Aker og Kjell Inge Røkke

Røkke og Aker fikk julegave i Ghana: Men Pecan-feltet er ennå ikke godkjent

Etter at oljeprosjektet i Ghana ble rammet av forsinkelser og komplikasjoner la Kjell Inge Røkke og Aker i høst om strategien og byttet ut sjefen. Som den reneste julegaven fikk de nyheten om at parlamentet har godkjent viktige lovendringer, til opposisjonens kraftige protester.

Oljeinvestor og storaksjonær i Aker, Kjell Inge Røkke

Åserud, Lise / NTB scanpix
 • Marius Lorentzen
 • Rolf J. Widerøe
Publisert: Publisert:

Selv om Kjell Inge Røkkes industrikonsern Aker regelrett ble kastet ut av Ghana for 10 år siden har man ikke gitt opp den afrikanske oljedrømmen.

I 2018 satte Aker på nytt i gang maskineriet sitt av folk og kapital for å prøve igjen.

De inngikk en avtale med oljeselskapet Hess og overtok deres lokale selskap og operatørskapet i Deepwater Tano/Cape Three Points-blokken (Pecan-funnet). Med det håpet Aker og Røkke å kunne stable på plass en utbygging som skulle gi milliardinntekter til dem og partnerne Lukoil, GNPC (det nasjonale oljeselskapet) og Fueltrade.

Så langt har prosessen vært langt mer krevende og tatt langt mer tid enn man opprinnelig så for seg. Ferske lovendringer som ble vedtatt lille julaften kan imidlertid bane vei for at Pecan-utbyggingen blir en realitet.

Aker Energy, som eies av Kjell Inge Røkke og Aker i fellesskap, har derimot ikke fått godkjent en utbyggingsplan (referert til som en POD eller PDO i Ghana) ennå. Energiministeren avventer nå en oppdatert plan fra Aker Energy, etter det E24/VG forstår.

Et viktig hinder for fremdriften har nemlig vært Ghanas lovverk for oljevirksomhet offshore, som skiller seg markant fra det regelverket som oljenæringen møter i Norge og andre etablerte oljeland.

Aker har derfor lagt om kursen og fokuserer i første omgang på en enklere og rimeligere utbygging av Pecan-funnet alene. Den opprinnelige områdeløsningen er lagt bort, men man jobber fortsatt med å få koblet flere andre funn på Pecan-feltet.

Les også

Ingen løsning på Ocean Yields skipsfloke: Opsjonsavtalen med Aker Energy avsluttet

Samtidig har Aker, andre oljeselskaper og aktører jobbet for å få til viktige lovendringer, og den 23. desember stemte regjeringspartiet, mot opposisjonens vilje, gjennom flere endringer i petroleumslovgivningen.

Dette gjør at det kan bli mulig å utvikle flere av de eksisterende funnene i området og lete mer mens utbyggingen pågår.

Adam Mutawakilu i opposisjonspartiet National Democratic Congress, og det lengst sittende medlemmet i gruve- og energikomiteen i Ghanas parlament, er klar i sin kritikk av regjeringen og Aker Energy.

– Vi skal jo egentlig ha en konsensusbasert styring, men her stemte majoriteten for å endre loven, sier Mutawakilu til E24/VG på telefon fra Ghana.

Opposisjonen mener vedtaket er hastet gjennom av regjeringen og at det er et «radikalt politisk angrep» på landets oljesektor, blant annet fordi de mener det reduserer skatteinntektene og fratar myndighetene innflytelse.

Les også

Røkke og Aker endrer Ghana-planene

Det er flere endringer som nå er vedtatt:

 • Det ene er at oljeselskapene i et felt kan holde på mer av arealet i lisensen etter at utbyggingsplanen er godkjent.
 • Det andre er at man kan fortsette leting i området etter at man har sendt inn en utbyggingsplan og har gått inn i en utbyggingsfase

Frem til nå har selskaper måtte levere tilbake areal de ikke bruker i en utbygging for å få godkjent planen. Leting, utbygging og produksjon er nemlig helt atskilte faser i Ghana, slik at man kan ikke fortsette å lete etter mer olje når man har gått inn i utbyggingsfasen. 

