Mener ekstraskatt gjør at vannkraft nedprioriteres

Vannkraftnæringen mener måten grunnrenteskatten er utformet på hindrer investeringer i økt produksjon. Ingen av partiene lover konkrete endringer før saken er ferdig utredet. 

INVESTERINGER: Energi Norge mener at utformingen på grunnrenteskatten hindrer investeringer som kunne økt kraftproduksjonen. Dette bilder er tatt på Blåsjø vannmagasin.

Foto: Hugo Bergsaker VG
  • Fredrik Kampevoll
Publisert:

Som en del av KIWIs satsing på klimatiltak, går de nå inn med 11,5 millioner kroner for at Glitre Energi skal kunne oppgradere vannkraftverket deres på Hensfoss for at det skal produseres mest mulig grønn energi.

–Det er flott at Kiwi ser verdien i å investere i vår mest effektive, fleksible og klimavennlige kraftproduksjon. Vi har behov for oppgradering av vannkraftverk mange steder i landet, sier næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Magne Fauli, og fortsetter:

– Utfordringen er at vannkraften gjennom skattesystemet ikke får konkurrere på like vilkår med annen fornybar energi.

Energi Norge er interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for selskaper som produserer, transporterer og leverer fornybar energi.

– Samme utfordringer

Storstilt utbygging av vannkraft i etterkrigstiden har gjort Norge til en stor produsent av fornybar energi. Mange av disse anleggene har nesten ikke blitt oppgradert på flere tiår.

– Det aller meste av norsk vannkraft er bygget fra 1950 til inn på 80-tallet. Hensfoss åpnet i 1946 og er noe eldre enn dette. Det er altså mange kraftverk som etter hvert vil nå den alderen Hensfoss har i dag og som må forventes å få de samme utfordringene, sier Fauli.

Energi Norge mener det et enkelt grep som kan løfte lønnsomheten til investeringer.

– Den såkalte grunnrenteskatten må reformeres slik at den igjen blir en skatt på grunnrente – altså superprofitt. Tiltaket er enkelt: Skjermingsfradraget må betydelig opp, slik at kraftverk som bare er marginalt lønnsomme ikke betaler grunnrenteskatt.

Energi Norge mener skjermingsfradrag vil treffe mer presist, da kraftverk med behov for investeringer vil kunne få inn kapital som kan gi normal avkastning før grunnrenteskatten slår inn.

Ber om handling


Energi Norge ber stortingspolitikerne om å handle, slik at vannkraftverkene kan sikre eller øke produksjonen.
– Alle partier på Stortinget er i sine programmer positive til å gi norsk vannkraft utviklingsmuligheter, men hittil har det skjedd lite. Ære være Kiwi for at de engasjerer seg i vannkraften, men Stortinget bør ikke sitte og se på at ryggraden i det norske energisystemet skattlegges så hardt og feilaktig at slik støtte er nødvendig, sier Fauli.

Les også

Glitre får hjelp til å oppruste vannkraft: Kiwi spytter inn millioner

Grunnrenteskatten for vannkraft er tiden under utredning, og resultatet skal etter planen legges frem i høst. Partiene på Stortinget vil ikke love konkrete endringer før utredningen er klar.

Klarest ut går Ap, som sier at de ønsker ordninger som gir sterkere incentiver til å investere i vannkraft for å øke produksjonen.

– Hvilke konkrete forslag vi ønsker, vil vi komme tilbake til etter konklusjonene fra utredningen legges frem i høst, sier energipolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide.

BIDRAR: Glitre Energi måtte rehabilitere vannkraftverket på Hensfoss, men uten midler fra KIWI ville de tatt ned produksjonen av økonomiske Hensyn. Her viser konsernsjef i Glitre Energi, Pål Skjæggstad (t.v), frem det gamle, blå aggregatet, som KIWI-sjef Jan Paul Bjarkøy skal bruke 11, 5 millioner kroner på å bytte ut.

Foto: Fredrik Kampevoll/E24

Lover grundig gjennomgang

Regjeringspartiet Høyre, som var med på å sette ned utvalget som skal utrede grunnrenteskatten i vannkraft, er mer tilbakeholden.

– Vannkraft er den viktigste teknologien for fornybar energi, med mulighet til å lagre mye energi. Utformingen av grunnrenteskatten for vannkraftverk er nå under utredning, og vi vil vurdere innstillingen grundig når ekspertutvalget leverer sin innstilling, uttaler Stefan Heggelund (H), som sitter i energi- og miljøkomiteen.

Les også

CO₂-kvoter på sitt dyreste på over ti år: Norske strømpriser stiger igjen

På spørsmål om hvorvidt de ser på dagens utforming av skattesystemet som holdbart, svarer Heggelund at de vil se grundig på utredningen når den kommer.

SV sier at de er glad for at regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som gjennomgår skatteregimet for vannkraft.

– Vi må se på deres arbeid før vi endelig konkluderer om redusert beskatning er riktig virkemiddel for å utløse mer oppgradering, sier Kari Elisabeth Kaski (SV), som sitter i finanskomiteen på Stortinget.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Vannkraft

Flere artikler

  1. Oljeselskapene fikk skattelettelse. Nå vil kraftselskapene ha det samme.

  2. Glitre får hjelp til å oppruste vannkraft: Kiwi spytter inn millioner

  3. Tror ikke forslag om endret vannkraft-skatt vil bli gjennomført

  4. Annonsørinnhold

  5. LO og NHO ber regjeringen om tiltak for vannkraft i Norge

  6. Betalt innhold

    LO og NHO ber regjeringen om tiltak for vannkraft i Norge