Nedtur igjen for Petoro

Petoro kunne i tredje kvartal overføre 12 milliarder kroner til staten. Det er en nedgang på 31 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

LAV EFFEKTIVITET: En undersøkelse Petoro har gjennomført viser at standard boreoperasjoner i dag tar dobbelt så lang tid i snitt, sammenlignet med for 20 år siden. Lav effektivitet og høye kostnader er utfordringer som jobbes med blant annet for Snorre-feltet, hvor konseptvalg for ny plattform er utsatt til 2015.

Foto:
 • NTB
Publisert:

Som statlig aksjeselskap forvalter Petoro statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet – SDØE.

Hittil i år har Petoro overført 51 milliarder kroner til statskassa, mot 72 milliarder kroner på samme tidspunkt i fjor.

Nedgangen skyldes 4 prosent lavere produksjon på norsk sokkel, primært for gass, og fremdeles lave priser i olje- og gassmarkedet. En sterkere amerikansk dollar, som gir flere kroner for oljen og gassen som blir solgt, trekker litt den positive veien for Petoro.

Mye, men ikke nok

Administrerende direktør i Petoro Grethe Moen har de siste årene manet til sterkere ledelse, økt produktivitet og reduserte kostnader, og konstaterer at mye har skjedd:

– Vi ser stadig flere positive resultater av nytenking og omstillingsinnsats de siste to årene. Lønnsomheten i deler av virksomheten er på vei tilbake ned mot 2014-nivå, selv med halvert oljepris. Dette bidrar til økt attraktivitet for norsk sokkel og synliggjør kompetansen og endringsviljen til aktørene, sier hun.

Men dette er likevel ikke nok.

– Skal vi øke aktiviteten på norsk sokkel, må vi redusere kostnadsnivået ytterligere, og det vil være både omfattende og ressurskrevende å få til, sier Grethe Moen.

Hun understreker, i kjølvannet av debatten rundt de mange ulykkene og hendelsene på Statoils anlegg, at omstilling aldri skal gå på bekostning av sikkerheten.

Utfordrer tiltak

I kvartalsresultatet framgår det at investeringene hittil i år har vært 21 milliarder kroner, ned 5,5 prosent fra samme periode i 2015. Noen steder har omstilling ført til reduserte investeringskostnader, som Johan Sverdrup-lisensen, som har redusert investeringskostnadene for første fase med over 20 prosent, eller Johan Castberg-lisensen med en besparelse på nær 5

0 prosent i forhold til det opprinnelige kostnadsestimatet.

Forbedringsarbeid har resultert i en reduksjon på 700 millioner kroner, 9 prosent, i feltkostnader for hele porteføljen hittil år.

Men Petoro advarer mot å sette seg ned og være fornøyd med omstillingene så langt. Også de innførte tiltakene må utfordres og forbedres.

– Vi må innse at fortsatt omstilling vil kreve ytterligere nytenking. Denne nytenkingen vil også utfordre tiltak som har gitt resultater så langt.

Petoro nevner for eksempel at der redusert aktivitet, som mindre leting og utsettelser, har gikk innsparinger, bør man heller gå for forutsigbarhet og langsiktige løsninger. Et annet sparingstiltak har vært å innføre standardiserte løsninger, men Petoro vil fortsatt utvikle nye løsninger og alternative arbeidsprosesser.

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Oljebransjen
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  På fire år har oljeinntektene stupt med 65 milliarder

 2. Stadig mindre påfyll til statskassen

 3. Betalt innhold

  Sju milliarder kroner mindre fra Petoro til statskassen så langt i år

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Oljepengene strømmer inn i statskassen igjen

 6. Betalt innhold

  32 milliarder kroner fra Petoro til statskassen i første kvartal