 • Det tredje er at oljeselskapene står friere til å velge utbyggingskonsept og får styre kontrakter og innkjøp selv i større grad enn før der myndighetene måtte godkjenne kontrakter over en viss størrelse.
 • Det fjerde er en endring av skattereglene som gjør at man kan trekke fra letekostnader fra felt i drift. Med de atskilte fasene i det tidligere regelverket i Ghana, kunne man ikke det.

Nå har myndighetene endret regelverket til noe som ligner mer på systemet i Norge, der selskapene har en felles ligning for hele virksomheten på norsk sokkel – og ikke individuelle for hvert enkelt felt. Man går likevel ikke like langt som det norske systemet fordi skatteregnskapet fortsatt vil gjelde per lisens og ikke hele sokkelen som i Norge.

Med endringen får man inn mindre skatteinntekter i starten av perioden, fordi oljeselskapet kan trekke fra lete- og utviklingskostnader på felt, men mer inntekter samlet sett ved at flere funn blir bygget ut.

Utbyggingsplanen ikke godkjent ennå

– Det har pågått en prosess i Ghana der man har sett på regelendringer knyttet til oljevirksomhet offshore. Som et ledd i den prosessen så stemmer det at det åpnes for at selskaper kan få beholde større områder og at det kan bli lov å drive leting også i en utbyggingsfase, sier kommunikasjonsdirektør i Aker Energy, Håkon Høgetveit til E24/VG.

Han peker på at endringene som nå er vedtatt i Ghana går i retning av det som er vanlig praksis internasjonalt, og blant annet på norsk sokkel. 

– Dette er tiltak som er ment å stimulere aktivitet og bidra til mer leting og økt utvinningsgrad, sier Høgetveit og legger til at Aker mener endringene vil komme hele oljeindustrien i Ghana til gode.

Han peker på at selv om det er Aker Energys Pecan-felt som kan bli det første som blir omfattet av regelendringene, så har «en samstemt industri» rådgitt og støttet endringene overfor myndighetene.

– Er regelendringene nok for å få prosjektet videre?

– Det er et steg på veien, men vi ser nå på detaljene i regelendringene. Vi må eventuelt tilpasse vår utviklingsplan til å være på linje med endringene og det er for tidlig å si hvordan dette vil påvirke vårt arbeid.

– Hva er status på utbyggingssøknaden og når dere tror den kan bli godkjent?

– Vi ser på hvordan POD kan optimaliseres opp mot regelendringene som nå har kommet. Når det gjelder tidspunkt og fremdrift har vi ingen nye kommentarer å komme med. Vi har en positiv dialog med myndighetene, sier Høgetveit.

Les også

Jan Arve Haugan trekker seg som sjef for Akers oljesatsing i Ghana

Frykter for skatteinntektene

Adam Mutawakilu er ikke fornøyd med endringen: 

– Majoriteten i parlamentet stemte for skatteendringen, men vi sa nei fordi fradragene er så store. Leting er en «senket kostnad» frem til et nytt funn er gjort, sier han med referanse til at man ikke får igjen pengene man har brukt på leting hvis det ikke gjøres et funn.

– Fortsetter man bare å lete under den samme POD-en vil man kunne trekke det fra produksjonsinntektene, så jo mer de borer uten å finne noe, jo mer reduserer man skatteinntektene til staten, fortsetter han.

Adam Mutawakilu forklarer videre at man under de vedtatte endringene også får lov til å trekke fra mer på skatten enn før og at myndighetene ikke har anledning til å reforhandle vilkårene i feltavtalen hvis det finnes mer. 

– Dette vil påvirke statens inntekter negativt, sier Adam Mutawakilu.

