Strømprisene

NVE justerer omstridt forslag: Slik blir den nye nettleien

NVE justerer sitt forslag til ny nettleie etter å ha fått kritikk for at det ble for komplisert. Men NVE-sjef Kjetil Lund fastholder at elnettet må brukes smartere.

NVE-direktør Kjetil Lund.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

NVE foreslo i februar at folk i større grad skulle betale nettleie basert på hvor mye strøm de bruker når forbruket deres er på sitt høyeste.

Det kan for eksempel sammenlignes med å øke prisene på å kjøre bil i rushtiden, i håp om å spre trafikken mer utover dagen. Forslaget ville øke strømregningen for noen, men ikke med mer enn 10 prosent.

Forslaget møtte imidlertid motbør, og nå har NVE-direktør Kjetil Lund lyttet til de 131 aktørene som har kommet med innspill til forslaget.

– Mange støttet ideen om at dette er rette veien å gå. Men mange var uenige i måten vi hadde gjort dette på. Mange mente vi tok for hardt i og at det ble for komplisert, sier Lund til E24.

– Det vi legger frem for Olje- og energidepartementet nå er fremdeles et forslag som legger mer vekt på hvor mye strøm man bruker i slengen enn på hvor mange kilowattimer man bruker. Men det er mer moderat enn det originale forslaget, sier Lund.

Dropper komplisert «effektledd»

Strømregningen din består av tre deler: kraftpris, avgifter og nettleie. Forslaget fra NVE gjelder kun den siste delen.

I sitt justerte forslag vil NVE beholde dagens system hvor nettleien er delt opp i et fastledd og et energiledd, men dropper ideen om å innføre et tredje ledd («effektleddet»).

Dette leddet skulle etter planen være basert seg på hvor mange watt du bruker samtidig når forbruket ditt er på sitt høyeste.

– Nå dropper vi det. Dette er komplisert nok som det er, så nå blir det to ledd i nettleien, sier Lund.

Det nye forslaget gjør at mange nettselskaper må skru opp den faste prisen du betaler («fastleddet»). Dette leddet skal imidlertid i større grad enn før baseres på hvor mange watt kundene bruker på det meste.

Hvordan nettselskapene gjør dette, kan de velge selv.

Baserer nettselskapet seg for eksempel på størrelsen på hovedsikringen, vil det trolig gi lavere nettleie til folk med små leiligheter og høyere nettleie for dem med en stor villa.

Samtidig må mange nettselskaper kutte den andelen av nettleien som er basert på kundenes strømforbruk («energileddet»). Hvor mye de vil kutte, det vil variere mellom selskapene, men energileddet kan ikke stå for mer enn halvparten av nettleien.

Les også

NVE foreslår nytt system for nettleie

Fikk kritikk

I høringsrunden fikk NVEs høringsnotat særlig kritikk fordi løsningene var for kompliserte, og fordi forslaget kunne slå uheldig ut for enkelte. I tillegg mente mange aktører at forslaget ville gjøre det mindre attraktivt å installere solceller eller å satse på energisparing.

Også med det justerte NVE-forslaget blir solceller noe mindre attraktivt enn før, men NVE sier de har lyttet til aktørenes innspill.

– Dagens system gir en indirekte eller skjult støtte til solkraft, fordi man ved å installere solkraft, sparer seg for veldig mye nettleie. Man vil fortsatt ønske å være tilkoblet nettet og utnytte det på kalde dager når solen ikke skinner eller på varme dager når du produserer mer enn du trenger. I dag får de med solceller utnytte seg av nettet uten å måtte være fullt med og dele regningen, sier Lund.

– Denne indirekte støtten går litt ned med dette forslaget, men den er der fortsatt. Vi mener vi har strukket oss langt for å komme høringsinstansene i møte, sier han.

Les også

Nytt nettleieforslag: Slik kan strømregningen din bli påvirket

Tar ikke inn mer penger

Forslaget vil ikke øke den totale nettleien som norske nettkunder betaler. Nettselskapene skal fortsatt ta inn om lag 27 milliarder kroner i året. Her handler det mer om hvordan regningen skal fordeles så rimelig som mulig mellom kundene.

NVEs mål er at nettleien i størst mulig grad skal være basert på det som faktisk koster penger med å vedlikeholde og drive kraftnettet. Selve frakten av strøm er ganske billig, mens de store pengene går til det å dimensjonere nettet for de timene hvor forbruket er på sitt høyeste.

