Menneskerettsdomstol tar saken til nordsjødykker

Irske Patrick Stevens får prøvd saken sin i Strasbourg.

Utenlandske nordsjødykkere vil ha samme kompensasjon som sine norske kolleger.
Publisert: Publisert:

For rundt ett år siden avviste Høyesterett å behandle saken til to utenlandske nordsjødykkere. De vant verken fram i tingretten eller lagmannsretten om å få kompensasjon på lik linje med de norske nordsjødykkerne.

Den rettslige hovedbegrunnelsen var at de to dykkerne – fra Storbritannia og Irland – ikke har vært medlemmer av den norske folketrygden.

Etter at Høyesterett avslo å behandle anken ville dykkerne gå videre til den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Det kan ikke sees særlig tungtveiende at dykkere som har utført samme arbeide på sokkelen som våre egne, skal forskjellsbehandles med nordmenn. Da må det letes med lys og lykte, og det kan ikke sees at statens innvendinger er av slik karakter at de bør vinne frem, sa dykkernes advokat Per Danielsen til Aftenbladet.

Nå får irske Patrick Stevens prøvd saken sin i Strasbourg – mens britiske James Baker fikk avslag, melder NRK.

– Det var ingen erfaring med å dykke på så store dyp. Mange av dykkerne pådro seg varige skader, og en del falt helt ut av arbeidslivet. Det var unge menn som i utgangspunktet var de med best helse, sier Stevens, som snart er 70 år, til NRK.

Les også

Nordsjødykker får 5,4 millioner kroner

Les på E24+

Forsøksdykker for Statoil får erstatning

I desember 2013 ble staten felt i menneskerettsdomstolen i Strasbourg på at den ikke hadde informert dykkerne godt nok om risikoen med dykkevirksomheten – staten visste, men informerte ikke om farene ved dykkingen.

Norske dykkere som har fått full uttelling i de ulike kompensasjonsordningene opp gjennom årene, har fått over 5 millioner kroner i kompensasjon gjennom statens ordninger og Equinors (Statoils) egen ordning.

Hvis Stevens vinner fram i Strasbourg kan det skape presedens for rundt 2000 utenlandske dykkere som jobbet på norsk sokkel. Hvis de har krav på det samme som de norske dykkerne, vil det samlede kravet bli på ti milliarder kroner.

Publisert:
Gå til e24.no