Vindutbygger vil gi innbyggere billig strømavtale: Fastpris på 10 øre kilowattimen

Folk i Lebesby tilbys fast strømpris på 10 øre kilowattimen hvis vindanlegget Davvi bygges ut. – Alle innbyggere, frivillige lag og organisasjoner skal få benytte seg av denne ordningen, sier utbygger Harald Dirdal.

Vindkraftverket Davvi er planlagt i Lebesby kommune i Finnmark. Utbyggerne vil tilby billig strøm til lokalbefolkningen.
Publisert:

Med unntak av det uvanlig billige året 2020 har snittprisen på strøm i Nord-Norge normalt ligget på mellom 20 og 40 øre kilowattimen, utenom nettleie og avgifter, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Dermed vil lokalbefolkningen få en betydelig rabatt på strømprisen hvis vindkraftverket bygges ut.

De om lag 1.300 innbyggerne i Lebesby i Finnmark vil få tilbud om fastpris på strøm på ti øre kilowattimen hvis prosjektet blir realisert, forteller utbygger Harald Dirdal i selskapet Grenselandet. Bedrifter får ikke samme tilbud.

– Alle innbyggere, frivillige lag og organisasjoner skal få benytte seg av denne ordningen. Det var ikke naturlig å ta med kommersiell virksomhet inn i dette, sier Dirdal til E24.

– Det er et rimelig krav at innbyggerne får kompensasjon for å stille arealer til rådighet, legger han til.

Vindprosjektet ledes av Grenselandet og eies av finske St1 og utviklerselskapet Njordr. Det skal ha en kapasitet på 800 megawatt fordelt på mellom 100 og 267 turbiner. Anlegget kan levere om lag fire terawattimer (TWh) strøm årlig, og kan ifølge utbyggeren være i drift mot slutten av 2020-tallet hvis det får konsesjon.

Fastprisen på ti øre kilowattimen skal over tid justeres i takt med den generelle prisveksten.

Ordfører Sigurd Kvammen Rafaelsen (Ap) i Lebesby kommune.

– Et godt tilbud

Ordfører Sigurd Kvammen Rafaelsen (Ap) i Lebesby er fornøyd med tilbudet til innbyggerne.

– Det er en forutsetning for at man kan skape legitimitet at det blir ringvirkninger lokalt, sier Rafaelsen til E24.

– Dette er et godt tilbud all den tid det ikke finnes noe regelverk som gir tilstrekkelig tilbake til kommunene i dag. Det skal innføres en produksjonsavgift, og det kan bety noe, men den er ennå ikke på plass, sier ordføreren.

Ordningen som Davvi-utbyggeren nå vil forplikte seg til kan minne om ordningen med konsesjonskraft. Vertskommuner for vannkraftverk mottar en viss andel av kraften til produksjonspris, som de kan bruke selv eller selge i markedet.

Dette er et veldig positivt tilbud, selv om det fortsatt vil gi mindre tilbake enn det et tilsvarende vannkraftverk ville gitt med dagens regler, sier Rafaelsen.

Harald Dirdal jobber med å utvikle vindkraftprosjektet Davvi i Lebesby i Finnmark.

Lokalpolitikerne tok initiativ

Dirdal forteller at det var lokalpolitikerne i Ap og Tverrpolitisk liste i Lebesby som tok initiativ til ordningen.

– Vi mente det var helt legitimt fordi vi tok utgangspunkt i konsesjonskraftregimet for vannkraft. Konsesjonskraften baseres på kostpris, og da mente vi at ti øre kilowattimen var helt rimelig for dette kraftverket, sier Dirdal til E24.

– Noen vil kanskje mene at du forsøker å bestikke lokalbefolkningen?

– Det er jeg helt uenig i. Dette regimet eksisterer jo allerede for vannkraft. Der gis det inntil ti prosent av prosjektets produksjon til kommunen til produksjonspris, sier Dirdal.

Dette bildet er fra Lebesby kommune i Finnmark, hvor vindkraftverket Davvi er planlagt.

Lokal motstand

Ordføreren erkjenner at det er lokal motstand mot vindkraftverket. Også Naturvernforbundet, WWF og Norsk Ornitologisk Forening har vært skeptiske. Rafaelsen peker på at Lebesby har erfaring med vindkraft fra tidligere, med Kjøllefjord vind som eies av Statkraft.

– Det var et løft for lokalsamfunnet og ga inntekter og arbeidsplasser, og har skapt positivitet. Det er nok ulike meninger om Davvi i lokalsamfunnet, og det er naturlig at det debatteres, sier Rafaelsen.

– Reinbeitedistriktene ønsker ikke dette, hva tenker du om det?

– Det er blitt uttrykt bekymringer for dette. Det er ting som må avklares i konsesjonsprosessen. Det har jeg tiltro til at myndighetene gjør på en god måte, sier ordføreren.

Dirdal sier at det er motstand mot alle vindprosjekter, noen steder fra reindrift og andre steder på grunn av andre forhold.

– Men i dette området er det verken trekkleier, beiteområder, kalvingsområder eller brunstområder. Det vi har vært opptatt av er å finne et område som de facto har minimale konsekvenser for reindriften, sier Dirdal.

– Det er et hellig fjell i området?

– Rasttigaisa er et hellig fjell, men det ligger om lag en mil sør for området, sier Dirdal.

Håper på nasjonal ordning

Mange kommuner mener at de burde få mer igjen for å være vertskap for vindkraft. Ordføreren i Lebesby håper på bedre nasjonale ordninger for vindkraft som sikrer ringvirkninger.

– Vi mener det bør komme et nasjonalt regelverk som sikrer lokale virkninger, så dette ikke blir opp til den enkelte utbygger. Jeg er veldig positiv til at man her ser at det er viktig å gi noe tilbake til innbyggerne som avser arealer i sin kommune. Jeg tror det vil skape en trygghet for innbyggerne, sier Rafaelsen.

Dirdal sier at det er mulig å gi tilbud om lav fastpris i Lebesby fordi Davvi-prosjektet er stort og befolkningen er relativt liten. Det er usikkert om andre vindkraftprosjekter ville ha råd til å kunne tilby en lignende ordning til befolkningen.

– Det vil avhenge av prosjektet om det er mulig å gjøre noe sånt som dette, her har vi et stort prosjekt i en liten kommune hvor det er økonomi i dette. Det er ikke sikkert at dette ville være mulig med et mindre prosjekt i en større kommune, sier Dirdal.

Det har de siste årene vært full stans i behandlingen av vindkraft på land, men det er en åpning for at NVE kan behandle søknader for prosjekter som har lokal støtte i vertskommunen.

Publisert:
Gå til e24.no