Aker BP leverer solid resultatvekst i første kvartal

Det rant i første kvartal rekordmye penger inn i kassen til oljeselskapet som Kjell Inge Røkkes Aker og oljegiganten BP etablerte. Men Aker BP holder på kursen som ble staket ut på starten av året: Det blir store investeringer mens utbyttefesten settes på vent.

En illustrasjon av den nye satellitten Hod som skal kobles på Valhall-feltet. Prosjektet holdt på å bli utsatt, men ble satt i gang igjen etter fjorårets skattepakke.
Publisert:

– Vi hadde en rekordhøy kontantstrøm i kvartalet og vi begynner virkelig å se virkningene av de kostnadsreduksjonene vi har jobbet med, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP.

Han viser til kontantene som selskapet satt igjen med etter at løpende driftskostnader var dekket. Denne kontantstrømmen steg fra 570 til 900 millioner dollar, målt mot samme periode i fjor.

Oljeselskapet slapp onsdag resultatene fra første kvartal.

Selskapet brukte imidlertid mer penger enn dette gjennom kvartalet, slik at kontantbeholdningen på tre måneder krympet med 144,7 millioner til 392,3 millioner dollar.

Selskapet har også tilgjengelig kreditt på 4,0 milliarder dollar.

321,7 millioner dollar gikk med til investeringer og 723,4 millioner til finansieringsposten. Av dette ble 514,7 millioner dollar brukt på nedbetaling av gjeld og den netto rentebærende gjelden krympet fra 3,65 til 3,28 milliarder dollar i kvartalet.

112,5 millioner dollar gikk med til utbytter.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP

Regnskapet viser ellers:

  • En omsetning som økte fra 872 millioner til 1,13 milliarder dollar, mot første kvartal i fjor.
  • Et brutto driftsresultat (EBITDA) som økte fra 666 til 878 millioner dollar
  • Et resultat etter skatt som snudde fra −335 millioner til 127 millioner dollar.

I tillegg til at det jobbes med flere nye prosjekter var kvartalet preget av Aker BPs tildeling under den årlige lisensrunden på norsk sokkel, at kredittratingbyrået Moodys oppgraderte Aker BP fra Ba1 til Baa3 med stabile utsikter og at Aker BP etablerte seg på britisk sokkel.

Selskapet har ikke planer om å drive utstrakt oljeutvinning der, men i en avtale med Eni overtar Aker BP halvparten av den britiske lisensen P2511 for å delta i oljeleting som kan knyttes opp til Aker BPs Alvheim-felt på norsk side.

Les også

Oljeministeren deler ut årets lisenser: 30 oljeselskaper tilbys 61 nye lisenser

Vil investere 135 milliarder de neste årene

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik mener selskapet er «unikt posisjonert» til å levere på planene om lønnsom vekst fremover:

– Aker BP-teamet og våre partnere fortsetter å levere førsteklasses resultater i en utfordrende periode. Vi demonstrerer igjen at vi evner å gjennomføre det vi planlegger. Selskapet har stor økonomisk handlefrihet og mange, gode investeringsmuligheter, sier Hersvik.

Etter coronaåret 2020, og med Stortingets oljeskattepakke i hånd, har Aker BP signalisert at det blir full gass fremover.

I første kvartal var det Ærfugl fase 2, Johan Sverdrup fase 2 og Hod-satellitten på Valhall som var prosjektene det jobbes mest intenst med.

Selskapet planlegger å gjennomføre totalt 11 prosjekter som vil kreve om lag 135 milliarder kroner i investeringer frem til 2028.

Det største prosjektet som Aker BP har i planene sine er Noaka-utbyggingen i Nordsjøen sammen med Equinor. Dette prosjektet vil utgjøre «rundt 50 prosent» av de 135 milliarder kronene i Aker BPs planer.

Les også

Aker-sjefen kaller Noaka-avtale et gjennombrudd: Håper å få bygge ut havvind samtidig

Ifølge Aker BP-sjefen kan man ikke bruke dette tallet til å beregne kostnaden for Noaka-utbyggingen fordi tallet inkluderer investeringer i boring og brønn, og annet i livssyklusen.

