Nito-sjef om oljetall: – Dette vil ikke gi mer jobber for oljeingeniørene

Kan være et signal om at oljeselskapene stenger ned felt som de anser som ulønnsomme for videre vedlikehold og modifikasjon med dagens oljepris, mener Nito-sjef Trond Markussen.

VALEMON: Illustrasjonsbilde fra Valemon plattformen.

Harald Pettersen - Statoil
  • Johan Nordstrøm
Publisert:

Oljebransjen har det siste året hatt en nedgang i antallet arbeidsplasser. I dag la SSB frem en prognose som viser at nedgangen i oljeinvesteringene er mindre enn forventet, og at det forventes at det kommer oppgang innenfor investeringsområdene nedstengning og fjerning samt feltutbygging neste år.

President i Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO), Trond Markussen, ser at det er lys i tunnelen, men samtidig peker han på fortsatte utfordringer for oljeingeniørene.

– Det er bedre utsikter for 2016 enn tidligere anslått, men det betyr ikke nødvendigvis mer jobb for ingeniørene, sier president i NITO, Trond Markussen.

Les også

Norsk Industri: – Oljeselskapene er fortsatt i sjokk

Vil ikke gi oppgang innen drift

SER LYS I TUNNELEN: President i Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO), Trond Markussen.

NITO

Førstegangsanslaget for oljeinvesteringene i 2016 oppgis til hele 184,9 milliarder kroner. Dette er 2,5 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2015.

Markussen peker på at det er områdene nedstengning og fjerning av installasjoner som vil få en oppgang, og dette er normalt områder som krever lite ingeniørtimer.

– Derfor vil dette ikke gi noen særlig oppgang for ingeniørmiljøene innenfor vedlikehold og modifikasjoner, sier Markussen.

– Det at anslagene for nedstengning og fjerning økes, kan også være et signal om at oljeselskapene stenger ned felt som de anser som ulønnsomme for videre vedlikehold og modifikasjon med dagens oljepris, sier Markussen.

For ett år siden var prisen på et fat olje 112,46 dollar. Oljeprisen har sunket med 47,71 dollar siden den gang. Det utgjør en nedgang på 42,42 prosent. Det viser denne nye grafikken som illustrerer Oljebremsen.

Les også

Sjeføkonom vil ha tiltakspakke fra Erna

Bekymret over kutt

BEKYMRET: President i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg

CF-Wesenberg@kolonihaven.no

Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg er også bekymret.

– Nå ser vi at det er varslet store kutt i Statoil, samtidig som dagens prognose fra SSB viser at investeringene blant oljeselskapene blir høyere enn forventet i 2015, sier Randeberg.

Tekna har 4300 medlemmer i Statoil og i alt 12 000 medlemmer i petroleumsbransjen.

– Omfanget av kuttene i Statoil må Statoils ledelse begrunne og gjøre rede for. Dialog med tillitsvalgte er avgjørende for at omstillingene skal skje på en ryddig måte, sier Randeberg.

Ved utgangen av 2014 ble det i en rapport av forskningssenteret IRIS anslått at det er 330 000 oljearbeidsplasser i Norge, direkte og indirekte. Det utgjør 13 prosent av alle sysselsatte i Norge. I Rogaland er tilsvarende andel 40 prosent.

– Ringvirkninger av nedgangen i petroleumsinvesteringene og kostnadskutt er derfor store, spesielt i fylker som Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Vest-Agder. Beslutningene Statoil tar, får store konsekvenser for nærings- og arbeidsliv og mange enkeltpersoner, sier Randeberg.

Les også

– Åpenbart at noen må gå om så store kostnader skal kuttes

Tillitsvalgt: – Mange søker seg ut av oljen

Hovedtillitsvalgt for Tekna i oljeserviceselskapet Aibel, Anne Øyen, har opplevd effekten av Oljebremsen. For halvannet år siden var det 5700 ansatte i selskapet. Siden da har selskapet nedbemannet rundt 800 personer. I tillegg har turbulente tider ført til at mange har søkt seg til andre jobber.

