Norske eiere får hard kritikk i Nepal: – Nordmenn er grådige som presser
penger ut av fattige folk i Nepal

– Vær snille og endre strømkjøpsavtalen, ber direktøren for Nepal Electrisity Authority (NEA), Mukesh Raj Kafle.

VIL HA NY AVTALE: Direktøren for Nepal Electrisity Authority (NEA), Mukesh Raj Kafle, sier at strømkjøpsavtalen med de norske eierne påvirker hele Nepals økonomi.

SUSHIL MAINALI
 • Frank Haugsbø
 • Jo Andre Aakvik
Publisert: Publisert:

I en video, som Framtiden i våre hender har fått produsert i Nepal, kommer direktøren for det nasjonale energiselskapet i Nepal med en innstendig oppfordring til de norske eierne ved Khimti-kraftverket.

Dette er kraftverket hvor de norske eierne, i hovedsak Statkraft og BKK, har hentet ut 882 millioner kroner i utbytte.

– Strømskjøpsavtalen er en kommersiell avtale. Den skal være rettferdig og sikre fordeler for begge parter. Men avtalen har direkte konsekvens for vår økonomi.

Ifølge Kafle er deres eneste løsning å heve strømprisen for å tette gapet.

– Når prisen går opp, påvirker det forbrukerne. Det får følger for hele økonomien.

Kafle sier at NEA flere ganger har bedt om at avtalen blir reforhandlet.

Han får støtte av parlamentsmedlem Ananda Prasad Pokharel, som også er styremedlem i NEA. E24 snakket med Pokharel mandag denne uken, og i en e-post skriver han at vilkårene i avtalen ødelegger økonomien til det statlige energiselskapet.

Les også

Norske statlige eiere bygde kraftverk i lutfattige Nepal: Tok ut 882 millioner i utbytte

BER OM RETTFERDIGHET: Parlamentsmedlem Ananda Prasad Pokharel mener større deler av overskuddet fra kraftverket bør brukes på velferd for folk i Nepal.

SUSHIL MAINALI

– Negativt for økonomien

– Vi forstår at fortjeneste er hensikten med å investere. Det er naturlig. Men det skal være rettferdig, logisk og på moralsk grunn.

Han påpeker at selskapets økonomiske tap må dekkes inn med økt strømavgift, og at strømprisen har derfor en negativ innvirkning på Nepals økonomi.

– Eierne bør bruke en viss prosent av overskuddet fra kraftverket på velferd for folk i Nepal, og til støtte for jordskjelvofrene, slår han fast.

– Grådige nordmenn

Energirådgiver Ratna Sansar Shresta mener Khimti-kraftverket ikke gir noen fordeler til Nepals befolkning på grunn av de svært høye strømprisene.

– Blant vanlige folk er det mange som tenker at nordmenn er grådige som presser penger ut av fattige folk i Nepal gjennom høye strømpriser, sier han i videoen.

– Det er på tide å gjøre dette godt igjen ved å overlevere prosjektet til Nepal, slik at regjeringen kan senke strømprisen til et tålelig nivå og gi folket strøm til en pris de kan betale.

Strategi- og analysesjef Ola Nafstad i Norfund skriver i en e-post til VG og E24 at prisen på kraftsalgsavtalen har vært kontroversiell og gjenstand for politisk diskusjon i Nepal.

– Dette viser kanskje i første rekke noe av svakheten med det politiske systemet, som hverken har klart å få frem nye private investeringer eller bygget ut energi i offentlig regi i et tempo som dekker forbruksveksten.

Vil overføres til staten

Konsesjonsperioden for kraftverket er på 45 år, mens strømkjøpsavtalen kun løper til 2020, skriver styreleder Tima Iyer Utne i Himal Power Limited i en e-post til VG og E24. Hun er også direktør for Internasjonal vannkraft i Sørøst-Europa og Asia i Statkraft.

Utne svarer på vegne av både Statkraft og BKK.

– Fra dette tidspunktet må en ny avtale på plass. Samtidig blir NEA femti prosent eier av anlegget og dermed berettiget til femti prosent av utbyttene fra HPL. Fra 2045 vil de resterende femti prosent av anlegget bli kostnadsfritt overført til det statlige energiselskapet.

Åpne for reforhandling

Utne skriver at Himal Power Limiteds eiere er og har vært åpne for en dialog med NEA og nepalske myndigheter om en reforhandling av avtalen.

– Samtidig har det vært viktig for HPL at en reforhandling av avtalen må ses i sammenheng med forhandlinger om en ny strømskjøpsavtale for perioden etter 2020. En av utfordringene har imidlertid vært at NEA ikke har hatt noe formelt mandat til å reforhandle avtalen etter 2020.

KREVER BILLIGERE STRØM: – Khimti-kraftverket gir ingen fordeler til Nepals befolkning på grunn av de svært høye strømprisene, mener energirådgiver Ratna Sansar Shresta.

SUSHIL MAINALI

Hun sier at bildet som er skapt i nepalske media og delvis i rapporten fra Framtiden i våre hender om at HPL ikke vil reforhandle, ikke er dekkende, og at kritikken må forstås i en politisk kontekst.

– De siste månedene har det vært fornyet kontakt mellom partene, og det er en god og konstruktiv dialog.

– Klassisk problem

Redaktør i tidsskriftet Development Today, Bjørn H. Amland, sier at det er et klassisk problem i utviklingsland at statlige kraftselskaper kjøper kraften som blir produsert, uten å selge den videre til en reell pris.

– Dette fører til at selskapene opparbeider store underskudd, fordi strømprisen blir subsidiert.

Amland mener det er betenkelig at eierne ikke har betalt skatt i Nepal på femten år. Og han synes det er «absurd» at strømprisen er knyttet opp mot den amerikanske konsumprisindeksen.

– Det er nødvendig for utenlandske investorer å tjene penger, for å få flere investeringer. Spørsmålet her er om det foreligger en rettferdig avtale.

PENGEMASKIN: Khimti-kraftverket i Nepal har generert store overskudd siden driften kom i gang i 2000.

MARIT HVERVEN/NORAD

– Naturlig måte å operere på

Tidligere utviklingsminister Erik Solheim, som nå er direktør for OECD sin utviklingskomité i Paris, mener prosjekter som Khimti er viktige for å skape utvikling i fattige land.

På spørsmål om de norske eierne kunne klart seg med noe mindre overskudd, svarer

Solheim:

– Etter det jeg forstår er overskuddene brukt til investeringer i fornybar energi i andre utviklingsland, fordi det har vært umulig å få til nye investeringer i Nepal. Det er en helt naturlig måte å operere på.

Solheim selv besøkte Khimti-anlegget mens han var utviklingsminister. Han sier at Nepal nå trenger flere utenlandske investeringer for å gjenoppbygge landet etter jordskjelvkatastrofen.

– Landet har behov for dramatisk økte utenlandske investeringer og flere turister, for å skape vekst.

STØTTER: Tidligere utviklingsminister Erik Solheim sier han ikke vil kritisere de norske eierne for å ha tatt ut store utbytter fra vannkraftverket i Nepal. Solheim leder i dag OECDs utviklingskomite, som har hovedsete i Paris.

Kristofer Sandberg
Publisert:

Flere artikler

 1. Norske statlige eiere bygde kraftverk i lutfattige Nepal: Tok ut 882 millioner i utbytte

 2. Betalt innhold

  Norske krafteiere i Nepal møter hard kritikk

 3. – Eierne lovet for mye

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Norske selskaper vil forsyne Afrika med fornybar strøm

 6. Tror nytt garantifond kan utløse 80 milliarder i «grønne» investeringer