Fersk rapport om arbeidsplasser i nord: Dette gjør oljen for Nord-Norge

Oljebransjen i Finnmark satte omsetningsrekord i fjor, men det var stor nedgang i Nordland. Det viser en fersk rapport.

GIR AKTIVITET: Felt som Goliat gir aktivitet i Nord-Norge, men det er særlig Finnmark som hadde vekst i 2017. Nordlands omsetning fra oljenær aktivitet gikk derimot ned, ifølge en fersk rapport.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

ONS, STAVANGER (E24): Nord-Norge har blitt en stadig viktigere del av oljebransjen.

I løpet av høsten skal Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet starte produksjonen, men det er i Barentshavet at aktiviteten har vært størst.

Der har Enis oljefelt Goliat i Barentshavet produsert i to år, og før jul leverte Equinor inn utbyggingsplanen for Johan Castberg-feltet i samme havområde.

Siden høsten 2007 har Hammerfest også hatt Equinors LNG-anlegg på Melkøya, som tar imot gassen fra Snøhvit-feltet og komprimerer den for skipsfrakt og salg på verdensmarkedet.

Nordnorske leverandører til petroleumsnæringen leverte i fjor varer og tjenester for 3,64 milliarder kroner, fordelt på 185 leverandørbedrifter.

Det kommer frem i en fersk rapport fra Kunnskapsparken Bodø, «Levert 2017», som legges frem tirsdag.

Veksten fra 2016 var på knappe 15 prosent, og var høyere enn leverandørene selv forventet. Likevel er omsetningen godt under toppåret 2014, da bransjen omsatte for 5,6 milliarder kroner i de tre nordligste fylkene.

Det er også store variasjoner mellom fylkene, og det er i Finnmark at det går best.

«Mens leverandørene i Finnmark for første gang passerte 2 milliarder i leveranser, var leveransene i Nordland for første gang under 1 milliard», heter det i rapporten.

Nord-Norge utførte i fjor 1.526 årsverk knyttet til leveranser til oljenæringen.

Mest jobb i Hammerfest

Av nordnorske byer og tettsteder er det fortsatt Hammerfest som har størst olje- og gassaktivitet.

Hammerfest har omsetning på rundt 2,1 milliarder kroner fra oljen og 680 årsverk, fulgt av Bodø med omsetning på 351 millioner fordelt på 150 årsverk, og Tromsø med omsetning på 348 millioner kroner og 298 årsverk, ifølge rapporten.

Det bidrar til å løfte oljeomsetningen i Finnmark til ny rekord.

«2017 ble det første året leverandørindustrien i Finnmark hadde bransjespesifikke leveranser til petroleumsnæringen for mer enn to milliarder kroner», skriver rapportforfatterne.

Slik fordeler de nordnorske leveransene til oljeindustrien seg, ifølge Levert-rapporten for 2017.

Dramatisk fall i Nordland

Bedriftene i Nordland hadde i fjor for første gang leveranser for mindre enn én milliard kroner til oljebransjen. Det er et dramatisk fall sammenlignet med toppåret 2014, hvor Nordland leverte for over 2,8 milliarder.

Troms hadde en liten oppgang i leveransene, men også her ligger de langt under 2014-nivået, ifølge rapporten.

Økt oljeaktivitet gir kontrakter for bedrifter i Nord-Norge, men de siste årene har landsdelen tatt del i den felles smerten for globale oljebedrifter.

«Mens leverandørbedriftene i Hammerfestregionen kan juble for omsetningsrekord til petroleumsnæringen, er ikke bildet like fint for de andre regionene – og da særlig Nordland», sier rapporten.

Mer optimistiske

Ifølge rapporten har oljenæringen store ringvirkninger i Nord-Norge, blant annet innen hotell og transport. Flere nye utbygginger som kommer og en stigende oljepris bidrar til å øke optimismen også i de nordligste fylkene, ifølge «Levert 2017».

«2018 spås å bli et omsetningsmessig relativt likt år som 2017», ifølge rapporten.

Rapporten er finansiert av Equinor, Eni, Lundin, DEA, Rosneft-datterselskapet RN Nordic Oil, olje- og energidepartementet og fylkeskommunene i landets tre nordligste fylker.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Olje og gass
  2. Barentshavet

Flere artikler

  1. Nordnorske oljeleverandører tror de bikker fire milliarder

  2. Olav har rekordhøye inntekter tross olje-nedgang

  3. Slaget om Nord-Norge er ikke over. Det er nå kampen starter

  4. Goliat-feltet gir jobb til 1.212 i Norge hvert år

  5. – Nå leverer oljeselskapene varene