Den estimerte utbyggingskostnaden vil bli klar senere i år i forbindelse med konseptvalget, forklarte han.

– I tillegg til å tilføre mer enn 500 millioner lønnsomme fat til Aker BPs ressursbase, vil prosjektene gi høy aktivitet og et stort antall arbeidsplasser for en rekke leverandører over store deler av landet, sier Hersvik.

Han peker på at investeringene vil bidra til at Aker BPs produksjon vil øke betydelig fra dagens nivå på drøye 200.000 fat per dag og opp mot 400.000 fat per dag.

Det skal både samfunnet og eierne få igjen for, ifølge selskapet:

– Anslag viser at vi med denne produksjonsveksten vil betale mellom 60 og 110 milliarder kroner i skatt over de neste åtte årene gitt en gjennomsnittlig oljepris mellom 50 og 65 dollar, sier Hersvik.

I fjor bidro imidlertid skattepakken til at Aker BP fikk utbetalt 181 millioner dollar i skatt (inkluderer skatteårene 2019 og 2020).

Selskapet regner med at de vil være i skatteposisjon for skatteåret 2021 med en oljepris over 50 dollar, gitt fradragene de forventer med investeringene som er planlagt.

Les også

Aker BP vil investere like mye som før corona-krisen: Men utbyttefesten er avlyst

Uendret plan for 2021

Som vanlig hadde selskapet sluppet noen nøkkeltall i forkant av selve kvartalsrapporten.

De viste at selskapet hadde produsert 222.200 fat per dag, marginalt ned fra produksjonen på 223.100 fat per dag i kvartalet før, samtidig som prisen man fikk for oljen som ble solgt hadde steget kraftig, fra 44,2 til 60,1 dollar per fat.

Selskapet hadde også varslet at de ventet å skrive ned verdier samlet sett for 30 millioner dollar, inkludert en nedskrivning på Ula/Tambar-feltene og en oppskrivning av verdier som tidligere var nedskrevet på Ivar Aasen.

Selskapet holder seg til prognosene for 2021 som ble presentert tidligere i år.

Det betyr at man i 2021 forventer:

  • En produksjon på 210.000 til 220.000 fat oljeekvivalenter per dag
  • Totale investeringer på 2,2 til 2,3 milliarder dollar
  • En produksjonskostnad på 8,5 til 9,0 dollar per fat (i første kvartal endte den på 8,6 dollar)
  • Et utbytte på totalt 450 millioner dollar fordelt over fire kvartaler.
Les på E24+

Med dagens oljepris bygger Aker BP stor utbyttekapasitet

Først investere, så kutte gjeld og deretter utbytte

I fjor kuttet Aker BP kraftig i investeringer, utbytter og diverse kostnader som et ledd i håndteringen av pandemien.

Investeringene er nå løftet tilbake til nivået man planla før pandemien, mens utbyttene ligger etter. Selskapet skulle egentlig økte utbyttenivået fra 750 til 850 millioner dollar i fjor, men man endte med å betale 425 millioner dollar i fjor og planlegger en økning på 25 millioner i år.

Selskapet har også gått vekk fra den tidligere planen om at utbyttene skulle økes med 100 millioner dollar per år.

Med en oljepris som har hentet seg inn fra bunnivåene i fjor, attraktive skatteregler under skattepakken og en solid kontantstrøm dukker spørsmålet om ikke Aker BP egentlig har evne til å betale mer utbytter opp.

– Hvordan er utbyttekapasiteten med den sterke kontantstrømmen dere nå kan vise til?

– Det er en funksjon av kontantstrømmen, men det er verdt å minne om prioriteringene i kapitalallokeringsstrategien vår, sier Hersvik.

Han forklarer at den primært handler om å ha kapital til å investere i prosjektene som skal øke produksjonen «opp mot 400.000 fat» og generere 60 til 110 milliarder i skatteinntekter.

Sekundært skal man sikre en god finansiell posisjon og redusere gjeldsgraden, noe som også skjedde i første kvartal.

– Til slutt skal vi betale et attraktivt utbytte. Dette er en strategi vi har tenkt å forfølge og det er ingen endringer i den, selv om dette har vært et «gyselig» godt kvartal, avslutter han.

Publisert:
Gå til e24.no