Ressursene på norsk sokkel

Oljeselskapene jekker opp investeringsanslagene i år

Foreløpig ligger 2023 an til å bli et år med betydelig mindre oljeinvesteringer, men statens skattepakke ventes å heve anslaget markant, opplyser SSB.

Equinors oljeplattform på Grane-feltet i Nordsjøen.
  • Martin Hagh Høgseth
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) legger fredag frem oljetellingen for 2022 og 2023.

Den viser at selskapene på norsk sokkel venter at investeringene vil bli på 167,2 milliarder kroner i 2022 – 4,8 prosent mer enn det forrige anslaget.

Oppjusteringen fra det forrige anslaget drives av høyere anslag innenfor kategoriene feltutbygging, landvirksomhet, leting og konseptstudier, skriver SSB. De trekker blant annet frem at det er levert plan for utbygging og drift (PUD) på en ny utbygging som ikke var med i de forrige anslagene.

Samtidig indikerer investeringsanslaget for inneværende år en nedgang på 8,0 prosent fra året før. Det er i tråd med forventningene, skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken om nedgangen i et notat.

Anslår lavere investeringer neste år

I 2023 ventes det investeringer på 130,6 milliarder kroner. Dette er 0,6 prosent lavere enn førstegangsanslaget fra februar.

Anslaget for neste år er samtidig 8,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2022, gitt i andre kvartal 2021.

«Det er spesielt anslagene for felt i drift og leting og konseptstudier som bidrar til den indikerte nedgangen for 2023, men det anslås også en klar nedgang i nedstengning og fjerning», skriver SSB.

Det anslås samtidig en kraftig oppgang i landvirksomhet og rørtransport og en mindre oppgang i feltutbygging. Disse tre kategoriene demper dermed fallet for investeringsanslaget neste år.

– Dette er estimater som er betydelig lavere enn det som kommer til å bli fasit. Merk at feltutvikling kun inkluderes i undersøkelsen når det er levert en plan for utvikling og drift (PUD) til myndighetene, skriver Hov i Handelsbanken i sin rapport.

Venter markant økning i 2023

Dette understrekes også av SSB, som forventer at anslaget for 2023 vil stige markant. Dette skyldes statens skattetiltakspakke, som ble vedtatt av Stortinget i 2020 for å støtte næringen under prisfallet under koronakrisen. Denne pakken fører til at det gis gunstig beskatning for alle utbygginger som det leveres PUD for innen utgangen av året.

«Det er ventet at det blir levert PUD på et svært høyt antall prosjekter i år, de aller fleste rett før årets utgang», skriver SSB og lister opp blant andre Wisting, Noa Fulla, Krafla, King Lear og Linnorm som de potensielt største.

E24 har tidligere omtalt at 2023 kan bli et historisk toppår for Norge med svært mange utbyggingsplaner.

– Resultatet er at vi frem til første kvartal neste år i stor grad vil måtte ignorere anslagene for 2023. Alle signaler så langt peker mot en solid oppgang i oljeinvesteringer i 2023–24, noe som vil gi en solid økning til fastlandsøkonomien, skriver Hov.

Han sikter til første kvartal neste år på bakgrunn av at PUD-er som leveres i slutten av året først ventes å komme inn i undersøkelsen fra dette tidspunktet.

Les også

Nytt felt sikrer mer norsk gass til Europa: – Bidrar vi til energisikkerhet, bidrar vi til fred

– Virker etter hensikten

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mottok denne uken utbyggingsplan for Halten Øst-prosjektet, og nylig leverte Conoco Phillips inn en utbyggingsplan for et prosjekt i Ekofisk-området.

– Vi venter et høyt antall PUD-er i løpet av året. Mye av det er en direkte konsekvens av oljeskattepakken, og at den faktisk virker etter hensikten, sa Aasland til E24 denne uken.

– Det som er viktig for meg i den sammenhengen, er å se at aktiviteten i leverandørindustrien vedvarer cirka frem til og med 2026, og så er den fallende i 2027. Da kommer det gode regjeringen gjorde med å lansere havvindambisjonene, hvor vi kan fase inn ny aktivitet i 2027 og 2028 for leverandørindustrien vår, sa han.

I perioder med høye olje- og gasspriser med mange prosjekter kan det oppstå fare for kostnadsinflasjon og for stor fart i norsk økonomi, men Aasland er ikke veldig bekymret.

– Sånn kapasiteten er nå, og sånn som jeg hører, så har de kontroll på det. Det er ingen som er tjent med at det blir all-time high eller veldig store sykluser, sa Aasland tidligere i uken.

– Vi har hatt tider tidligere hvor det har vært krevende å tjene penger på prosjektene. Men stabil aktivitet og forutsigbarhet for leverandørindustrien er med på nettopp å lage den tryggheten for at man også kan ta sin rettmessige del av verdiskapingen i fortsettelsen, sa han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Ressursene på norsk sokkel
  2. Oljeinvesteringer
  3. SSB

Flere artikler

  1. Nytt felt sikrer mer norsk gass til Europa: – Bidrar vi til energisikkerhet, bidrar vi til fred

  2. ConocoPhillips bygger ut på Ekofisk for 10,5 milliarder

  3. Venter gassrekord fra Norge i år

  4. Regjeringen setter nye mål for havvind

  5. Vedum endrer Solberg-regjeringens oljeskatt