Norsk olje og gass spår oljebunn først i 2018

Oljeinvesteringene bunner ikke ut før i 2018, og forblir trolig på et nivå rundt 130 milliarder i året ut 2021, spår Norsk olje og gass i en fersk rapport.

NÅR BUNNEN: Norsk olje og gass tror ikke lenger at norske oljeinvesteringer når en bunn i 2017, men sier at bunnen vil komme i 2018 og at investeringene forblir på rundt 130 milliarder i året. Bildet er fra Troll-feltet.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

For ett år siden kom organisasjonen med svært pessimistiske spådommer.

Da spådde Norsk olje og gass at oljeinvesteringene ville bli på 149 milliarder kroner i år og nå en bunn 132 milliarder kroner neste år.

Nå har de justert det dystre bildet enda mer ned, i alle fall på lang sikt.

Bunnen nås ikke før i 2018, og investeringene flater ut på et langt lavere nivå enn de siste årene. Det er hovedscenarioet i organisasjonens konjunkturrapport, som legges frem i Oslo mandag.

Faller til 131 mrd.

Oljeinvesteringene vil trolig falle til 131 milliarder kroner i 2018, sier Norsk olje og gass, fra et anslag på 154 milliarder kroner i år.

Organisasjonen justerer opp anslaget på investeringene for 2017 til 143 milliarder kroner. Men det totale bildet for den kommende femårsperioden er mørkere enn i fjor, da organisasjonen så for seg en oppgang i investeringene mot slutten av tiåret.

– Det kan se dramatisk ut på papiret, sier fagsjef for økonomi Bjørn Harald Martinsen i Norsk olje og gass til E24.

– Men man må også se på at de prosjektene vi faktisk gjennomfører nå og skal gjennomføre fremover de neste årene, har blitt betydelig billigere enn de prosjektene vi gjennomførte i den situasjonen hvor investeringene var over 200 milliarder i året, sier han.

På 2010-nivå

Nå venter Norsk olje og gass at norske oljeinvesteringer vil ligge på rundt 130 milliarder kroner mellom 2018 og 2021, gitt en oljepris på 50 dollar fatet.

Det tilsvarer i så fall et investeringsnivå på linje med 2010, som ligger rundt 40 prosent lavere enn nivået i toppåret 2014.

Bildet er ikke bare negativt, siden en del av fallet i investeringer kan forklares av lavere kostnadsnivå i bransjen, ifølge Norsk olje og gass.

– Vi får mye mer for pengene nå i år enn vi fikk i fjor, sier Martinsen.

FALLER VIDERE: Norsk olje og gass spår at oljebremsen vil fortsette gjennom 2018, i form av fallende investeringer. I sin konjunkturrapport spår bransjeorganisasjonen at investeringene vil ligge rundt 130 milliarder kroner ut 2021.

Det betyr at mange prosjekter kan bli realisert selv om investeringsnivået er mye lavere enn i toppårene frem til 2014.

– Et redusert investeringsnivå vil ikke illustrere antallet prosjekter på norsk sokkel, sier Karl Eirik Schjødt-Pedersen, direktør for Norsk olje og gass.

Varierer med oljeprisen

Skulle oljeprisen bli høyere enn anslått i rapporten, og ligge på rundt 70 dollar fatet i stedet for 50 dollar fatet, vil investeringene derimot ligge noe høyere, men ikke mye høyere, ifølge Norsk olje og gass.

Investeringene ville da ligge på rundt 140 milliarder i året mellom 2018 og 2021, anslår organisasjonen.

– I vårt hovedscenario for investeringsutviklingen for norsk sokkel, som denne gang går til 2021, har vi lagt til grunn en oljepris på 50 dollar per fat som grunnlag for investeringsbeslutninger, sier Bjørn Harald Martinsen.

– Det andre scenarioet baserer seg på 70 dollar per fat, sier han.

En opptelling fra Statistisk sentralbyrås viser at oljeselskapene planlegger å bruke rundt 169 milliarder kroner i år og 147 milliarder kroner neste år på leting og utvinning.

– Prisbunnen er nådd

Norsk olje og gass tror at oljeprisen ikke vil falle til de lave nivåene fra tidligere i år, på under 30 dollar fatet. Medlemmer og ikke-medlemmer av Opec-kartellet har erklært at de vil kutte i produksjonen, noe som har løftet oljeprisen i de siste ukene.

– Bunnen i oljeprisen ser ut til å være passert. I løpet av 2017 kan en finne balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet, sier Martinsen.

Investeringene på norsk sokkel var på hele 224 milliarder i toppåret 2014. Prisene har holdt seg lave mye lenger enn mange aktører hadde trodd, og oljeselskapene har justert investeringene kraftig ned.

– Disse lave oljeprisene har slått mye mer inn på investeringene enn det man skulle tro for bare et par år siden, sier Nordea Markets-analytiker Thina Saltvedt til E24.

Saltvedt er mindre optimistisk enn Norsk olje og gass når det gjelder aktiviteten på norsk sokkel de kommende årene. Hun tror oljeselskapene vil være forsiktige med å sette i gang mange nye prosjekter, trass noe høyere priser i det siste.

– Det er ikke tvil: Norge er et høykost-produksjonsland, sier Saltvedt.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljebransjen
 2. Opec
 3. Equinor
 4. Nordsjøen
 5. Olje og gass

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Oljefallet fortsetter – næringen ser mot nord

 2. Betalt innhold

  – Oljefallet vil fortsette de neste årene

 3. Disse feltene skal løfte oljebransjen

 4. Ferske tall fra Norsk olje og gass: Venter ny topp i oljeinvesteringer i 2020

 5. Fersk rapport: Venter kraftig oljevekst i 2019