Slår alarm: – Er i konstant karantene

En samlet offshorenæring ber helseminister Bent Høie lempe på karantenereglene for offshorearbeiderne. Situasjonen beskrives som «alvorlig og uholdbar».

Ifølge fagforbundet Industri Energi har enkelte offshore-arbeidere sittet 70 dager i karantene til nå i år.

Tore Meek / NTB
 • Anders Fjellberg (Stavanger Aftenblad)
Publisert: Publisert:

«Vi mottar i økende grad varsler fra arbeidstakere og selskaper om at de nye reglene for innreisekarantene på 10 dager for arbeidstakere bosatt i utlandet påvirker den enkeltes helse i negativ retning. Arbeidstakerne opplever nå situasjonen som alvorlig og uholdbar, og at man mer eller mindre befinner seg i en konstant form for karantene».

Det står det i et felles brev fra fagforbundene Industri Energi og Fellesforbundet, og arbeidsgiverorganisasjonene Norsk Olje og Gass, Rederiforbundet og Norsk Industri, sendt til helseminister Bent Høie (H).

– Det rapporteres om stor belastning og slitasje på enkelte personellgrupper og vi er bekymret for hvilke konsekvenser den gjentatte karanteneslitasjen kan få både for den enkelte, men også for det totale risikobilde, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en pressemelding.

Les på E24+

Oljearbeidere risikerer jul i karantene uten lønn

– 70 karantenedøgn

Tidligere i høst uttalte Industri Energi at de var bekymret for at karanteneregelverket vil gå ut over sikkerheten og et forsvarlig arbeidsmiljø offshore.

Frode Alfheim, leder for Industri Energi. Her på besøk på Ekofisk-feltet i Nordsjøen.

Carina Johansen / NTB scanpix

Ifølge Alfheim finnes det ansatte offshore som har hatt 70 karantenedøgn så langt i 2020, og «enkelte arbeidstakere er i en så prekær situasjon at en må velge mellom arbeid og familie».

– Spesielt krevende er dette for familier hvor begge forsørgerne arbeider offshore, sier Alfheim som er særlig bekymret for den psykososiale belastningen på arbeiderne.

Les på E24+

Oljeselskap leier hotell og fly for oljearbeidere for å unngå smitte

– Forsvarlig smittevern

I brevet til helseministeren foreslår organisasjonene konkrete, nye test- og karanteneregler for offshore-arbeidere bosatt i utlandet. I dag må arbeiderne sitte ti dager i karantene på hotell når de kommer til Norge, før de kan dra på jobb ute på sokkelen.

Forslaget fra organisasjonene går ut på at karantenetiden kortes ned til seks døgn, i kombinasjon med to negative koronatester etter ankomst til Norge – den første testen i løpet av det første døgnet i Norge, og den andre de siste døgnet før utreise til sokkelen.

Frode Alfheim sier til Aftenbladet/E24 at de er trygge på at løsningen de skisserer er forsvarlig med tanke på smittevern.

– Har personer med fagkompetanse på smittevern vært med å utvikle forslaget deres?

– Vi har hatt en arbeidsgruppe bestående av folk fra organisasjonene, og det er fagfolk med medisinsk kunnskap som har deltatt, sier Alfheim.

– Har strenge regimer

I brevet til helseminister Bent Høie skriver organisasjonene:

«For petroleumsnæringen er det av stor betydning å hindre smittespredning til innretninger offshore. Skulle det oppstå smitte på en innretning, har operatørene innført strenge regimer for å håndtere en slik situasjon. Disse regimene har i praksis vist seg å fungere godt i de få tilfellene der man har fått påvist Covid-19 sykdom på innretninger offshore».

– Vi håper bransjen får den nødvendige godkjenningen fra helsemyndighetene, slik at belastningen blir redusert, samtidig som smittevernhensynet er ivaretatt, sier Alfheim i Industri Energi.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Smittevern
 2. Koronaviruset
 3. Offshore
 4. Industri
 5. Karantene
 6. AftenbladetE24

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Oljearbeidere risikerer jul i karantene uten lønn

 2. Bemanningsselskap etter stengte grenser: – Det er ikke bare å ta inn hvem som helst

 3. Bekymret etter alvorlige oljehendelser: – Det er urovekkende

 4. Betalt innhold

  Oljearbeidere i karantene svir på pungen for selskapet. Og de fleste får ikke lønn

 5. Høie vurderer strengere tiltak for å stanse ny britisk virusvariant