Fracking forbudt i Frankrike, omfavnet i Storbritannia

Det franske forbudet mot hydraulisk frakturering står fast, mens Storbritannia vil innføre verdens mest gunstige skatteregime for skifergass.

OMSTRIDT SKIFERGASSREVOLUSJON: I Frankrike har motstanderne av skifergass myndighetene på sin side, mens situasjonen er den motsatte i Storbritannia.
Publisert:

Frankrikes forbud mot hydraulisk frakturering er i tråd med grunnloven, skriver Financial Times.

Stadfestingen av det franske forbudet kommer noen måneder etter at Storbritannia annonserte at svært gunstig skatteregime for skifergass.

Frankrike og Storbritannia har dermed stikk motsatt holdning til utvinning av skifergass.

Forbudt av miljøhensyn

Det er Frankrikes konstitusjonelle råd som har avvist skifergassbransjens krav om oppheving av forbudet. Organet har i oppgave å sørge for at nye lover ikke strider mot grunnloven.

Energiselskapet Schuepbach mente at forbudet måtte oppheves fordi det ikke er bevist at hydraulisk frakturering er skadelig for miljøet, men det konstitusjonelle råd har fastslått at presidenten ikke gjør noe galt når han begrunner forbudet i miljøhensyn.

Hydraulisk frakturing ble forbudt i Frankrike allerede i 2011, under den borgerlige presidenten Nicolas Sarkozy. Da François Hollande fra sosialistpartiet fikk makten i 2012 lovet han å opprettholde forbudet gjennom hele sin presidentperiode.

Gunstig skatteregime

På den andre siden av den engelske kanal har myndighetene en helt annen holdning til skifergass:

- Vi skal ha verdens mest gunstige skatteregime for skifergass, og Storbritannia skal gå i spissen for skifergasrevolusjonen, uttalte finansminister George Osborne til The Guardian i juli.

Mens nye felt i Nordsjøen må betale 62 prosent skatt og eldre felt 81 prosent, skal skifergassproduksjon bare betale 30 prosent skatt.

Frankrike har mest

Frankrike har langt større skifergassressurser enn Storbritannia og Tyskland, i følge en rapport fra EIA, det amerikanske byrået for energiinformasjon. Bare i Polen er potensialet større.

Ifølge Financial Times koster naturgass nå tre ganger så mye i Europa som i USA. Håp om lavere energipriser er sammen med arbeidsplasser bakgrunnen for det gusntige skatteregimet i Storbritannia.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no