Adam Mutawakilu er ikke begeistret over Akers fremtreden i Ghana så langt: 

– Jeg er ikke imponert. Man endrer ikke lover for å få til en PDO, men man må tilpasse POD-en til lovene som gjelder. Vi ser også at når disse lovendringene har gått gjennom, så vil andre internasjonale oljeselskaper se muligheten for å få til flere endringer som gagner dem. Myndighetene her ser ikke ut til å bry seg, sier Adam Mutawakilu.

Les også

Røkkes oljesatsing i Ghana: Vil investere 38 milliarder kroner i utbyggingen

Tror ikke det blir mange arbeidsplasser for ghanesere

I tillegg til diskusjonen om skatt og lisensforvaltningen er lokale arbeidsplasser og utviklingen av en leverandørindustri også sentrale elementer i prosessen rundt Aker Energy og den generelle oljevirksomheten i Ghana.

Pecan-feltet vil bli det fjerde og hittil største oljefeltet i Ghana, hvis det blir realisert.

Aker Energy har estimert at en første fase av utbyggingen vil kunne hente opp 334 millioner fat olje og at utbyggingen kan gi opp mot 550 millioner fra eksisterende funn i en større utbygging. Tidligere har Aker Energy indikert at de tror det kan ligge opp mot en milliard fat olje i området.

– Venter du at disse oljeprosjektene vil gi mange jobber lokalt i Ghana? 

– Nei, de kommer her med Aker-alliansen sin av utenlandske leverandører, så jeg venter ikke at det vil bli skapt mange lokale jobber. Aker er et stort konsern med leverandørbedrifter som de kontrollerer og myndighetene har gitt dem en blankofullmakt til å bruke leverandørene som de selv ønsker, sier Adam Mutawakilu.

Debatten om en lokal industri og arbeidsplasser i Ghana kan minne om diskusjonene som pågikk i Norge i oljenæringens tidlige dager her hjemme. Den gang var norske politikere også svært opptatt av at de utenlandske oljeselskapene måtte bidra til at det ble bygget opp en norsk olje- og leverandørindustri.

Aker og Aker Energy er også av en helt annen oppfatning enn kritikerne i Ghana. De viser nettopp til hvilken kompetanse og kapasitet man har bygget opp i Norge gjennom de mange Aker-virksomhetene.

– Noe av det vi mener Aker kan bringe til torgs i Ghana er vår vilje og evne til å gå grundig til verks for å utvikle lokal industri. Vi har allerede satt opp Aker Ghana Investment company (AGIC) og har også støttet en rekke programmer for å utvikle lokalt næringsliv. Det vil vi fortsette med i utbyggings- og driftsfasen, sier pressekontakt Håkon Høgetveit, i Aker Energy.

AGIC er et eget investeringsselskap Aker har etablert som skal fungere som et separat verktøy for å bygge opp leverandørbedrifter i landet i samarbeid med andre aktører.

– Samtidig er det hele tiden en avveining mellom hva som kan produseres i Ghana og utenfor. Vi mener at vi strekker oss lengre enn det petroleumsavtalen tilsier at vi må når det kommer til innkjøp lokalt. Men i den fasen ghanesisk leverandørindustri er i nå, så er det enkelte ting man er nødt til å hente fra utlandet, sier Høgetveit.

Les også

Kjell Inge Røkkes Aker kjøper Ulltveit-Moes aksjepost i Rec Silicon for 85 millioner

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Aker og Kjell Inge Røkke
 2. Aker Energy
 3. Ghana
 4. Aker
 5. Aker ASA
 6. Utbygging
 7. Kjell Inge Røkke

Flere artikler

 1. Malaysisk leverandør sikrer milliardkontrakt på Røkkes ghanesiske oljefelt

 2. Aker gir ikke opp i Ghana: Vil finne løsning for Pecan-feltet

 3. Jan Arve Haugan trekker seg som sjef for Akers oljesatsing i Ghana

 4. Røkke og Aker er på sin tredje Ghana-sjef: Investerte 1,9 milliarder før det var stopp

 5. Akers oljeprosjekt i Ghana kan få grønt lys neste år: – Balanseprisen er blant de mest attraktive i bransjen