Equinors kvartalsrapport

Equinor øker utbyttet igjen og planlegger økte investeringer

Selv om oljemarkedet er nervøst og gjeldsgraden øker litt trykker ikke Equinor inn bremsen. Tvert imot, selskapet varsler at de vil sende mer penger tilbake til aksjonærene, investere mer og kutte kostnadene.

Finansdirektør Lars Christian Bacher i Equinor
 • Marius Lorentzen
Publisert:

LONDON (E24): Equinor vil nå øke utbyttet sitt fra 0,26 til 0,27 dollar per aksje i kvartalet, tilsvarende en økning på 3,8 prosent fra i fjor.

 • På toppen av dette varsler selskapet at de kan få en liten økning fra fjorårets investeringer på 10 milliarder dollar til opp mot 11 milliarder i år og neste år.
 • I 2022 og 2023 skal investeringene økes til rundt 12 milliarder dollar, ifølge selskapets prognoser.

I tillegg vil selskapet nå trappe opp kostnadsbesparelse internt igjen etter flere effektiviseringsrunder i kjølvannet av oljebremsen.

 • Fra 2020 til 2025 skal selskapet sitte igjen med 3,0 milliarder dollar til (27,6 milliarder kroner) mer i kontanter gjennom digitalisering og nye arbeidsmetoder.

Equinor produserte rekordhøye 2,198 millioner fat olje og gass i fjerde kvartal noe som er opp en prosent fra samme periode i fjor, selv om man holdt igjen på gassproduksjonen grunnet lave priser.

 • Selskapet beholder samtidig sitt mål om å øke produksjonen med tre prosent i snitt fra 2019 frem til 2026.

Alt dette varsler Equinor som torsdag arrangerer sin årlige kapitalmarkedsdag i London.

 • I tillegg vil selskapet fortsette å kjøpe tilbake egne aksjer. Fra 18. mai til 28. oktober ønsker selskapet å kjøpe tilbake aksjer for 675 millioner dollar (225 millioner i markedet og resten av staten).

Dette kommer på toppen av aksjekjøpene på totalt 1,5 milliarder dollar selskapet har varslet at de vil kjøpe fra september i fjor og frem til utgangen av februar i år.

– For året som helhet leverte vi konkurransedyktig avkastning og sterk vekst i kapitaldistribusjonen. Fremover forventer vi økt produksjon, avkastning og kontantstrøm fra en prosjektportefølje i verdensklasse, sier konsernsjef Eldar Sætre i en uttalelse.

Les også

Resultatfall for Equinor etter lavere priser

Skriver ned milliardverdier i Norge

Equinors resultater var bedre enn ventet, men viser et underskudd etter skatt, blant annet takket være at selskapet tar nye nedskrivninger på 1,41 milliarder dollar (12,9 milliarder kroner).

I flere år har Equinor tatt betydelige tap utenlands gjennom at man har måttet skrive ned verdier, men nå er det faktisk norsk sokkel som man skriver ned.

Equinor skriver ned 1,28 milliarder dollar netto i Norge (9,2 milliarder kroner). Tapet i utlandet og Norge kommer som følge av lavere forventede gasspriser på kort sikt og som følge av endringer i hvordan selskapet beregner friinntekten i skattesystemet inn i nedskrivningstestene sine.

Nedskrivningene slår ut i resultatet på bunnlinjen, men påvirker ikke selvskaptes kontantstrøm.

 • De siste årene har det blitt tatt en rekke grep for å styrke denne. Et bidrag er produksjonskostnadene som var 5,3 dollar per fat i 2019. De skal ned ytterligere fem prosent til utgangen av 2021.

I 2019 fikk selskapet inn 21,8 milliarder dollar i kontanter fra driften etter at kostnadene der var dekket. Deretter gikk 8,3 milliarder med til skatt, 3,8 milliarder med til utbytter og tilbakekjøp, og 9,3 milliarder til investeringer.

Dermed satt selskapet igjen med 388 millioner dollar før oppkjøp og salg. Før og under oljebremsen måtte selskapet ofte låne penger til utbytte, fordi driften og investeringene slukte de inntektene som var.

Equinor hadde i fjor et mål om å generere 14 milliarder dollar i kontanter fra 2019 til 2021, eller rundt 4,7 milliarder dollar årlig.

 • Dette kontantstrømsmålet økes nå kraftig til 30 milliarder dollar fra 2020 til 2023, eller rundt 7,5 milliarder årlig. I tillegg skal avkastningen på kapitalen (ROACE) økes fra 14 til 15 prosent.
 • Dette tallet inkluderer ikke eventuelle oppkjøp og utgifter til olje- og vindlisenser.

Belåningen økte litt

I kjølvannet av oljebremsen har Equinor tatt store grep for å håndtere en situasjon der inntektene falt, kostnadene var for høye og gjeldsgraden steg kraftig.

