Historisk ungdommelig samling for klimaet: Krever fullskala CO₂-lagring

ARENDAL (VG) De ni ungdomspartiene i Norge tar i dag et historisk grønt initiativ. De går sammen og krever at regjeringen gir full gass for å få til fangst og lagring av CO₂.

  • Bjørn Haugan (VG)
Publisert: Publisert:

Vanligvis krangler de så fillene fyker.

Men klimatrusselen samler dem:

Landets ni politiske ungdomsorganisasjoner møtte VG under Arendalsuka for å gjøre felles front. De sikrer seg ekstra tyngde: NHO-sjefen og LO-sjefen blir med på laget for å presse regjeringen til fortgang i arbeidet med å få på plass fangst og lagring av CO₂ (CCS).

– Vi har samlet oss noen ganger før, blant annet med oppfordring om at alle skal stemme. Men det er første gang alle de ni ungdomsorganisasjonene går ut med et felles klimakrav, sier AUF-leder Ina Libak.

Les også

Undersøkelse: Studenter drikker så mye at det rammer studiene

NHO-sjefen stiller klare krav

– Når landets unge samler seg slik, og LO og NHO gir dem full støtte, da er det på tide at politikerne tar signalet. Vi krever fortgang i arbeidet med å få opp et system for fangst, transport og lagring av CO₂, sier leder Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Etter litt treg start, kom regjeringen med penger i revidert budsjett i vår, slik at pilotprosjektene i Brevik og avfallsforbrenning Klemetsrud kan bli realisert og 345 millioner kroner til en testbrønn for lagring i Nordsjøen?

– Det er vel og bra, men det er bare pilotene. Dette kommer til å bli dyrt, med det vil være dyrere å la være. De må levere for å få til transport og ikke minst lagring i Nordsjøen, sier Almlid.

Anslaget for å få opp anlegg for å fange CO₂ ved de to anleggene i Oslo og Brevik, samt lagring i Nordsjøen, er 15 milliarder kroner.

– Vi forventer en investeringsbeslutning neste år og senest før valget i 2021, sier NHO-sjefen.

Unge Høyre og FpU presser egen regjering

1. nestleder Daniel Skjevik-Aasberg i Unge Høyre er veldig klar:

– Vi forventer at regjeringen følger opp med mer penger og realiserer planene om fullskala CO₂-lagring – som de har lovet. Vi har hatt nok av krasjlandinger med ambisiøse CCS-prosjekter, nå er det på tide å lande det på ordentlig, sier Skjevik-Aasberg.

Også ungdommen i Frp vil være med på klimalaget.

– Jeg har troen på CO₂-fangst og lagring som både et viktig klimatiltak, men også som et tiltak for å sikre morgendagens arbeidsplasser. Får vi på plass en kommersiell løsning vil det bety mye for både klima og norske arbeidsplasser, sier formann Bjørn-Kristian Svendsrud i Fremskrittspartiets Ungdom.

Han sier det er en god start at regjeringen har bladd opp penger til en undersøkelsesbrønn på sokkelen.

– Bøte for gamle synder

– Jeg mener det er helt avgjørende å få på plass CCS. Slik vi mennesker har holdt på til nå, holder det ikke å bare kutte utslippene, vi må også rydde opp. Vi må rett og slett bøte for gamle synder. Det må komme til syne i statsbudsjettet til høsten, sier leder Martine Tønnessen i KrFU.

Les på E24+

Bloomberg: Derfor protesterer Hongkong fremdeles, og hvordan kan veien videre bli?

Leder Ada Johanna Arnstad i Senterungdommen sier Norge trenger politisk klimasamling.

– Små tiltak med lav effekt, for eksempel noen øre økning i drivstoffavgiften, får stor oppmerksomhet i klimadebatten, mens de store løftene blir moderpartiene for sjeldent konfrontert med. De bør ta signalet når alle ungdomspartiene samles om dette tiltaket, sier hun.

– Kan bli verdensledende

AUF-leder Ina Libak sier det haster.

– Norge kan bli verdensledende på karbonfangst og lagring på grunn av kompetansen i olje og gass-sektoren, men da må vi få opp farten. Foreløpig skjer det ikke nok, vi i AUF mener vi må bruke offentlige investeringer for å komme i gang.

– Vi må avvikle oljenæringen og kutte alle norske utslipp, men samtidig må vi bidra til teknologi for å hente CO₂ ut av atmosfæren slik at vi kan begrense global oppvarming ned mot 1,5 grader, sier leder Sondre Hansmark av Unge Venstre.

