Krever handling etter klimarapport: – En nasjon av petroholikere

Miljøvernere krever handling etter Klimarisikoutvalgets rapport. – I overskuelig fremtid vil vi fortsatt være en nasjon av petroholikere, sier Bellonas leder.

KREVER HANDLING: Klimarisikoutvalgets leder Martin Skancke overrakte onsdag en fersk rapport til finansminister Siv Jensen (Frp), med forslag til hvordan Norge kan måle klimarisikoen for finanspolitikken og oljebransjen. Nå ønsker miljøvernerne handling, slik at Norge når klimamålene sine.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Norge har et godt utgangspunkt for å håndtere klimarisiko, men står likevel overfor risiko for at enkeltnæringer rammes av klimaendringer.

Det fastslår Klimarisikoutvalget i en fersk rapport onsdag, hvor det blant annet foreslår noen prinsipper for hvordan Norge kan måle sin klimarisiko.

Utvalget tar også til orde for å stressteste klimarisikoen i finanspolitikken og fremtidige prosjekter i oljebransjen.

Les mer: Utvalg om Norges klimarisiko: – Et godt utgangspunkt

Norske miljøvernere er utålmodige og ber regjeringen komme i gang med konkrete virkemidler for å nå de ambisiøse målene i Parisavtalen fra 2015. Avtalen legger opp til å begrense global oppvarming til ned mot 1,5 grader over førindustrielt nivå.

– Norge har alle forutsetninger for bli et godt eksempel, og dermed vise fram realistiske klimaløsninger som får betydning for klimakampen globalt. Men regjeringen tar langt fra nok hensyn til at dette haster, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han mener regjeringen må sette fart på elektrifiseringen av transportsektoren, fangst og lagring av CO₂ i industrien og utfasing og omstilling av olje- og gassindustrien.

– Da kan Norge om noen år bli et forbilde. Men i overskuelig fremtid vil vi fortsatt være en nasjon av petroholikere, sier Hauge.

Les også

Solberg om CO₂-fangst: Vil ikke skrive blankosjekk

– Norges oljeavhengighet må reduseres

Også miljøorganisasjonen Zero mener Norge må heve ambisjonene betraktelig.

Organisasjonen sier den forventer at dette kommer med i en ny regjeringserklæring etter at KrF er ferdig med forhandlingene om å gå inn i Solberg-regjeringen.

– Norges oljeavhengighet må reduseres gjennom å legge til rette for en sterkere satsing på omlegging til og investeringer i fornybar energi, og utvikling av utslippsfri industri, sier daglig leder Marius Holm i Zero.

Klimarisikoutvalget foreslår blant annet mer omfattende kartlegging og vurdering av klimarisiko, både i offentlige og private virksomheter (se faktaboks)

– Det er behov for økt kunnskap, bedre rapportering og mer systematiske analyser av denne risikoen. Vårt håp er at rapporten kan legge et godt grunnlag for mer systematisk tenkning om klimarisiko i både privat og offentlig sektor, sier Martin Skancke, leder for Klimarisikoutvalget.

Generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF tror debatten om norsk oljeskatt vil tilta etter Klimarisikoutvalgets rapport.

– Dette vil føre til en debatt om oljeskatten i Norge. Vi trenger et oljeskattregime som er rigget for fremtidens markedsusikkerhet for oljen, ikke fortidens inntekter. Det er derfor også bra at utvalget foreslår stresstesting av petroleumssektoren, sier Solhjell.

– Her er Norge en sinke

Rapporten fra Klimarisikoutvalget peker ifølge Naturvernforbundet på at global oppvarming kan destabilisere hele regioner og føre til flyktningstrømmer, mer ustabil matvareforsyning og økonomisk nedtur globalt.

Les også

CO₂-utslippene øker

– Det meste som står i utvalgets rapport er kjent fra før. Vi har kunnskapen som gir oss grunnlag for å handle. Det viktigste nå er å komme i gang med jobben med å kutte klimagasser. Her er Norge en sinke, sier Naturvernforbundets leder Silje Lundberg.

