekke tiltak for å beskytte dyrene. Men klagenemnda sier at alle disse tiltakene skulle ha vært helt klarlagt før miljøtillatelsen ble gitt, sier Kaagh.

Montel: Kan ta 8 måneder

Ifølge energibransjebladet Montel kan det ta prosjektet syv til åtte måneder å få utstedt en ny miljøtillatelse.

– I utgangspunktet betyr dette at Energinet ikke har en miljøtillatelse og da kan de ikke arbeide på prosjektet. Så dette har en alvorlig betydning, og det er en bombe som rammer saken, sier kontorsjef Niels Bjørkbom i danske Miljøstyrelsen til Montel.

Landdelen av Baltic Pipe består av rundt 210 kilometer gassrør. Baltic Pipe går også gjennom åtte Natura 2000-områder. Dette er EUs betegnelse på beskyttede naturområder.

Demonstranter lenket seg fast

Denne uken trengte aktivister fra organisasjonen Baltic Pipe – Nej Tak seg inn på byggeområdene og lenket seg fast til anleggsmaskiner. Organisasjonen har også tidligere demonstrert mot prosjektet.

«Ved Fraugde, hvor Baltic Pipe skal krysse under Svendborgbanen, hang aktivistene bannere på entreprenørenes maskiner og lenket seg flere steder til dem. Politi og beredskap ble tilkalt og ryddet byggeplassen i løpet av formiddagen», skriver Energinet.

– Hvis vi skal ha noen som helst sjanse for å redde jorden fra den katastrofekursen den er på, en kurs som allerede har brakt ødeleggelse med seg mange steder i verden, må vi gjøre radikale tiltak for å forbedre klima og miljø, både lokalt og globalt, sier talspersonen for aktionsgruppen Luca Jensen i en pressemelding, ifølge danske TV2.

– Baltic Pipe motarbeider disse tiltakene på alle tenkelige måter. Der er derfor ingen tvil om at prosjektet må stoppes, sa han.

Les også

Fra Norge til Danmark, Polen, Baltikum og Finland: Her kommer de nye gassrørene

Stenger ned byggeplassene

Den danske nett- og gassrøroperatøren Energinet forsøker nå sammen med danske myndigheter å finne ut hva avgjørelsen i Miljø- og Energiklagenævnet får å si for prosjektet, som er et samarbeid med polske Gaz-System.

Energinet er i ferd med å stenge ned anleggsarbeidene inntil selskapet får de nødvendige tillatelsene på plass. En rekke entreprenører er i arbeid på prosjektet.

Fra tidligere har også danske bønder varslet søksmål mot Energinet, som bygger ut gassrøret. Dette skal sende gass fra Europipe II gjennom rør som går tvers over Danmark og inn til Polen. De ønsker å stanse prosjektet, eller eventuelt få større erstatning, ifølge Danmarks Radio.

Danske Energinet og polske Gaz-System tok investeringsbeslutning for prosjektet i Warszawa i 2018. Sammen med flere andre rørprosjekter vil norsk gass dermed kunne sendes i rør til Danmark og videre til Polen og Baltikum.

Gassen skal kunne sendes videre til Litauen og det baltiske gassnettverket når gassrøret GIPL mellom Polen og Litauen er ferdig senere i år. I fjor koblet Estland og Finland seg sammen gjennom gassrøret Balticconnector.

Publisert:
Gå til e24.no