Fra en gjeldsgrad (netto gjeld målt mot investert kapital) på under 20 prosent før oljebremsen skjøt den opp til 35,6 prosent i 2016 – godt over selskapets mål på sikt om å ligge på 15 til 30 prosent.

Det finansielle presset gjorde at Equinor også begynte å ty til å trykke opp utbytteaksjer som substitutt for vanlige utbytter. I takt med at oljeprisen steg, begynte også gjeldsgraden å falle, både takket være oljeprisen, kostnadskutt og andre forbedringer.

Grepene som ble tatt i selskapet har bidratt til at selskapet har mer manøvreringsrom til å øke utbyttene, investere mer og sitte igjen med mer kontanter.

I fjor høst var gjeldsgraden nede i 22,5 prosent, men den økte til 23,8 prosent frem til nyttår takket være fremskyndet skattebetaling i Norge og mer olje i transitt.

Regner man med den nye regnskapsstandarden IFRS 16 som ble innført i fjor var gjeldsgraden 29,5 prosent.

 • Selskapet regner nå med at gjeldsgraden vil kunne krype oppover fra 23,8 og opp mot 30 prosent i år og neste år – med en oljepris på 50 dollar fatet. Oljeprisen torsdag er på 56 dollar.
 • Hvis oljeprisen imidlertid stiger til 65 dollar per fat, vil gjeldsgraden falle til 20 prosent i år og under 10 prosent i 2023.

Samtidig ser man nå at selskapet varsler en opptrapping i investeringene mot 12 milliarder dollar fra 2022.

Equinor planla egentlig investeringer på totalt 11 milliarder dollar i fjor, en økning på en milliard fra 2018. Dette ble imidlertid nedjustert til mellom 10 og 11 milliarder i fjor sommer. Man endte på 10.

Fra aksjetrykking til aksjekjøp

For et år siden varslet Equinor en økning i det kvartalsvise utbytte på 13 prosent, fra 0,23 til 0,26 dollar per aksje – men selskapet holdt igjen med tilbakekjøpet av aksjer som mange hadde ventet.

I september, da gjeldsgraden var enda lavere, fulgte selskapet opp og lanserte et tilbakekjøpsprogram for aksjer på opp til 5,0 milliarder dollar, hvorav 1,5 milliarder skulle brukes innen 25. februar i år. Resten krever aksjonærenes godkjenning.

Equinor har de siste årene betalt utbyttet sitt (og hatt regnskapet sitt) i dollar. Som E24 skrev i november har svekkelsen av den norske kronen mot dollar gjort at norske aksjonærer, inkludert staten, har fått større utbytter i kroner uten at Equinor har økt utbyttet i dollar.

Antallet aksjer Equinor skal fordele dette utbyttet på har blitt betydelig redusert siden i fjor – takket være tilbakekjøpsprogrammet.

Per 5. februar hadde selskapet kjøpt tilbake 26.721.259 aksjer gjennom programmet.

Dette sørger for at Equinor på årsbasis i dag sparer 28,9 millioner dollar årlig, eller 265 millioner kroner i utbyttebetalinger. Til sammenligning vil selskapet med 3,3 milliarder aksjer måtte utbetale 3,6 milliarder dollar eller 33,1 milliarder kroner i årlig utbytte.

Dette tallet vil kontinuerlig endres etter hvert som det kjøpes tilbake flere aksjer.

Dette er også helt bevisst fra ledelsen fordi tilbakekjøpene gjør at endringen i utbytte per aksje ikke slår ut i en tilsvarende endring i totalbeløpet som selskapet faktisk betaler ut.

– Vi kunne betalt et ekstraordinært utbytte, men dette er mer formålstjenlig, blant annet fordi vi blir mer robuste på sikt gjennom at vi får færre aksjer som vi skal betale utbytte på i fremtiden, sa finansdirektør Lars Christian Bacher til E24 i september.

Begrunnelsen er blant annet at både oppstarten av gigantfeltet Johan Sverdrup, en bedre oljepris enn under oljebremsen og kostnadskutt internt har bidratt til at selskapets drift vil generere mer kontanter enn før.

Selskapet annonserte at de frem til utgangen av 2022 vil kjøpe tilbake aksjer for opptil 5,0 milliarder dollar, om lag 45 milliarder kroner.

Dermed har selskapet på få år gått fra å trykke opp utbytteaksjer under oljebremsen til å ville kjøpe tilbake dobbelt så mange gjennom tilbakekjøpsprogrammet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinors kvartalsrapport
 2. Equinor
 3. Utbytte
 4. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Equinors belåning kan falle kraftig: – Det er jo en luksussituasjon

 2. Equinor starter tilbakekjøp av aksjer for 2,7 milliarder kroner

 3. Fryser aksjekjøp og sparer milliarder: Venter nye grep fra Equinor

 4. Gjelden øker og resultatene er kriselave: Equinor vil øke utbyttet til aksjonærene

 5. Equinor mer enn tidoblet resultatet i tredje kvartal