– Grunnen til at vi foreslår å legge om nettleien er at folks nettleie ikke bør bli høyere enn nødvendig. Folk flest betaler 5.000 til 15.000 kroner i nettleie i året. Vi ønsker å gi folk et motiv for å utnytte vårt felles kraftnett mest mulig effektivt, sier Lund.

– Vi kommer til å bruke mer strøm samtidig i de travleste periodene. Det må skje for å lykkes med elektrifiseringen og nå Norges klimamål. Vi kan bygge oss ut av dette, men da må folk betale mer samlet i nettleie, og det medfører også naturinngrep. Derfor ønsker vi å bruke nettet smartere, sier han.

Les også

NVE-forslag kan sikre flere hurtigladere: – En kjempeseier

Endrer regler for elbilladere

Han har også lyttet til elbilbransjen og kommersielle aktører som bygger ut ladestasjoner. Mange av disse betaler nettleie basert på hvor mye strøm de bruker på én gang (såkalt «effekttariff»). Det kan gjøre at nettleien blir urimelig høy på ladestasjonene som brukes relativt sjelden.

Nå foreslår NVE at næringsvirksomhet som bruker mindre enn 100.000 kilowattimer strøm i året skal få nettleie på lik linje med som husholdninger. Da vil ladestasjoner komme bedre ut. Mange andre mindre strømkunder som skoler og småbutikker vil også omfattes av denne regelen.

– Elbilbransjen har vært opptatt av at hurtigladestasjoner for elbiler bør karakteriseres som en egen gruppe, særlig de som er lite i bruk. De kom uheldig ut i vårt første forslag, og nå foreslår vi at ladestasjoner og næringsaktører som bruker under 100.000 kilowattimer i året behandles på lik linje med husholdninger, sier Lund.

– Det er et mildere regime i dag. Vi mener dette forslaget legger godt til rette for å bygge ut ladeinfrastruktur i distriktene. Dette er også i tråd med det bransjen selv har foreslått, sier han.

Forslaget åpner også opp for modeller hvor nettleien varierer etter når du bruker strøm, noe Glitre Energi Nett tidligere har fått dispensasjon fra NVE til å teste ut. Glitre gir kundene rabatt i nettleien om natten i vinterhalvåret, for å flytte lading bort fra de travleste tidspunktene.

Les også

Vil utnytte nettet bedre: Senker nettleien om natten

Derfor må det endringer til

Norge står overfor en krevende omstilling, der landet vil erstatte bruk av fossil energi med strøm. Men det skaper hodebry for dem som skal drive kraftnettet.

En elbil kan for eksempel lades på om lag 7.000 watt med en vanlig lader – noe som tilsvarer syv vanlige panelovner på full styrke.

Når mer og mer av transportsektoren, utstyrsparken og industrien henter ut mye strøm fra nettet på én gang, øker toppene i strømbruken.

Det krever økt kapasitet i kraftnettet, slik at nettselskapene må ut med milliarder av kroner for å bygge ut flere kraftlinjer og transformatorstasjoner – og de pengene betales via nettleien.

Les også

Selskaper kutter i nettleien: – Næringslivet i vår region ble sterkt påvirket

Vil bruke nettet smartere

NVE mener noe av denne utbyggingen kan unngås hvis man lokker folk til å bruke nettet smartere, gjennom å endre nettleien.

Da kan forbruket bli spredt ut over døgnet og dempe forbrukstoppene, slik at nettselskapene slipper unna med å bygge færre kraftlinjer. I Drammen alene kan smart bruk av nettet bidra til å unngå milliardinvesteringer, opplyste Glitre Energi Nett til E24 tidligere i år.

En gjennomsnittlig husholdningskunde bruker om lag 16.000 kilowattimer strøm i året og betaler litt mer enn 5.000 kroner i nettleie, ifølge NVE.

Les også

Vurderer strengere tilsyn med strømleverandører: – Kan være aktuelt å skjerpe regelverket

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Strømprisene
 2. Strømpriser
 3. Strøm
 4. Panelovner
 5. NVE
 6. Elektrifisering
 7. Glitre Energi

Flere artikler

 1. Legger krangel bak seg: Enige om nytt nettleie-forslag

 2. Krangler om ny nettleie: NVE-sjefen avviser at det blir dyrere

 3. Betalt innhold

  Fra 1. januar beregnes strømregningen din helt annerledes. Dette må du vite.

 4. Betalt innhold

  Strømprisen enkelt forklart

 5. Betalt innhold

  Dette går strømregningen din til