PENGEMASKIN: En ny rapport viser at staten tjener svært godt på oljen. Her fra Oseberg D i Nordsjøen.
Foto:MARIT HOMMEDALSCANPIX: - Oljebransjen står for 40 prosent av statens inntekter

Ny rapport mener staten i 2010 fikk 450 milliarder kroner i inntekter knyttet til oljenæringen.

  • Jo Andre Aakvik
Publisert: Publisert:

Rapporten er laget av analyseselskapet Menon på oppdrag fra Norsk Industri.

(Se hele rapporten her, ekstern lenke)

Anslaget for oljerelaterte inntekter i den nye rapporten ligger langt over de lett målbare inntektene fra petroleumsskatt, SDØE og miljøavgifter, som i 2010 var på 276 milliarder kroner.

Forskjellen ligger i at Menon og Norsk Industri har forsøkt å måle effekten utover i verdikjeden.

Ansatte betaler 50 mrd. i skatt

På toppen av statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), petroleumsskatt og miljøskatter, mener Menon at staten i 2010 fikk 120 milliarder kroner i skatt fra operatører og leverandører i offshore-industrien.

Direkte eller indirekte anslås det å være 250.000 mennesker som jobber innen oljerelaterte næringer i Norge. Menon anslår at disse betaler rundt 50 milliarder kroner i inntektsskatt.

Plusses disse effektene på de direkte skatteinntektene, får man er inntektsanslag for staten på 450 milliarder kroner.

«Statens inntekter var på 1 196 milliarder kroner i 2010, dvs. at inntekter generert fra olje- og gassnæringen i 2010 utgjorde nær 40 prosent av totale statlige inntekter i 2010», skriver Menon i rapporten.

Høyere lønn

Det er ikke bare staten som gjør gode penger på det norske oljeeventyret.

Ansatte i oljenæringen og leverandørindustrien tjener vesentlig bedre enn sine kolleger i annen industri.

Oljebransjen betalte i 2010 800.000 kroner for hver ansatt, inkludert offentlige avgifter. I annen norsk industri var den gjennomsnittlige lønnskostnaden i 2010 500.000 kroner.

Lønningene i oljerelaterte næringer har doblet seg over de siste 10 årene.

Det har skjedd samtidig med at produktiviteten i næringen har økt omtrent tilsvarende. I annen industri har produktivitetsveksten vært langt lavere.

I 2000 var faktisk produktiviteten lavere i oljenæringen enn i norsk industri ellers.

Hver ansatt i oljenæringen stod i 2010 for en verdiskapning på 1,3 millioner kroner, mens den gjennomsnittlige verdiskapningen i annen norsk industri var på 850.000 kroner, skriver Menon i sin rapport.

Sårbar bransje

Etter et år med flere store funn på norsk sokkel ser oljenæringen lysere ut nå enn for et par år siden.

Likevel, selv om Menon støtter seg på tall som viser at både produksjon og investeringer i Norge vil kunne øke noen år fremover, er det store bildet preget av en nedadgående kurve for oljeproduksjon i Norge.

Internasjonalt peker derimot kurvene for produksjon og investeringer oppover. I løpet av de neste 15-20 årene vil drift og investeringer mer enn doble seg globalt, fra knappe 400 milliarder dollar i 2010 til 1.000 milliarder dollar i 2030.

«Leverandørindustrien blir mer globalisert, samtidig som effekten på sysselsetting i Norge trolig blir noe redusert», skriver Menon i rapporten.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. SSB: Oljesektoren står for 22 prosent av folks økte inntekter siden 1970

  2. Følg oljebransjens årskonferanse her

  3. Betalt innhold

    Elektrifisering kan gi opp mot 210 mrd. i verdiskaping

  4. 424 oljemilliarder borte på to år

  5. Oljenæringen ber om krisepakke med LO i ryggen: – Vi ber ikke om skattelette