Bråk om oljeåpning i nord på Stortingets bord

Regjeringen må svare på hvem som visste hva om lønnsomheten ved oljeutvinning i Barentshavet sørøst, krever SV.

Ola Borten Moe (Sp) satt som olje- og energiminister da beslutningen om å åpne for oljeleting i Barentshavet sørøst ble tatt i 2013.
  • NTB-Kristian Skårdalsmo
Publisert: Publisert:

Opposisjonspartiet vil nå stanse flere oljetildelinger i havområdet til det er avklart om Stortinget hadde all relevant informasjon da det ble åpnet for aktivitet.

SV jobber nå med konkrete spørsmål partiet håper å få gehør for i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget for å stille til olje- og energiministeren.

– Vi stiller i møtet på tirsdag med en rekke forslag til spørsmål til oljeministeren for å få mer fram hva som skjedde i 2013 med verdivurderingen som ikke ble gitt til Stortinget, sier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

– Spørsmålene dreier seg om hvem som tok den beslutningen, hvem som visste om denne rapporten, om lovverket er blitt brutt, og om Stortinget ble tilstrekkelig informert til å ta en godt opplyst beslutning om å vedta åpningen av Barentshavet sørøst.

Venstre tok søndag til orde for at saken må behandles i kontrollkomiteen.

Nådde ikke Stortinget

Det var delelinjeavtalen mellom Norge og Russland i 2010 som gjorde det mulig å kartlegge havområdet nord for Finnmark og etter hvert åpne det for petroleumsvirksomhet.

Stor usikkerhet om lønnsomheten i oljeutvinning i nord har blitt et stadig større tema det siste tiåret.

Stortinget hadde tilgang til en rapport fra Oljedirektoratet da beslutningen om å åpne for oljeleting ble tatt i 2013. Da var det en rødgrønn regjering som styrte landet, og Ola Borten Moe (Sp) satt som olje- og energiminister.

Men som NRK nå har avdekket, fantes det ytterligere én rapport, som konkluderte med at oljeleting i Barentshavet kunne bli et tapsprosjekt for Norge. Den fikk Stortinget aldri se.

Øvstegård bekrefter at spørsmålene SV jobber med, handler om denne siste rapporten og hvorfor den ikke nådde nasjonalforsamlingen.

– Denne rapporten hadde stilt saken i et helt annet lys, sier han.

Les også

Stans i ny oljeleting er en billig klimaløsning

– Bør settes på vent

Regjeringen er nå i gang med den 25. konsesjonsrunden, hvor flere områder som ble åpnet i 2015 i Barentshavet inngår.

Tildelingene bør nå settes på vent inntil det er full klarhet i om feltene ble åpnet på manglende grunnlag, krever SV-leder Audun Lysbakken.

– Her har det kommet fram at det kan være fare for at vesentlig informasjon om lønnsomhet manglet den gangen vedtaket ble fattet. Nå må vi komme til bunns i hva som har skjedd, og hva konsekvensene av dette er, sier han til NTB.

– SV har nå tatt initiativ til at denne saken tas opp i Stortingets kontrollkomité. Konsesjonsrunden bør settes på vent for berørte områder inntil saken er gjennomgått i Stortinget.

Les også

NRK: Stortinget fikk ikke vite om Barentshavet-risiko

Borten Moe: Helt ukjent

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) ble konfrontert med oljerapporten som aldri nådde Stortinget, i Politisk kvarter på NRK denne uken.

– De var ukjente for meg. De var aldri en del av diskusjonen knyttet til åpningen av Barentshavet sørøst, sa Borten Moe.

Han er i dag nestleder i Senterpartiet.

– Stortinget fikk all relevant informasjon, sier han til NRK.

For SV handler saken i bunn og grunn om hvorvidt Olje- og energidepartementet har villedet Stortinget.

– Det er prinsipielt ekstremt alvorlig i utgangspunktet. Vi må få godt opplyste saker til Stortinget fra regjeringen, både etter grunnloven og for å fatte gode beslutninger, sier Øvstegård.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljeindustrien
  2. Stortinget
  3. Sosialistisk Venstreparti (SV)
  4. Barentshavet

Flere artikler

  1. Ola Borten Moe kan bli innkalt til olje-høring

  2. Tidligere oljeministre må inn på teppet etter oljeleting i nord

  3. Venstre varsler kontrollsak i Stortinget om Barentshavet sørøst

  4. Oljehøring i Stortinget: Eks-direktør varslet om ukultur

  5. Vil flytte eierskapet i Equinor