Norsk rapport: Klimagassutslipp ville vært 40 prosent høyere uten tiltak

Norske utslipp av klimagasser ville vært 40 prosent høyere i 2020 uten tiltakene som er gjennomført de siste tiårene, konkluderer to rapporter som er sendt FN.

FERSK RAPPORT: Nasjonale utslipp av klimagasser ville ligget 38–45 prosent høyere i 2020 hvis tiltakene ikke var gjennomført.

Foto: NTB Scanpix
Publisert:

De viktigste tiltakene er innføring av CO2-avgifter, at bedrifter deltar i det europeiske kvotesystemet og forbudet mot matavfall og annet organisk avfall på fyllingene, heter det i rapportene som regjeringen har levert FNs klimasekretariat.

Satsing på fossilfrie biler har også bidratt til å redusere utslippene. Norges høye andel fornybare energikilder og satsing på fossilfrie kjøretøy er temaer som vekker stor interesse i andre land, skriver Klima- og miljødepartementet.

Norge er forpliktet etter FNs klimakonvensjon til jevnlig å rapportere om innsatsen for å begrense klimaendringer. Hovedrapporten beskriver eksisterende tiltak og virkemidler i klimapolitikken og hvordan disse har virket på utslippene. Den andre rapporten beskriver hvordan vi ligger an til å redusere utslipp med 30 prosent innen 2020.

Rapporten inneholder også beregninger av hvor høye utslippene ville vært uten tiltak.

Disse viser at nasjonale utslipp ville ligget 38–45 prosent høyere i 2020 hvis tiltakene ikke var gjennomført.

Hovedrapporten beskriver også samarbeidet Norge har med EU om klimapolitikken, blant annet om målet om 40 prosents utslippskutt i 2030 etter Parisavtalen.

Det er også omtalt hvordan teknologiutvikling, forskning og utdanning spiller inn.

En gruppe fra FNs klimasekretariat skal i april gå gjennom rapportene. Senere kan andre land stille spørsmål til rapportene, og resultatet vil bli presentert under klimaforhandlingsmøtet i Polen i desember.

Les også

Californiske byer gikk til klimasak mot Chevron: Blir de dømt, vil de dra med seg Statoil

Les også

NHO ønsker statsgaranti for ren energi i u-land: – Slår oss ikke til ro

Les også

Håper amerikanerne bytter ut burger og pommes frites med laks