Lukker ikke døren for Barentsrør

Skrinleggingen av Melkøya-utvidelsen gir Gassco frie hender til å planlegge en stor rørledning som kan utvikle Barentshavet, og bidra til at norsk gass forblir konkurransedyktig.

STOPPER HALVVEIS: Dagens gassinfrastruktur på sokkelen stopper i Norskehavet. Eksperter mener at Gassco nå får fritt spillerom til å planlegge en rørledning fra Barentshavet.
Publisert: Publisert:

Det mener uavhengig oljeanalytiker Hans Henrik Ramm.

Han har fulgt Snøhvit-prosjektet tett, og tror dagens nyhet om at Snøhvit-partnerne skrinlegginger utvidelsen av kapasiteten fra LNG-anlegget på Melkøya vil resultere i en gassrørledning.

– Nå får Gassco frie hender til å skape et grunnlag for en stor rørledning som kan skape solide insentiver for utvikling av Barentshavet, og bidra til at norsk gass forblir meget konkurransedyktig i Europa, skriver Ramm i en epost.

Han får støtte av tidligere Russland-direktør i Statoil, Bengt Lie Hansen.

Les også: Melkøya-utvidelse kan bli utsatt

– Må påvises mer gass

– Dette betyr nå at Gassco vil kunne utrede den mest kostnadseffektive transportløsningen fra Barentshavet, og det vil være bra hvis blir et stort rør. For å kunne beslutte en slik løsning, som vil være en betydelig investering, må det påvises mer gass i Barentshavet. Ikke minst vil tildeling av blokker i 22. runde kunne gi svar på nye gass muligheter. En realistisk gassrørløsning fra Barentshavet vil være et viktig incentiv for selskapenes interesse for nå å lete etter gass i området. Hvis ikke blir det sett på som strandet gass med begrenset kommersiell verdi, sier Lie Hansen.

Han mener Gassco nå får mer ro til å lage en grundig transportløsning for Nordområdene, som kan forbindes med det norske eksportgassystemet i Norskehavet.

Dette systemet vil også bli utvidet med det planlagte gassrøret fra Aasta Hansteen til Ormen Lange-prosessanlegget på Nyhamna.

Jobber videre med rør

Gassco mener det fortsatt er grunnlag for en rørløsning i nordområdene.

– Gassco mener at ut fra et sokkel perspektiv som tar hensyn til ulike omfang av uoppdagede ressurser virker det å være grunnlag for en rørløsning fra nordområdene. Vi mener også at en beslutning om en eventuell rørløsning ikke skal tas nå. I en periode vil det være viktig å jobbe videre med grunnlaget for en beslutning for en kapasitetsutvidelse , både når det gjelder teknisk løsning og hvordan tilrettelegge for gode områdeløsninger. Vi deler derfor det syn at det er riktig å holde åpent flere muligheter for kapasitetsutvidelse, sier administrerende direktør i Gassco, Thor Otto Lohne.

Les også: Rådyr norsk gass gir blodrøde tall

Ikke marked for norsk LNG

– Et gassrør er den mest kostnadseffektive måten å bringe gassen frem til våre nære kunder i Europa, og det som kan sikre den beste net-back for gasseierne og det norske samfunn. Norsk gass i nord ligger gunstig an, da vi ikke har samme isproblemene med store kostnadsutfordringer, slik andre arktiske stater har, sier Lie Hansen.

Ramm tviler sterkt på at det vil være et fremtidig marked for norsk LNG.

– Jeg tviler sterkt på at det finnes et fremtidig marked for norsk LNG som kan gi en netback som kan konkurrere med netback fra rørgass fra Barentshavet til Europa, selv uten mer enn dagens kjente ressurser. Blir det større ressurser vil skalaøkonomien ved rørledning raskt redusere enhetskostnadene, noe man ikke kan oppnå med LNG, skriver Ramm i en epost.

Omveltning i markedet

I juni sendte Gassco et brev til Olje- og Energidepartementet, hvor det blant annet fremgår at noen parter mener Statoils forventede prispremie på LNG er for høy.

I dag er LNG-prisen i Asia omtrent ni ganger høyere enn i USA. Men de fleste venter en prisutjevning mellom de tre hovedmarkedene, som er Europa, Asia og USA, ettersom det globale LNG-markedet vokser svært raskt.

Det har også skjedd en total omveltning i gassmarkedet. Skifergassen har tatt både USA og resten av verden med storm, og landet er i ferd med å sette i gang sitt første LNG-eksportprosjekt fra Sabine Pass.

Les også: Statoil leier 1000 togvogner

Risiko for halvtomme laster

Ifølge en rapport fra velrennomerte CERA blir amerikansk LNG konkurransedyktig i Asia fordi gassprisen i USA er så lav, og det fortsatt er mange langsiktige oljeprisindekserte kontrakter i Asia.

Rapporten anslår også at ledig LNG-etterspørsel i 2020 vil være ca 60 millioner tonn per år. Da har de trolig inkludert vedtatte prosjekter i Australia og Qatar, men begge land vil gjerne selge mer. Og begge land har kortere avstand til asiatiske markeder. Også Mexicogolfen får kort avstand ved Panama-åpningen. På litt lengre sikt må man regne med at de nye, store gassfunnene i Øst-Afrika og Canada vil være mer konkurransedyktige som LNG-eksportører.

Ramm tror at dersom man bygger ut mer LNG, vil det være en risiko for at LNG-båtene vil gå parallelt med et halvtomt Gassled-system til det samme markedet i Europa, men til vesentlig høyere kostnad.

Les også: Norsk teknologi skal gi gass-suksess i Australia

Statoil: – Rør og LNG er like dyrt

–<strong> Barentsrør er drømmetenkning

Saken ble opprinnelig publisert på tu.no

Publisert:
Gå til e24.no