Equinor manglet kontroll i USA: – Det er jo totalt uakseptabelt

En gransking viser at Equinor opplevde mye rot etter et oppkjøp i USA i 2011. – Det er ikke sånn vi skal ha det i det hele tatt, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Equinor-sjef Eldar Sætre ønsker ikke nye oppkjøp som fører til like mye rot som Brigham-oppkjøpet i 2011. En gransking viser at selskapet i en periode manglet kontroll over virksomheten.
Publisert: Publisert:

Samtidig med at Nobels fredspris ble delt ut fredag, la et utvalg nedsatt av Equinor frem en gransking av selskapets USA-virksomhet.

Den viser omfattende rot etter oppkjøpet av Brigham Exploration i 2011. Der overtok Equinor et komplekst system med titusenvis av leieavtaler, brønner og eiere, og mange underleverandører.

Blant annet sendte Equinor hver måned ut 20.000 sjekker manuelt, ifølge rapporten.

Rapporten kommer også med nye beregninger på hvor mye Equinor har tapt på USA-eventyret sitt.

Equinor har totalt investert rundt 40 milliarder dollar i USA, men har måttet skrive ned verdier for 21,5 milliarder dollar, ifølge rapporten.

Det tilsvarer et bokført tap på om lag 161 milliarder kroner, ifølge PwC.

Equinor kjøpte seg blant annet inn i virksomhet på land i USA mellom 2008 og 2011. Ifølge både PwC og Rystad Energy skjedde dette i en periode hvor det var bred enighet i oljebransjen om at oljepriser på 100 dollar fatet var en slags «ny normal».

– Investeringer ble gjort i forventning av høy fremtidig oljepris, sier partner Eli Moe-Helgesen i PwC, som har ledet utvalget bak granskingen.

Les også

Får kritikk i rapport om USA-smell: For lite kontroll

Partner Eli Moe-Helgesen i PwC har ledet utvalget som har gransket Equinors USA-virksomhet etter store tap og administrativt rot.

– Betydelige nedskrivninger

Den nye normalen falt etter hvert sammen. Oljeprisen dalte fra 2014 til 2016 og etablerte seg på nye og lavere nivåer. Da hadde oljebransjen hadde gjort enorme investeringer, og det viste seg at den klarte å kryste ut langt mer olje enn tidligere ventet.

– I ettertid kan man konstatere at dette har gitt betydelige nedskrivninger og tap, sier Moe-Helgesen.

Equinor-sjef Eldar Sætre erkjenner at selskapet var så opptatt av å øke produksjonen at det gikk på bekostning av verdiskapingen og kontrollen.

– Du kan godt ha vekst, men du må ikke glemme lønnsomheten, sier Sætre til E24.

Les også

Equinor vil kvitte seg med ny Angola-lisens hvis ikke to eiere har forsvunnet ut

– Totalt uakseptabelt

Rapporten avdekker at Equinor overtok et svært komplisert system av underleverandører og eiere gjennom kjøpet av Brigham, og at det førte til mye rot. Sætre tar selvkritikk på vegne av Equinor.

– Det at vi ikke hadde kontroll på fundamentale administrative prosesser, det er jo totalt uakseptabelt. Det er ikke sånn vi skal ha det i hele tatt, sier Sætre.

– Så peker rapporten på årsakene til hvorfor det ble sånn. Det unnskylder det ikke. Så dette er helt utenkelig for meg, skal vi gjøre nye oppkjøp fremover så kan vi ikke komme i en slik situasjon, sier Sætre.

– Kan vi som norske borgere og «medeiere» i Equinor stole på at det ikke er flere slike historier i utlandet der Equinor ikke har hatt kontroll med virksomheten?

– Vi har ikke noe i nærheten av det vi hadde i USA noen steder, det tror jeg at jeg kan garantere, sier Sætre.

Les også

Equinor fulgte ikke opp avvik fra 2017

– Burde fulgt opp tettere

Equinor gikk inn i Marcellus-området sammen med Chesapeake i 2008, entret Eagle Ford-området sammen med Talisman i 2010 og gikk inn i Bakken-området gjennom kjøpet av selskapet Brigham Exploration i 2011.

Det var særlig i den siste virksomheten at rotet oppsto. Det var rundt 100 ansatte i Texas og Nord-Dakota, men mange eiere og underleverandører. Equinor kom med et team på ti mennesker og en konsulent. På det tidspunktet var for eksempel 10.000 fakturaer ikke lagt inn i IT-systemet.

– Man mistet i en periode kontrollen, sier Moe-Helgesen.

– Ledelsen burde ha fulgt opp aktiviteten tettere og mer målrettet, sier hun.

– Et enormt nettverk

PwC skriver i rapporten at Equinor hadde undervurdert kompleksiteten i virksomheten, med 70.000 ulike leieavtaler og 4.000 brønner i produksjon. Hver brønn kan i tillegg ha en kompleks eierstruktur, og Equinor skulle fordele royaltyinntekter på over 50.000 ulike eiere.

På det meste distribuerte Equinor manuelt 20.000 sjekker i måneden fra den tidligere Brigham-virksomheten, ifølge rapporten.

– De har et enormt nettverk av tredjeparter og samarbeidspartnere, så de opererer på en annen måte enn Equinor, sier Moe-Helgesen.

Gjorde mye feil

Denne kompleksiteten førte til feil og tidkrevende prosesser for å oppklare rotet, ifølge PwC.

  • Ved ett tilfelle utbetalte Equinor en eier 1,5 millioner dollar, seks ganger for mye, og måtte kreve penger tilbake
  • Equinor hadde på ett tidspunkt én milliard dollar stående på en konto, til de fant ut hvem som skulle ha pengene
  • I en periode hadde Equinor 500 millioner dollar i utestående krav til partnere som ikke hadde betalt for sin del av kostnadene
  • I fjerde kvartal 2014 overdrev Equinor produksjonen på land i USA med 14.000 fat per dag, noe som måtte korrigeres kvartalet etter

Omtaler sløsing som «enkelteksempler»

Det at Equinor ikke hadde kontroll over denne virksomheten kom først for en dag i interne rapporter våren og sommeren 2014, påpeker rapporten.

Selskapet brukte flere år på å rydde opp, og så seg i 2018 fornøyd med styringen av virksomheten i USA.

Granskingen har også gått inn i det som har blitt omtalt som en kultur for sløsing i USA-virksomheten. Moe-Helgesen sier at Equinor og andre oljeselskaper i denne perioden hadde mer penger om hendene enn i dag, men at det ikke var gjennomgående sløsing.

– Vi har funnet enkelteksempler på at det har skjedd, men vi har ikke sett noen kulturutfordringer i bred skala, sier hun.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om