– Vi er et av få europeiske land som har økt våre utslipp fra 1990 til i dag. Vi må komme i gang med jobben, legger hun til.

Naturvernforbundets leder mener Norge må tilpasse seg en verden der utslippene skal halveres hvert tiår, og gå mot null i 2050.

– Vi kan ikke fortsette å gamble på at verdens klimapolitikk mislykkes, og planlegge for storstilt oljeutvinning i Arktis, enorm vekst i flytrafikken og utbygging av infrastruktur for fossil energi, sier Lundberg.

Les også

Intern uenighet om Oljefondets klimagrep: Får svar til sommeren

Ønsket vurdering av oljeskatt

Bellona-Hauge er kritisk til at regjeringen ba Klimarisikoutvalget om å la være å vurdere hvordan Oljefondet skal investere sine penger.

Utvalget skulle heller ikke foreslå endringer i Norges oljeskattesystem, men Hauge ønsker å endre leterefusjonsordningen, som han mener bidrar til å støtte tvilsomme prosjekter.

– Det er skammelig at utvalget var kneblet fra å foreslå en endring av denne ordningen, sier Hauge.

– Vi har dessverre ikke tid til å vente på at historien skal dømme dem for sin ansvarsløshet. Vi i Bellona kommer til å fortsette å kjempe mot denne statsstøttede dopingen som har til hensikt å slavebinde det norske folk til oljen, sier Hauge.

– Underkommunisert

Naturvernforbundet understreker at målene i Parisavtalen vil kunne påvirke lønnsomheten i oljebransjen og gir risiko for lavere etterspørsel i fremtiden.

– Utvalget peker spesifikt på klimarisikoen knyttet til nye prosjekter og leteaktivitet, en problemstilling vi mener har vært svært underkommunisert i det offentlige ordskiftet, og i politikken som føres. Derfor er vi glad for at utvalget nå peker på at statens klimarisiko burde synliggjøres bedre i petroleumssektoren, sier Lundberg.

Også Zero påpeker at Norges klimarisiko er knyttet til oljeformuen og Oljefondet. Organisasjonen ber regjeringen åpne for at fondet skal få investere tilstrekkelig i fornybar energi. Regjeringen vurderer nå hvor mye fondet skal få investere i dette.

Les mer: Ungdomspartier krever full oljestopp

Les også

Oljefondets infrastruktur-planer: Vind og sol i USA og Europa

Oljebransjen støtter forslag

Klimarisikoutvalget sier at tilliten til Norges beslutningssystem for oljeprosjekter kan bli styrket hvis man synliggjør at klimarisikoen er tilstrekkelig vurdert. Forslaget får støtte fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

– Olje- og gassnæringen gjør allerede grundige klimarisikoberegninger. De inkluderes i lønnsomhetsberegningene for det enkelte prosjekt. At det synliggjøres vil bekrefte hvor lønnsomme prosjektene er, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

– Næringen er så viktig for Norge at det er avgjørende at alle sider blir ettertrykkelig belyst. Neste år vil olje og gassnæringen investere rundt 170 milliarder kroner i Norge. Da sier det seg selv at alle risikoer må vurderes nøye. Det gjør næringen, og at det synliggjøres ytterligere er både fornuftig og ønskelig, sier Schjøtt-Pedersen.

Her kan du lese mer om

 1. Klima
 2. Solberg-regjeringen
 3. Olje og gass
 4. Oljefondet
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Utvalg om Norges klimarisiko: – Et godt utgangspunkt

 2. Zero om fornybar energi i Oljefondet: – Bør bruke minst fem prosent

 3. Betalt innhold

  – Oljesektoren må stresstestes for klimaendringer

 4. Annonsørinnhold

 5. Miljøbevegelsen melder seg ut av oljehøringene: – Et spill for galleriet

 6. Ekspertutvalg: Farlig avfall kan lagres andre steder enn Brevik