Oljepris nær finanskrisenivåer: Disse norske feltene er ulønnsomme med dagens pris

Oljeprisen snuser på finanskrisenivåer. Den lave prisen gjør at det spøker for lønnsomheten til flere planlagte norske oljefelt.

  • Jostein Nissen-Meyer
  • Erling Johansen
Publisert: Publisert:

Oljeprisen bikket fredag morgen under 46 dollar fatet, og nærmer seg årsbunnen fra 13. januar, på 45,17 dollar fatet.

E24 har hentet inn nye data fra Rystad Energy over de viktigste feltutbyggingene på norsk sokkel, samt planlagte og mulige utbygginger. Vi har laget en oversikt over lønnsomheten for de planlagte feltutbyggingene på norsk sokkel - og sett på hvordan lønnsoheten ligger an til dagens oljepris.

Siden forrige oljekart, som ble offentliggjort i januar, har en del felt fått redusert sin lønnsomhetspris (break-even) markant som følge av påløpte investeringer siden sist (se forklaring nederst i saken).

Les også

Oljen mot finanskrisenivå: - Mer alvorlig nå

Break even-prisen er det Rystad Energy som estimerer.

På andre felt har Rystad gjort mindre justeringer. Kjempefeltet Johan Sverdrup har fått en økt break-even til fra 38 dollar per fat til 41 dollar, mens for Johan Castberg-feltet i Barentshavet har prisen som trengs for lønnsomhet falt fra 71 til 67 dollar per fat.

Planen for forlenget levetid og økt utvinning på Snorre-feltet, Snorre 2040, har fått en økt break-even fra 75 til 78,8 dollar fatet.

Har tro på Snorre 2040 og Johan Castberg

Selv om det med dagens oljepris er langt opp til break-even for et prosjekt som Snorre 2040 og Johan Castberg, tror oljeanalytiker Jarand Rystad på at begge prosjektene vil se dagens lys.

– Jeg har likevel tro på Snorre 2040 og Johan Castberg kommer, men de vil ikke bli sanksjonert før i 2017, sier Rystad.

Rystad følger seg nemlig sikker på at oljeprisen skal opp igjen, fra 2017 og utover.

– Globalt har man kuttet 400 milliarder dollar i oljeinvesteringer. Investeringsfallet kommer til å føre til et stort bortfall av fat på litt sikt. Dess mer man kutter i investeringene, jo større sjanse er det for at vi kan få en oljekrise i 2018–2019. Det er da investeringskuttene vil gi seg utslag i en for lav oljeproduksjon i forhold til tilbud, sier Rystad.

Les også

Oljeingeniørene står ved sin post

En annen positiv faktor for lønnsomheten til norske felt er faktisk den nåværende lave oljeprisen.

TROR PÅ HØYERE PRIS FRA 2017: Jarand Rystad i Rystad Energy.

– Den tvinger frem nye konsepter som gjør at produksjonen blir mer effektiv, og dermed senkes break even-prisen.

Fra 2017 forventer Rystad at oljemarkedet igjen er i balanse, og fra 2018 og utover kan man som sagt kunne få merke den fulle effekten av investeringskuttene vi har sett, og som pågår.

– Blir først verre

– Vi forventer imidlertid at før det blir en bedring i oljeprisen, så vil det bli verre, og det er det vi ser nå.

Noe av årsaken til at prisen er under press, er at motstandsdyktigheten til den amerikanske skiferoljeproduksjonen, som ikke har blitt redusert i den grad mange hadde trodd sett i lys av oljeprisfallet.

Les også

Flere hundre oljejobber ble borte i sommerferien

Skiferolje har typisk en relativt høy break even-pris. Det siste året har imidlertid skiferoljeprodusentene klart å svare med å kutte kostnadene og økte effektiviteten.

– Det er imidlertid en effekt der. I stedet for at skiferoljeproduksjonen øker kraftig begynner den å gå ned, men den går ned saktere enn de fleste hadde trodd, sier Rystad.

– En annen negativ faktor er at Saudi-Arabia samtidig spyr ut olje. De ser seg tjent med fortsatt press mot amerikansk skiferolje.

Les også

Opec-produksjonen på sitt høyeste på tre år

Tror på mindre Iran-olje enn fryktet

Videre har man frykten i markedet for at atom-avtalen med Iran vil føre til en stor innflyt av iransk olje i et allerede overfylt marked.

– Vi mener den frykten er litt overdrevet, ut ifra analyser av feltene deres tror vi at de kan øke produksjonen med 400.000-600.000 fat per dag. De har selv sagt at de kan øke med 1 million fat i løpet av ett år, men det mener vi ikke er realistisk.

Som en siste pressfaktor peker Rystad på observasjonene av en noe svakere økonomiske utvikling i Kina. Samtidig mener Rystad at det er en mulighet for at USA er «på topp» i denne økonomiske syklusen og at utviklingen der også kan bremse ned fremover.

– Derfor er vi ikke veldig optimistiske på oljeprisens vegne på mellomlang sikt, men fra 2017 tror vi at vi vil se en balansering mellom tilbud og etterspørsel, på grunn av investeringskuttene, og at det fra 2018–2019 kan bli et veldig stramt marked da etterspørselen passerer tilbudet.

Les også

– Mer alvorlig nå enn under finanskrisen

Les også

Russland frykter oljepris på 30 dollar fatet

Les også

Departementet godkjenner Johan Sverdrup-planer

Les også

Venter at oljeprisen holder seg under 70 dollar neste år

Les også

Eksperter skeptisk til at oljeprisen vil falle til 30 dollar fatet

Les også

Røde børser i Asia etter svakeste tall siden fianskrisen

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Kostnadskutt «redder» lønnsomheten på kjempefeltet

  2. Oljekartet: Nå er Johan Sverdrup ikke lønnsomt

  3. Oljeselskapene har lagt prosjekter verdt 1.600 mrd. på is

  4. Fersk rapport: Dypvannsriggene slår tilbake i år

  5. Snorre 2040-prosjektet går videre: Vil bygge subsea-løsning