Venter gassrekord fra Norge i år

Norge skal levere nesten 10 prosent mer gass i år sammenlignet med i fjor. Oljeministeren tror på rekord.

Olje- og energiminister Terje Aasland tror på norsk gassrekord fra Norge i 2022.
Publisert:

Sandefjord: Olje- og energiminister Terje Aasland var blant de første talerne på det årlige olje- og energipolitiske seminaret i Sandefjord.

Tidligere på dagen fikk han overrakt sin første PUD (plan for utbygging og drift) som statsråd. Det var det amerikanske oljeselskapet ConocoPhillips som overleverte sine planer om å bygge ut Ekofisk-området til en verdi på 10,5 milliarder kroner.

Krigen, og dets innvirkning på oljeindustrien, ble naturligvis et stort tema på konferansens første dag.

– 9 milliarder mer

Dette vektla også Aasland da han mottok utbyggingsplanen fra ConocoPhillips.

– Vi går inn i en tid hvor energitrygghet blir enda viktigere, sa han da.

– Hvis det kommer nye søknader om tillatelse til tiltak som kan gi høyere leveranser, så vil de bli behandlet raskt og effektivt, lovet han.

Det ble også et viktig tema da Aasland troppet opp på talerstolen for å orientere konferansen om norsk oljepolitikk.

– Det er svært gode utsikter for gasseksporten resten av året, fortalte Aasland.

Norske gassleveranser til Europa har siden krigen brøt ut blitt et veldig viktig tema i norsk petroleumspolitikk.

– Det er et svært dramatisk bakteppe bak denne konferansen. Det er krig i Europa. Den russiske invasjonen av Ukraina er veldig urovekkende og alvorlig.

– Jeg har bedt Oljedirektoratet oppdatere anslaget for gassleveranser i 2022 sett i lys av all oppdatert informasjon. Jeg kan nå presentere resultatet, sa Aasland til en svært spent sal.

Norge skal levere 8 prosent mer gass i 2022 enn i fjor.

Til salen kunne han fortelle at de norske gassleveransene i år vil være på 122 milliarder standard kubikkmeter. Dette er nær 9 milliarder, eller omtrent 8 prosent, høyere enn nivået i 2021.

– Dette er betydelige mengder energi. Energiinnholdet i økningen utgjør om lag 100 Twh, fortalte Aasland.

– Deler av økningen fra i fjor skyldes at LNG-eksporten fra Snøhvit er planlagt å starte opp igjen snart, la han til.

Venter rekord

Den viktigste økningen kommer likevel fordi leveransene gjennom gassrørene øker. Den forventes altså å bli rekordhøy.

– Jeg blir ikke overrasket om vi neste gang vi møtes her i Sandefjord kan konstatere at den tidligere rekorden fra 2017 falt.

Stabiliteten på norske olje- og gassleveranser blir enda viktigere når Europa skal gjøre seg uavhengig av russisk import.

– Så vet dere like godt som meg at det alltid er usikkerhet i slike anslag – det gjelder også disse. Selskapene har en stor oppgave framover når det gjelder å videreføre høy og stabil produksjon i hele gasskjeden, sa han bestemt.

– Vi vil også framover legge til rette for at selskapene kan opprettholde høy daglig produksjon, la han til.

En rapport fra Rystad Energy fra april viste at Norge allerede i år kan levere mer gass enn Russland. Likevel vil gassbehovet på kontinentet være høyere enn hva Norge alene kan levere.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om