– Oljeselskapene får i bøtter og spann

SV-politiker Lars Haltbrekken frykter ulønnsomme prosjekter og ber om en «skikkelig gjennomgang» av krisepakken til oljenæringa. Oljeministeren og Frp mener Haltbrekken er på villspor.

Plattformene ved det gigantiske, og vanvittig lønnsomme, Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.
Publisert:

– Vi trenger en skikkelig gjennomgang av hva oljeskattepakken faktisk vil koste fellesskapet.

Det sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, etter å ha lest Statistisk sentralbyrås nasjonalregnskap for 2020.

SSB har viet en side i regnskapet til en analyse av den såkalte «Oljepakken», som Stortinget ga til oljenæringen i juni.

Finansdepartementet har beregnet verdien av skatteletten til rundt åtte milliarder kroner. SSB viser også til en artikkel av økonomiprofessor Diderik Lund ved Universitetet i Oslo, om at med andre forutsetninger for utregningen kan «subsidien blir nær 40 milliarder kroner».

– Det er fem ganger så mye, sier Haltbrekken.

– Det vi holder på med, er å stimulere til produksjon av en vare verden etterspør stadig mindre av. Oljeselskapene får i bøtter og spann, sier han.

Haltbrekken sier han vil utfordre olje- og energiminister Tina Bru (H) til å lage en gjennomgang av skattepakken.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV.

Hør podkast om hvordan skattepakken har påvirket oljeleverandørene:

Bekymret for lønnsomhet

Haltbrekkens store bekymring, som deles av flere kritikere av den nye ordningen, er at skattepakken skal gi utbygginger som selskapene tjener på, men som ikke lønner seg for samfunnet. Også Finansdepartementet advarte om «sterke insentiv til å gjennomføre ulønnsomme investeringer», under behandlingen av skattepakken.

Oljenæringa selv har kontant avvist at det er fare for at ulønnsomme prosjekter settes i gang.

Det gjør også Olje- og energiminister Tina Bru. I en e-post til E24 skriver hun at tall fra konsulentselskapet Wittemann viser at skattepakken har vært svært vellykket.

Ifølge Bru viser tallene at:

  • 40 nye utbygginger er videreført, som vil gi store muligheter for oppdrag for leverandørindustrien og investeringer på rundt 380 milliarder kroner.
  • Investeringene vil gi «god avkastning» med halvparten av dagens oljepris, og i snitt være tilbakebetalt etter tre og et halvt år.
  • Skattepakken sørger for at prosjektene blir gjennomført etter tidsplanen, og i tillegg kommer «gjennomføring av lønnsomme tiltak på eksisterende felt».

– Ikke grunnlag for kritikken

Alle disse investeringene er ventet å gi store inntekter til fellesskapet, skriver Bru:

«Sammen med de positive effektene for leverandørindustrien og det å opprettholde kompetansen i næringen, er det ikke grunnlag for å hevde slik Haltbrekken gjør, at skattepakken koster fellesskapet noe som helst. Snarere tvert imot.»

Tina Bru, olje- og energiminister for Høyre.

Oljebransjen selv har vist til flere prosjekter de mener ble utløst av de nye skattefordelene. Det første var Aker BPs Valhall-Hod som fikk grønt lys umiddelbart etter at skattepakken var vedtatt.

Like etter kom Equinors plan for å elektrifisere Sleipner og Gina Krogh, og nyheten om at Equinor og Aker BP vil sende inn en plan for utbygging av Noaka-området i Nordsjøen i 2022.

SSB: – Mulig at noen kutt ville blitt reversert

Ifølge SSB er det likevel vanskelig å si noe sikkert om hvilken effekt skattepakken har hatt:

«Det er på kort sikt krevende for oljeselskapene å utnytte investeringsincentivene pakken gir til å øke aktivitetsnivået utover det de har planlagt for. Effekten må derfor heller måles ved å vurdere hvilke kutt pakken kan ha forhindret.»

SSB skriver at prosjekter som var lagt på is som følge av oljeprisfallet raskt kom i gang igjen på grunn av skattepakken, men at det er mulig noen av kuttene uansett ville blitt reversert fordi oljeprisen kom tilbake til et mer normalt nivå i andre halvdel av 2020.

– Du har nå fått oljeprisen tilbake til nivået den var på før, samtidig med store skattelettelser. Det betyr at oljeselskapene sitter igjen med dobbel gevinst, sier Lars Haltbrekken.

SV-politikeren er svært kritisk til prosessen som ledet fram til vedtaket.

– Det oppsto en vanvittig situasjon i Stortinget, hvor deler av opposisjonen overbød hverandre, og hvor man til slutt havnet så langt inne i oljetåka at man ikke var villige til å se hvilke konsekvenser dette kan få for landets økonomi.

Terje Halleland, stortingsrepresentant for Frp.

– Skaper stor usikkerhet

Terje Halleland, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, sier han registrerer at Haltbrekken ønsker å ta en omkamp om skattepakken, og mener SV-politikeren er på villspor.

– Vi har å gjøre med et parti som er mot oljeproduksjon, og så bruker de varierende innpakning for det budskapet, sier Halleland.

– Utspill som dette skaper stor usikkerhet i næringen når vi vet at SV kan bli en aktør i en kommende regjering, og hvor stor innflytelse de kan få på Arbeiderpartiet, som snakker stadig mer grønt.

Halleland mener historien kommer til å vise at skattepakken Stortinget ble enig om var klok.

– Jeg tror det er viktig at styresmaktene gir signalet om at vi ønsker å ha aktivitet på sokkelen, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no