Les også: Det svenske raffineriet skal fange CO₂: Og vil lagre den på norsk sokkel

– CCS må på plass, men det må ikke bli en sovepute for fossilbransjen. Utvinning av fossil energi som olje og gass, må avvikles innen 2030, sier Andreas Sjalg Unneland i Sosialistisk ungdom.

– Det er utrolig viktig å få på plass CCS. Staten må ta ansvar og sørge for finansiering, sier leder Tobias Drevland Lund i Rød ungdom.

Leder Hulda Holtvedt i Grønn ungdom sier det er strålende med ungdommelig samling, i kombinasjon med LO og NHO.

– Jeg håper det kan gi politisk samling om CCS. Det må til for å nå klimamålene.

LO: – Kan bygges på skuldrene til oljenæringen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier CCS kan bli en stor næring for Norge:

– Den kan bygges på skuldrene til dagens oljenæring. En ting er nye jobber og nye næringer i en klimavennlig fremtid. Men vi må også sørge for at eksisterende jobber sikres og omstilles til å bli bærekraftige arbeidsplasser:

– Vi snakker her om 30–40.000 nye jobber, og at vi kan sikre 80–90.000 eksisterende arbeidsplasser, med ringvirkningenes styrke; opp mot 200.000. Dette blir en svært viktig omstillingsnæring, sier LO-lederen.

NHO-sjefen Almlid sier det ikke er noen vei utenom

– FNs klimapanels 1,5 grads rapport dokumenterer at vi trenger CCS dersom vi skal klare å redusere globale utslipp med femti prosent innen 2030, og komme ned mot null i 2050. CCS er potensielt Norges viktigste bidrag i den globale og europeiske klimadugnaden: Vi kan tilby det Europa mangler – nemlig et lager for CO₂, og teknologi for CO₂-fangst.

Her er Norges planer

Norges CCS-planer ser slik ut:

Opprinnelig var det tre aktuelle prosjekter i Norge som ble vurdert, men i 2018 droppet man prosjektet ved Yaras anlegg på Herøya.

Nå gjenstår to pilotprosjekter som kan ende opp som fullskala: Avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo og Norcems sementfabrikk i Brevik.

Selskapene Equinor, Shell og Total arbeider med transport og lagring av CO₂ i det norske fullskalaprosjektet. De tre selskapene betaler selv store deler av utgiftene til forprosjekteringen, men fikk i vår 345 millioner kroner i revidert budsjett til å bore en undersøkelsesbrønn i Nordsjøen, hvor CO₂ kan lagres der olje og gass tidligere lå.

– Vi mener det er naturlig at staten tar et hovedansvar for kostnadene for å bygge infrastrukturen som gjør at CO₂-en kan fraktes og lagres. Det er lang tradisjon i Norge for det: Staten tar kostnaden for infrastrukturen for vann og elektrisitet og det er naturlig at det også skjer på dette området, sier LO-sjefen.

Statsråden tror på nytt norsk industrieventyr

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) liker det unge initiativet og sier de planlegger å levere neste høst.

– Jeg forstår utålmodigheten, det er vi også. Men lærdommen av CCS-arbeidet så langt, er det ikke går an å vedta dem; de må skapes. Det gjør vi sammen med industrien, Det gjør vi sammen med industrien, ved å legge stein på stein. Prosjekter i denne størrelsesorden må kvalitetssikres, sier han.

– Men vi ønsker å lykkes. Jeg både håper og tror at vi kan skape et nytt norsk industrieventyr.

– Det er anslått til 15 milliarder. Hvor stor andel er dere villige til å ta?

– Det er vi i forhandlinger med industrien om. Den fordelingen vil ligge inne i beslutningsgrunnlaget, som vi håper vi kan levere til Stortinget høsten 2020. Vi er også i dialog med EU, som har vist kraftig økt interesse og som har tatt initiativ til et CCS-møte i Oslo i september.

Les også

Oljefondet bidrar til ny kullkraft som regjeringen vil stanse

Les også

Unge vil ofre biff og bil for klimaet

Les også

Ser ingen grunn til at vi skal føle flyskam

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Klima

Flere artikler

  1. Equinor inngår avtaler om CO₂-lagring

  2. Microsoft vil inn i norsk CO₂-fangst og lagring

  3. Meiner Northern Lights i Øygarden viser kor viktig oljeindustrien er for det grøne skiftet

  4. Lover CCS-svar i statsbudsjettet: Fortum slipper ikke jubelen løs ennå

  5. Får ikke penger til CO₂-fangst: – Skuffet og overrasket