Ny rapport: Klimaendringene kan koste 200.000 milliarder kroner

En fersk rapport fra London School of Economics estimerer at klimaendringene kan ta knekken på 17 prosent av verdens totale finansverdier.

STORE ØDELEGGELSER: Vannstanden i North Wildwood New Jersey nådde nivåer nå i januar som var høyere enn under stormen Sandy. Flom og springflo blir stadig vanligere når temperaturene øker.

Dale Gerhard Ap
  • Johan Hammerstrøm
Publisert:

Opptil 24.000 milliarder dollar, eller snaut 200.000 milliarder norske kroner: Det er finansverdiene som kan forsvinne fra verdens markeder når effektene fra klimaendringene setter inn. Det er verdien av 28 norske oljefond.

Det aller verste scenarioet tilsier tap som tilsvarer 17 prosent av verdens totale finansverdier, noe som ville resultert i en øyeblikkelig økonomisk nedtur.

Et mer moderat anslag ligger på 2.500 milliarder dollar i tap, men statistisk sett ligger også 24.000 milliarder innenfor 99 prosents sannsynlighet, noe som indikerer at det ligger stor risiko i halen av anslagene. Tallene er hentet fra en ny rapport utgitt av London School of Economics som er trykket i tidsskriftet Nature.

Tapene stammer fra ødeleggelser skapt av hyppigere naturkatastrofer, strengere klimatiltak og større global usikkert.

– Tenker kortsiktig

– Jeg tror at finanssektoren undervurderer risikoen knyttet til klimaendringene, sier seniorforsker Asbjørn Torvanger ved Cicero, Senter for klimaforskning.

Han har sammen med sine kolleger jobbet lenge med et system for å vurdere grønne obligasjoner, en type obligasjonslån hvor bedrifter, banker eller offentlige instanser låner penger øremerket for klimatilpasning og lav-karbonløsninger.

– Det er to grunner tror jeg til at finansaktørene ikke tar dette innover seg. Det ene er at man ser på kortsiktige gevinster. Det andre er at mange rett og slett bare gambler på at dette går bra, sier Torvanger.

Han mener at særlig oljeselskapene stiller i den siste kategorien.

– Dersom Paris-avtalen blir reell politikk de neste ti-årene, vil den faktiske karbonprisen bli så høy at mange av de investeringene oljeselskapene gjør i dag blir lite lønnsomme. Det betyr at de gambler på at tiltakene ikke blir så kraftige, sier Torvanger.

PÅ VEI HJEM: Høyere karbonpriser kan føre til at mange av investeringene oljeselskapene gjør i dag blir verdiløse i fremtiden. Her er Shells borerigg «Polar Pioneer» på vei sørover etter at selskapet avbrøt sine leteboringer i Alaska i fjor.

Foto: Tim Exton Afp

Tapene kan bli enda høyere

Mark Campanale fra tenketanken Carbon Tracker Initiative tror de faktiske finansielle tapene kan bli enda høyere på grunn av rapportens modellering.

– Tapene kan bli både høyere og raskere enn det modellen tar høyde for ved å bruke BNP-kostnader. Tenk bare på et selskap som Peabody Energy. For et par år siden var selskapet verdt milliarder, i dag er det ikke verdt noen ting, sier Campanle til The Guardian.

FNs klimapanel beregner at en strategi for å motvirke effektene av klimaendringene kommer til å suksessivt dyrere desto lengre verdenssamfunnet venter med å ta ordentlige grep. Ifølge en spørreundersøkelse utført av World Economic Forum var en katastrofe forårsaket av klimaendringene den største frykten for verdienes ledene økonomer i 2016.

Flere har tatt grep

Særlig større pensjonsfond har ifølge rapporten begynt å ta inn over seg klimarisikoen ved langsiktige investeringer. I fjor bestemte Stortinget at Oljefondet skal trekke seg ut av alle selskaper som får mer enn 30 prosent av inntektene sine fra kull. Også hos Storebrand står klimarisiko høyt på agendaen.

– Dette er en integrert del av vår egenanalyse. Vi er opptatt både av å minimere risiko knyttet til materielle ødeleggelser fra klimaendringene og fra investeringer som kan bli såkalte «stranded assets». Samtidig vil vi også investere mer i selskaper som tar vare på forretningsmuligheter i en lavutslippsøkonomi, sier leder for bærekraft i Storebrand, Filippa Bergin.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Miljøvern
  2. Klima
  3. FN

Flere artikler

  1. Oljefondet vil forske på klimarisiko i finansmarkedet

  2. – Mer effektivt å selge Equinor

  3. Mener finansbransjen må se på mer enn klima: WWF advarer mot «naturrisiko»

  4. Annonsørinnhold

  5. – Oljefondet kan bli akterutseilt

  6. Utvalg om Norges klimarisiko: – Et godt utgangspunkt