- EU-regler kan gjøre mange felt ulønnsomme

Bellona-leder Frederic Hauge har i dag sendt et fortrolig notat til Stortingets energi og miljøkomite, hvor de avsløres at EUs toppmøte onsdag vil undersøke om de betaler en for høy pris for gassen de får fra Norge.

ENDRING: Frederic Hauge og Bellona mener en endring i reglene vil gi vesentlig endrede forutsetninger for lønnsomhetsberegningene i flere prosjekter som er lagt frem for Stortinget.
Publisert: Publisert:

Hauge skriver at dokumentet er et brev fra formannskapet i EU til de 27 statslederne. Brevet er sendt for to dager siden, den 13. mai. Brevet inneholder forslag til slutt-tekst for det ekstraordinære toppmøte som det er innkalt til den 22. mai i Brussel, hvor de skal diskutere energi og skatt. Der samles statsministrene/statslederne for de 27 EU-landene.

I forslaget til konklusjon heter det at de vil rette fokus mot energikostnadene og at de vil se på «de kontraktsfestede avtalene mellom prisen på gass og olje som finnes».

Les også: Aasta Hansteen-behandling utsettes

Dette er såkalte future-avtaler som gjør at gassprisen knyttet til prisen på lette oljeprodukter. Ofte dreier det seg om 20-årige kontrakter.

Stadig flere aktører velger nå i stedet å handle gass i spotmarkedet, men avtalene EU nå retter søkelyset mot, mener de bidrar til en kunstig høy gasspris.

- Ønsker mer konkurranse

Yara har så mange store gjødselfabrikker i Europa at de faktisk er Europas største private forbruker av gass. De har derfor jobbet med EU for å liberalisere gassmarkedet.

- Ja, vi ønsker mer konkurranse og ser frem imot det videre arbeidet som skal gjøres i EU. Det gjelder både å gå over fra oljepris-tilknytningen for gassprisen, men også det arbeider som nå gjøres for å forbedre transportsystemene av energi, sier Steinar Solheim, direktør for gassleveranser i Yara.

- Dere er tjent med lavere gasspris der Statoil er tjent med høy?

- Vi synes det er riktig å gå over til et system hvor det er tilbud og etterspørsel som styrer prisen og ikke avtaler hvor gassprisen påvirkes av andre faktorer.

Varsler ulønnsomhet

Frederic Hauge fremholder i brevet til energikomiteen at dette kan bety vesentlig endrede forutsetninger for lønnsomhetsberegningene som er lagt frem for Stortinget for flere prosjekter.

Han viser til at det i forbindelse med Aasta Hansteen er opplyst fra OED at man legger til grunn anslagene for gasspris på 200 øre for en standardkubikkmeter.

– Bellona vil ikke her gå inn gå inn i nærmere polemikk med OED om gassprisen i perspektivmeldingen er riktig eller om dette er en for optimistisk vurdering. Vi vil imidlertid bemerke at gassprisen som legges til grunn i Perspektivmeldingen og for Aasta Hansteen/Polarled kan bli påvirket av flere forhold, skriver han.

Han fremhever følgende tre forhold som kan gi betydelige utslag i forhold til det regjeringen legger opp til.

  • Gassprisen vil i mye mindre utstrekning kunne knyttes opp til oljepris
  • Japan nekter å akseptere gass hvor kontraktene er linket til oljepris.
  • USA tillater eksport av skifergass som i dag selges til 1/4 -1/3 av det som regjeringen legger til grunn i perspektivmeldingen.

– Det har vært forventet at EU-kommisjonen vil søke å få slutt på praksisen hvor man kobler prisen på gass til prisen på olje slik at den i større grad følger spotmarkedet. Statoil har innsett dette og søkt å redusere mengden gass som blir solgt knyttet til gassprisen ved reforhandlinger og inngåelse av nye kontrakter. Bellona legger til grunn at ca. halvparten av gassen som nå selges fra Statoil er frikoblet linken til oljepris. Det er forventet at stadig mer av salget av norsk gass fremover vil selges til spot-pris, ved siden av de langsiktige kontrakter som er inngått, skriver han.

Han fremholder at dersom et politisk vedtak om ikke å tillate denne type sammenkobling mellom gass og oljepris vil få betydelige konsekvenser for lønnsomheten for eksport av norsk gass.

– Mange marginale felt vil bli ulønnsomme, selv om Statoil klokelig har søkt å redusere eksponeringen for denne type kontrakter. Årsaken er at gass generelt vil bli betydelig billigere, blant annet som følge av at Gasprom vil måtte selge store mengder gass til en lavere pris.

Les også: Gassfeltet kan bli et tapssluk for den norske stat

Bellona mener derfor at et realistisk estimat for generell prisnedgang i markedet vil være på 15 – 20% i forhold til dagens priser dersom det fattes et vedtak av EU om å ikke tillate en slik prismekanisme.

Ja fra Statoil

Statoil sier de er positive til de endringene som nå kommer.

- Når det gjelder gass, har EU selv fremholdt at Statoil har vært blant de ledende i omstillingen de ønsker. Gjennom de siste årene har vi tilpasset oss den nye situasjonen og er positive til at prisen fastsettes i gassmarkedet, sier informasjonsdirektør Jannik Lindbæk i Statoil.

– Men dere risikerer å få en dårligere gasspris?

– Det vil markedet avgjøre. Dette er en utvikling vi tilpasser oss, som vi er positive til og som styrker gassens konkurransekraft i energimarkedet.

Les også: Oljebransjen vil ha skatteforslag utsatt

Les også: Statoilsjefen ikke ønsket på oljeskatthøring

Les også: Hauge advarer Stortinget om Aasta Hansteen

Publisert:
Gå til e24.no