Opedal vil tjene 16 millioner kroner i et normalår

Fastlønnen til Equinors påtroppende konsernsjef Anders Opedal blir på litt over 9 millioner kroner, men i et «normalår» vil totalverdien av hans nye lønnsbetingelser runde 16 millioner kroner. Et toppår kan innbringe Opedal 18,5 millioner kroner.

Anders Opedal får ifølge styreleder Jon Erik Reinhardsen en lønnspakke som er ca. 10 prosent lavere enn forgjengeren Eldar Sætre.

Håkon Mosvold Larsen
 • Roar Valderhaug - Aftenposten
Publisert:

Anders Opedal mer enn dobler sin årlige grunnlønn fra 4,7 til 9,1 millioner kroner når han 2. november tar over som ny konsernsjef i Equinor.

Men fordi grunnlønnen, som er grunnlaget for beregning av Opedals muligheter for årlige bonuser og tildeling av Equinor-aksjer, også øker, vil hans totale lønnspakke bli mye høyere enn den er i dag.

Les på E24+

– Opedal ikke vårt førstevalg som ny Equinor-sjef

Litt over 16 millioner kroner

Aftenposten har regnet på Opedal samlede lønns- og pensjonspakke, det man kaller total kompensasjon. Verdien av den vil i et «normalår» være ca. 16 millioner kroner.

Et toppår vil gi ham en samlet kompensasjon på 18,5 millioner kroner, mens et skikkelig elendig år vil gi en samlet lønns- og pensjonskompensasjon på litt over 11 millioner kroner.

Normalbonus på 25 prosent

For å finne Opedals samlede kompensasjon tar vi utgangspunkt i hans grunnlønn på 9,1 millioner kroner.

Equinor skriver i en børsmelding at Opedal «vil ha en årlig målbonus på 25 % (maksimum 50 %)». Det betyr at Opedal normalt sett bør kunne klare å dra i land en årsbonus på 25 prosent, det tilsvarer 2,3 millioner kroner.

Hvis han gjør det veldig bra, slik styret i Equinor ser det, kan han maksimalt få 50 prosent årsbonus. Det er det maksimale Equinor kan gi uten å bryte de statlige retningslinjene for maksimal bonus i de delvis statseide, børsnoterte selskapene.

Det tilsvarer for Opedal maksimalt 4,6 millioner kroner i kontantbonus innenfor et kalenderår.

Men om han gjør det dårligere enn styret forventer, kan bonusen bli et sted mellom 0 prosent og 25 prosent.

Bonus avhenger av klimamåltall

Equinors styreleder Jon Erik Reinhardsen fikk spørsmål på pressekonferansen mandag om Opedals bonus kan bli knyttet til kutt i klimagasser, noe styrelederen svarte bekreftende på:

– Svaret er ja. Det er naturlig med den utviklingen selskapet har, at dette reflekteres mer. Dette er noe vi jobber med i styret, svarte Reinhardsen på E24s spørsmål.

Det vil altså bli satt opp konkrete såkalte måltall, KPI-er (Key Performance Indicators), innenfor miljø som Opedal må nå for å få full bonus.

Les også

Equinor presenterer den nye toppsjefen: – Et stort ansvar

Styreleder Jon Erik Reinhardsen (t.v.) vil blant mye annet måle Anders Opedal på kutt i klimagasser før han får årlig bonus.

Håkon Mosvold Larsen

Får aksjer for 2,7 mill. pr. år

I tillegg til årsbonus vil Opedal hvert år fremover bli tildelt aksjer i Equinor med en bindingstid på tre år. Verdien av disse vil i et normalår tilsvare 30 prosent av hans grunnlønn. Det gir da for Opedal en verdi på 2,7 millioner kroner på toppen av grunnlønn og, normalt sett, den før nevnte årsbonusen.

Hvis Opedal av en eller annen grunn skulle slutte før bindingstiden går ut, må han betale Equinor det disse aksjene kostet. Hvis Opedal og resten av Equinor-ledelsen ikke når en angitt terskelverdi for å utløse tildeling av aksjer, blir null aksjer tildelt.

Pensjon kappes ved 12G

Det neste elementet i Opedals kompensasjonspakke er pensjon. Opedal får ikke i nærheten av den gullpensjonen Eldar Sætre har hatt. Opedal som tilhører en relativt ny generasjon ledere i de delvis statseide, børsnoterte selskapene, får avkuttet sin pensjonsinnbetaling ved tolv ganger folketrygdens grunnbeløp, 12G.

Det er også et krav staten har satt. Det vil si at han får en årlig pensjonsinnbetaling på sin lønn opp til ca. 1,2 millioner kroner. Med Equinors prosentsatser tilsvarer det ca. 300.000 kroner.

Forskjellen i lønnspakkene til avtroppende konsernsjef Eldar Sætre (t.v.) og påtroppende konsernsjef Anders Opedal er ifølge styreleder Jon Erik Reinhardsen dårligere pensjonsbetingelser for sistnevnte.

Håkon Mosvold Larsen

Kompensasjon for pensjonsbortfall

Men nettopp fordi han får kappet pensjonen ved 12G, så får Opedal en egen lønnskompensasjon. Han får nemlig hele 18 prosent av grunnlønnen som en slik kompensasjon. Det tilsvarer 1,6 millioner kroner.

Dette regnes inn som lønn, og som han må skatte av nå i år. I tillegg til alt dette har vi forutsatt at Opedal får såkalte naturalytelser, bilordning med mer. Dette er av Aftenposten konservativt anslått til 200.000 kroner.

I sum vil Opedals samlede lønnspakke altså være verdt litt over 16 millioner kroner i et normalår, den vil øke til 18,5 millioner kroner i et skikkelig jubelår, men falle ned mot 11 millioner kroner om det meste går ham imot.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Equinor
 2. Anders Opedal
 3. Lønn
 4. Pensjon
 5. Eldar Sætre

Flere artikler

 1. Equinor presenterer den nye toppsjefen: - Et stort ansvar

 2. Anders Opedal blir ny konsernsjef i Equinor

 3. Tjente 9,9 millioner i sitt siste år som Equinor-sjef

 4. Equinors konkurrenter skjerper klimamål: – Da må vi også speede opp

 5. Rapport om Equinors USA-tap legges fram fredag