Oljedirektoratet ønsker tiltak for økt utvinning: Fortsatt olje å hente

Oljedirektoratet ønsker mer satsing på teknologi som kan hente ut den mest krevende oljen og gassen, og tror dette kan gi milliarder av ekstra fat.

MYE IGJEN: Det er fortsatt olje og gass igjen å produsere på sokkelen, viser Oljedirektoratets ferske ressursrapport. Dette er Edvard Grieg-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen, 180 kilometer vest for Stavanger. Det ble påvist olje i feltet i 2007, og oljeproduksjonen ble startet opp i november 2015.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:,

Norge har fortsatt mye olje og gass igjen «på bok», selv om produksjonen har falt en del fra toppen.

Det viser Oljedirektoratets årlige anslag over ressursene på kontinentalsokkelen.

Direktoratet oppgir at mengden olje og gass som fortsatt gjenstår å produsere i Norge er på 46,7 milliarder fat oljeekvivalenter (o.e.).

For ett år siden var et tilsvarende anslag på 47,8 milliarder fat o.e.

– I Norge har vi produsert olje og gass i snart 50 år og vi er fortsatt ikke halvveis, sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet.

– Det er funnet enorme mengder olje og gass på norsk sokkel som fortsatt venter på å bli produsert. Vi ønsker selskaper med evne og vilje til å ta i bruk ny kunnskap og avansert teknologi. Det vil gi lønnsom produksjon i mange tiår fremover, sier hun.

Tallene viser at det er mye igjen å produsere på sokkelen, selv om det ikke lenger gjøres så mange gigantfunn. Det krever mange mindre felt å erstatte de store gigantene hvor produksjonen falmer, som Oseberg og Gullfaks.

Det er 77 funn på norsk sokkel som nå blir vurdert bygd ut, ifølge direktoratet. De fleste av disse er i Nordsjøen, men de største ligger i Barentshavet.

Ressursene i disse funnene utgjør totalt 4,4 milliarder fat oljeekvivalenter, men det er få av disse som er på størrelse med de aldrende gigantene.

MYE PRODUSERT: Slik har utviklingen vært i oljebransjen siden 1990. Rundt halvparten av oljen og gassen er solgt og levert, og det kan bli krevende å hente ut noen av de vanskelige fatene som ligger igjen.

Foto: Oljedirektoratet

Ønsker avansert teknologi

Nå vil direktoratet fokusere mer på å øke utvinningen fra eksisterende felt, slik at mest mulig av ressursene i eksisterende felt kan utvinnes.

Gjennom å bruke avanserte metoder for økt utvinning, som med et bransjeuttrykk kalles EOR, kan det utvinnes mellom 2 milliarder og 5,4 milliarder fat oljeekvivalenter ekstra, mener direktoratet.

Det er mer enn gigantfeltet Statfjords produksjon siden oppstarten i 1979.

Direktoratet sier at det forventer at alle ressurser som bidrar til verdier for samfunnet blir produsert, ikke bare de «enkle fatene».

Direktoratet har sammen med Imperial College vurdert 13 ulike metoder for økt utvinning på norske oljefelt, inkludert en metode der vann med lite salt kombinert med polymerer injiseres i brønnen, og en metode der injeksjonsvann blandes med alkaliske stoffer.

SPREK ALDERDOM: Dette er en oversikt over planlagt og forlenget levetid ved noen utvalgte felt, og viser hvordan investeringer i tiltak for økt utvinning og teknologiutvikling gjør at mange felt kan fortsette å levere lenge etter sin opprinnelige levetid.

Foto: Oljedirektoratet

Fallende produksjon

Norsk produksjon av olje og gass har tatt seg litt opp de siste par årene, men trenden har vært fallende siden like etter århundreskiftet.

Den totale produksjonen av olje og gass falt fra 1,66 milliarder fat oljeekvivalenter i toppåret 2004 til 1,46 milliarder fat oljeekvivalenter i fjor.

Dette skyldes særlig at gassproduksjonen har økt, og motvirket et fall i produksjonen av råolje fra 1,14 milliarder fat på toppen i 2000 til 591,3 millioner fat i fjor.

Gassproduksjonen har økt fra 50 milliarder kubikkmeter i 2000 til 117 milliarder kubikkmeter i fjor (fra 313 millioner til 733 millioner fat oljeekvivalenter).

Les også

Oljebransjen femti år: Så mye har Norge tjent

Mye er solgt

Nesten halvparten av oljen og gassen er allerede tatt opp og solgt – godt over 40 milliarder fat.

Noen felt står for en større andel enn andre, som Statfjord-feltet. I fjor høst markerte Statoil at feltet produserte sitt oljefat nummer fem milliarder.

Les mer: Tidenes rekord i Nordsjøen i dag

FALLENDE: Mange av de aldrende feltene på sokkelen har redusert produksjonen mye de siste årene. Slik er produksjonskurven for Statfjord, i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Foto: Oljedirektoratet

En annen gigant, Ekofisk-feltet, har produsert rundt fire milliarder fat oljeekvivalenter, ifølge norskpetroleum.no. Flere andre felt har også produsert over en milliard fat gjennom sin levetid, som Troll og Valhall.

Les mer: Nok et oljefelt har passert en milliard fat

Oppjusterer totalen

Totalt mener Oljedirektoratet at norsk sokkel inneholder rundt 89 milliarder fat oljeekvivalenter.

Da teller man med både ressurser som er produsert og solgt samt olje og gass som ennå ikke er funnet, men som direktoratet tror kan finnes basert på geologiske data og egne beregninger.

FALLENDE: Slik er produksjonskurven for Oseberg-feltet, i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Foto: Oljedirektoratet

Det er det samme anslaget for totale ressurser som for ett år siden.

Det er nå rundt 80 felt i drift i Norge, og 62 av dem er i Nordsjøen. Det er 16 felt i Norskehavet og bare to i Barentshavet.

Mange av disse er gamle og har hatt fallende produksjon over mange år. Men nye teknologier og boring av brønner kan likevel hente ut store verdier fra de aldrende feltene.

I fjor feiret oljebransjen 50 år på norsk sokkel. Da ble det regnet ut at bransjen hadde skapt verdier for 12.200 milliarder kroner.

Les mer: Oljebransjen femti år: Så mye har Norge tjent

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Nordsjøen
 3. Oljebransjen
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Norges oljereserver har økt med 40 prosent siden 1990

 2. Betalt innhold

  Rekordmange felt i produksjon på norsk sokkel

 3. Betalt innhold

  Så mye mindre har funnene på norsk sokkel blitt

 4. Annonsørinnhold

 5. Oljeekspert om nytt oljeanslag: – Sier hvor viktig Barentshavet er

 6. Olje- og gassproduksjonen falt i fjor: Venter opptur på sokkelen