Equinor inngår forlik i arbeidsrettssak

Equinor har inngått forlik i en arbeidsrettssak, der fem ansatte krever at skriftlige advarsler blir strøket. Saken skulle etter planen ha siste dag i Stavanger tingrett fredag.

Publisert:

Forliket ble inngått torsdag kveld, etter tredje dag av rettssaken der både saksøkerne og Equinor førte vitner med til dels svært motstridende beskrivelser av en årelang konflikt på plattformen Statfjord B.

– Jeg kan bekrefte at det er inngått forlik, sier advokatfullmektig Elin Rovik, som representerer saksøkeren som er medlem i forbundet Industri Energi.

Rovik ønsker ikke å si noe om innholdet i forliket.

Advokat Vidar Lindbekk, som representerer de andre saksøkerne, har ikke svart på Aftenbladet/E24s henvendelser torsdag kveld.

Fagforeningstopp: – Trukket advarsler

– Saken som har gått i Stavanger tingrett, der flere arbeidstakere i Equinor har gått til sak mot selskapet, er forlikt. Det kan jeg bekrefte, sier Per Helge Ødegård, tillitsvalgt i fagforbundet Lederne i Equinor, som organiserer tre av de ansatte som har gått til sak mot selskapet.

Ifølge Ødegård har Equinor trukket tilbake de skriftlige advarslene mot de ansatte. Det var saksøkernes hovedkrav i saken.

– Jeg er glad for at vi har funnet en omforent løsning, sier Ødegård.

Les også

Fem Equinor-ansatte i retten mot egen arbeidsgiver

Fagforeningstopp Per Helge Ødegård er fornøyd med at Equinor har inngått forlik.

Equinor svarer ikke på hvorfor

– Jeg kan bekrefte at jeg er blitt gjort kjent med at det er inngått et forlik i kveld, sier Morten Eek, talsperson for Equinor til Aftenbladet/E24.

Heller ikke Ek vil gå nærmere inn på hva forliket inneholder, eller om dette betyr at de skriftlige advarslene mot de ansatte nå trekkes tilbake.

– Det tror jeg nesten partene må få lov å kommentere, men jeg kan si at vi er glad for at det har vært kontakt med partene i kveld, og at det er funnet en omforent løsning.

– Hvorfor ble det inngått et forlik nå? Det er jo ikke sånn at denne saken dukket opp i kveld?

– Jeg har ikke så mye annet å si om dette enn at det har vært dialog om dette i kveld, at det er funnet en løsning, og vi er tilfreds med det.

Morten Eek, talsperson for norsk sokkel i Equinor.

Bitter konflikt

Det var opprinnelig fem saksøkere. Fire av dem tok saken til retten. Felles for dem var at de ville at Equinor skulle trekke tilbake skriftlige advarsler de var blitt ilagt, for brudd på selskapets etiske retningslinjer.

Advarslene gikk blant annet på at saksøkerne hadde hatt «negativt kroppsspråk» og drevet med sosial utfrysing av en mellomleder, nektet å utføre ordre, og kommet med nedsettende kommentarer mot enkelte nyansatte.

Advarslene ble gitt på bakgrunn av en granskningsrapport om arbeidsmiljøet på Statfjord B, etter at det ble varslet om at blant annet de som etter hvert gikk til sak mot Equinor, hadde oppført seg ufint mot tre nyansatte på plattformen.

Les også

Equinor tok avgjørelse om omstridte varsler midt under rettssak

Saksøkerne mener innholdet i varslene ikke har rot i virkeligheten.

I stedet mener de problemet er en tidligere mellomleder på plattformen, som de mener hadde en lederstil som førte til at konflikter på plattformen eskalerte til et uholdbart nivå.

Den aktuelle mellomlederen, som nå er pensjonist, vitnet i retten torsdag, og stilte seg uforstående til anklagene om problematisk lederstil.

Saksøkerne har også stilt seg kritiske til kvaliteten på granskningen de ble utsatt for, og mener den gir et feil bilde av hva som har foregått på Statfjord B. Det er ikke omstridt at det i mange år var store problemer med arbeidsmiljøet på plattformen. Ifølge en representant som vitnet i retten onsdag, skal nye undersøkelser vise at arbeidsmiljøet nå er blitt bedre.

Publisert:
Gå til e24.no