– Jeg vil anta at vi er rundt 4500 ansatt i dag, sier Øyen.

I tillegg har selskapet har også kvittet seg med 1000 konsulenter.

– Det er fortsatt veldig usikkert, det har vært tøft innenfor modifikasjon i halvannet år med mye redusering i investeringer og fjerning av jobber, sier Øyen.

Det har ført til at flere i selskapet søker seg til andre arbeidsplasser.

– Den siste tiden har jeg sett at det er en del som søker seg ut av oljen. De går for eksempel til IT-bransjen, bygg- og anlegg og til staten, sier Øyen.

Les også

Derfor er det krise i oljebransjen

Skille mellom nybygg og modifikasjon

Øyen peker på at det er et stort skille mellom nybygg på den ene siden og modifikasjon og vedlikehold på den andre siden.

– Innenfor nybygg har vi Johan Sverdrup som gir mye til de som er heldige å få en del av den kaken, sier Øyen.

Anslagene som ble lagt frem av SSB i dag indikerer nedgang innenfor kategoriene felt i drift, landvirksomhet og rørtransport.

– Det er bekymringsfullt at det ikke er noen økning innfor feltutbygging og felt i drift som jo er fremtiden for oljeservicesektoren, sier Nito-sjef Markussen.

– Vi mener at nedbemanningene går for raskt og at det er viktigere enn noensinne at selskapene har litt is i magen og sørger å ta vare på ingeniørkompetansen sin, sier Markussen.

– For ingeniørene innen oljeservice er utflatingen et signal om at nedgangen vi opplever i 2015 kanskje ikke forsterkes i 2016 slik forventningene har vært tidligere.

– Selskapene som kommer seg igjennom 2015 vil forhåpentligvis slippe videre kapasitetstilpasninger i denne nedgangsperioden.

Markussen peker på at en ringvirkning av Oljebremsen er at kommuner mister skatteinntekter og har ikke råd til å ansette for eksempel sårt tiltrengte ingeniører for å løse utfordringer med veier, klimatilpasning, vedlikehold av kommunale bygg osv.

Les også

Oljeministeren: – En helt nødvendig omstilling

En av tre redd for å miste jobben

Han fremhever at hvis investeringene på norsk sokkel blir slik SSB anslår, og flere oppdrag tildeles den hjemlige leverandørindustrien, vil det ha mye å si for arbeidsplassene i industrien.

– Nå er stemningen i bransjen heller dårlig. Knapt 30 prosent av medlemmene våre i privat sektor er redd for å miste jobben sin, sier Markussen.

Han forteller at ingeniører og andre som har satset på en fremtid i oljenæringen opplever at alt plutselig er snudd på hodet.

– Det tærer selvfølgelig både på den enkeltes økonomi, optimisme blir til pessimisme og mange vil søke seg bort fra oljenæringen, sier Markussen.

Nito-sjefen mener at det er helt avgjørende at man holder på spisskompetansen innen olje og gass.

– De som nedbemanner nå vet at det er lys i tunnelen. Vi håper at flere holder igjen med permitteringer så lenge som mulig

NITO har oppfordret regjeringen til å starte et prosjekt for innovasjon i olje- og gassnæringen.

– Da kan vi sikre en teknologisk utvikling som bidrar til mest klimavennlige løsninger og overføre teknologi og kompetanse til fornybarnæringen, sier Markussen.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Mener Statoil ikke lenger er opptatt av lokal forankring

  2. – Det er for lenge å vente på statsbudsjettet

  3. Nav tror ledighetstoppen er nådd: – Vendepunktet kom tidligere enn ventet

  4. Annonsørinnhold

  5. Slik rammer den nye arbeidsmiljøloven ingeniørene

  6. En av tre svarer at de ikke har nok IT-kompetanse: – Det haster