Beste andre kvartal på fire år for Equinor

Resultatene fortsetter å stige for oljegiganten Equinor. Men selskapet leverer litt svakere enn ventet og toppsjefen peker på økte kostnader hjemme i Norge.

BYGGES UT: I juli leverte Equinor inn utbyggingsplanen (PUD) for utvidelsen av Troll-feltet til norske myndigheter. Dermed utvides det gigantiske gassfeltet ytterligere. Her er Troll A-plattformen avbildet.

Foto: Anette Westgard, Equinor
 • Marius Lorentzen
Publisert:,

Equinor slapp torsdag sin første kvartalsrapport som Equinor, etter at selskapet nylig byttet navn fra Statoil.

Rapporten for andre kvartal viser et justert resultat som økte fra 3,0 til 4,3 milliarder dollar.

Det er det beste justerte resultatet i andre kvartal selskapet har hatt siden 2014, like før oljeprisen falt og sendte næringen ut i en dyp nedtur.

Analytikernes konsensusforventning var at selskapet skulle levere et justert resultat på 4,54 milliarder dollar, og analytikerne hadde også ventet en noe høyere produksjon og høyere priser enn det selskapet leverte.

Konsernsjef Eldar Sætre trekker frem høye kostnader hjemme i Norge som en årsak til at resultatoppgangen ble noe dempet mot slutten av første halvår:

– Vi skaper verdi ved høyere priser, og leverer solide resultater og kontantstrøm fra driften. Dette kvartalet leverer vi meget sterke resultater fra vår internasjonale virksomhet, mens nye felt, økt vedlikehold og en del kvartalsspesifikke elementer bidrar til noe høyere kostnader på norsk sokkel. Dette understreker viktigheten av fortsatt kostnadsfokus i hele organisasjonen, sier Sætre i en uttalelse.

Han understreker samtidig at selskapet fortsatt er i rute for å møte sine egne prognoser (guiding) for året som ble presentert på kapitalmarkedsdagen i februar.

Virksomheten i Norge var ventet å levere et justert resultat på 3,37 milliarder dollar, men endte på 3,05 milliarder. Det er en økning fra 1,94 milliarder på samme tid i fjor.

Utenlandsvirksomheten endte med et justert resultat på 1,03 milliarder dollar. Det var godt over forventningen om at resultatet skulle ende omtrent uendret på 869 millioner.

Forretningsområdet Markedsføring, midtstrøm og prosessering, som blant annet trader oljen og gassen Equinor produserer, økte sitt justerte resultatet med 10 millioner til 302 millioner dollar. Det var ventet at enheten skulle levere 361 millioner.

Les også

Equinor sluker tradingselskap for å lykkes med fornybarsatsingen: – Skulle vi utviklet dette selv ville det tatt mange år

Økt produksjon og høyere oljepris

Selv om Equinor og bransjen generelt har kuttet kostnader de siste årene, gikk utviklingen i dette kvartalet i feil retning.

Selskapet skriver at økt vedlikehold, samt en del spesifikke elementer knyttet til kvartalet og spesifikke felt, sørget for at de underliggende drifts- og administrasjonskostnadene per fat har «gått noe opp sammenlignet med samme kvartal i fjor, justert for nye felt i produksjon».

Samtidig sørger økt produksjon og høyere priser for at inntektene øker.

Produksjonen (equity-målt) økte fra 1,99 til 2,03 millioner fat oljeekvivalenter per dag i snitt mot samme periode i fjor. Mens oljeproduksjonen i Norge var syv prosent lavere, økte den med tre prosent utenlands.

Gassproduksjonen økte også kraftig utenlands, med en oppgang på 27 prosent, mens den steg to prosent i Norge.

I snitt solgte Equinor oljen fra norsk sokkel for 67,4 dollar per fat, opp fra 45,1 dollar i fjor på denne tiden. Utenlands var prisøkningen 43,7 til 63,9 dollar per fat.

Samlet sett bidrar dette til at omsetningen økte fra 14,86 til 18,07 milliarder, mens netto driftsresultat før finanskostnader økte fra 3,24 til 3,84 milliarder. En høyere skatteregning førte til at resultat etter skatt falt fra 1,44 til 1,22 milliarder.

Les også

Equinor søker om gigantutvidelse av Troll-feltet

Skriver ned milliarder i USA – igjen

I kjølvannet av oljeprisfallet som startet i 2014 gjennomførte Equinor (da Statoil) nedskrivninger til flere titalls milliarder kroner av investeringene som ble gjort i USA. Det var særlig investeringene i landbasert olje- og gassvirksomhet som måtte skrives ned fordi man ikke regnet med at eiendelene var verdt det man betalte i sin tid.

I andre kvartal skrev selskapet ned verdier i «ukonvensjonell virksomhet» i Nord-Amerika, som er skifervirksomheten i USA, for 762 millioner dollar. Det tilsvarer 6,20 milliarder norske kroner.

Netto skrev de ned verdier for 481 millioner dollar utenlands i andre kvartal, fordi nedskrivningen i USA ble delvis oppveid av at man skrev opp verdier andre steder.

– Nedskrivningen skyldes en mindre justering i forventet langsiktig oljepris, og at vi har skjøvet noe på produksjonen. Jeg vil samtidig minne om at vi skrev opp virksomheten i fjerde kvartal med 1,3 milliarder dollar, sa finansdirektør Hans Jakob Hegge under presentasjonen torsdag.

Ifølge Hegge knytter nedskrivningen seg til to felt, hvorav et av dem er Eagle Ford i Texas. For de to feltene legger man nå til grunn en oljepris på 75 dollar først i 2022 (mot 2020 før), i tillegg til at man justere produksjonsprofilen på Eagle Ford.

Det «er ingen dramatisk justering» i forutsetningene, ifølge Hegge.

– Eagle Ford har hatt noe mer krevende utvikling enn de andre feltene, så vi har lagt til grunn en mer forsiktig verdsettelse, sa finansdirektøren under seansen, og påpekte at feltet de kjøpte i 2010 inneholdt mer gass enn de opprinnelig trodde da det kjøpte det.

På norsk sokkel skrev man til sammenligning opp verdien av eiendelene med 600 millioner dollar netto i kvartalet. Selv om man tok et tap i USA sørget reverseringene i Norge og i andre land for at konsernet som helhet endte med en netto positiv oppjustering av verdiene for til sammen 273 millioner dollar, tilsvarende 2,22 milliarder kroner.

Les også

Overrasker med overskudd

Les også

Holder på tidsplanen i Ghana

Les også

Equinor skal spare milliarder med ny teknologi

Her kan du lese mer om

 1. Equinor

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Equinor leverer beste andrekvartal siden 2014

 2. Lavere olje- og gasspriser presser Equinor-resultat

 3. Betalt innhold

  Equinor selger andel i skifer-felt i Texas for nær tre milliarder

 4. Annonsørinnhold

 5. Equinor selger felt-andel i Texas for nær 3 milliarder

 6. – Ikke noe som representerer et nytt kostnadsnivå