Fersk rapport fra amerikanske myndigheter: Her venter de økt oljeproduksjon

EIA forventer vekst i oljeproduksjonen særlig i fire land frem mot 2040. Oljeanalytiker er uenig.

Foto: Thibault Camus AP
  • Johan Nordstrøm
Publisert: Publisert:

Torsdag ettermiddag offentliggjorde USAs energiadministrasjon (EIA) rapporten «International Energy Outlook 2017».

Der anslår de utviklingen for forskjellige deler av energimarkedet helt frem til 2040.

Den totale produksjonen av olje globalt ventes å vokse fra 80,3 millioner fat per dag i 2015 til 92,2 millioner fat per dag i 2040.

EIA forventer at OPEC øker oljeproduksjonen fra 33,8 millioner fat per dag i 2015, til 35,9 millioner fat per dag i 2020 og videre til 38 millioner fat per dag i 2030 og til 44,2 millioner fat per dag i 2040.

I 2020 forventer man at USA vil produsere 9,9 millioner fat råolje per dag, opp fra 9,4 millioner fat per dag i 2015. I 2040 ventes USAs oljeproduksjon ha vokst til 10,3 millioner fat per dag.

Russland, Canada, Brasil og Kasakhstan ventes å øke sin oljeproduksjon med samlet 630.000 fat per dag, tilsvarende en økning med 24 prosent fra 2015 til 2040.

EIA begrunner dette med at Brasil vil øke sin oljeproduksjon offshore særlig fra 2030. Canadas økning i oljeproduksjon ventes komme hovedsakelig fra oljesand, og det er ventet små bidrag til økningen fra konvensjonell olje og skiferolje.

Og Russlands økning i oljeproduksjonen frem mot 2040 ventes å komme hovedsakelig fra konvensjonell olje. Men det forventes også en moderat vekst av skiferolje etter 2030.

Kasakhstans økning i produksjon i perioden ventes komme hovedsakelig fra oljefeltet Kashagan.

Tror oljeprisen bikker 100 dollar fatet om 16 år

USAs energiadministrasjon forventer at prisen på Nordsjøolje når 100 dollar fatet rundt år 2033.

Oljeprisen ventes å vokse til 109 dollar per fat i 2040, skriver EIA om sitt hovedanslag.

EIA har regnet på en flere forskjellige alternative scenarioer, og presiserer at det er knyttet stor usikkerhet knyttet til den fremtidige utviklingen i oljeprisen.

I hovedanslaget har EIA lagt til grunn at forbruket av olje vil øke fra 95 millioner fat per dag i 2015 til 113 millioner fat per dag i 2040.

Les også

Russisk oljegigant vil vokse på norsk sokkel

Ekspert uenig – tror på topp i oljeetterspørselen i 2030

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets har et annet syn på utviklingen enn de amerikanske myndighetene.

– Jeg ser ikke for meg en vekst i oljeetterspørselen frem mot 2040, sier Saltvedt til E24.

Hun mener at oljeforbruket vil nå en topp i 2030, mye på grunn av store endringer innen transportsektoren.

Hun peker på at det man kan forvente er at i områder hvor det er billigst å produsere olje, vil man kunne holde produksjonen gående lengst tid.

– Jeg tror ikke at Russland vil produsere lenge. Og jeg kan ikke se at veksten skal være så stor i Canada, sier Saltvedt.

Les også

«Kjedelig» krone faller selv om oljeprisen stiger

Venter kraftig vekst i energiforbruket

EIA forventer at energiforbruket globalt vil øke med 28 prosent i perioden fra 2015 til 2040.

I den nye rapporten fremkommer at EIA forventer at veksten i energiforbruk vil være sterkest i Asia i årene frem mot 2040.

Ifølge EIAs prognose vil forbruket av fornybar energi vokse raskest av alle energikilder. EIAs prognose er en vekst på 2,3 prosent årlig.

EIA forventer at forbruket av fornybar energi og kjernekraft samlet vil vokse raskere enn fossil energi.

Nest raskest vekst forventes forbruk av energi fra kjernekraft få i perioden, med en årlig vekst på 1,5 prosent i perioden.

Når det gjelder fossil energi, ventes forbruket av gass vokse med 1,4 prosent årlig i perioden.

Forbruk av energi fra olje antas å vokse med kun 1,3 prosent årlig slik at oljeandelen av totalt energiforbruk ventes falle svakt fra 33 prosent i 2015 til 31 prosent i 2040.

Men oljeandelen av det totale energiforbruket vil forbli størst av alle energikilder.

Samtidig ventes kullets andel av verdens energiforbruk å falle fra 27 prosent i 2015 til 22 prosent i 2040. Kina er verdens største forbruker av kull, og EIAs prognose er at forbruket av kull faller med 0,6 prosent årlig i perioden.

Les også

Norsk gasseksport feirer 40: Må takle økt konkurranse

Les også

Spår oljetopp i 2022

Les også

Mener skiferrevolusjon demper orkanens kraft

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Olje og gass

Flere artikler

  1. Spår oljetopp i 2022

  2. Rapport: Slik kan togradersmålet nås

  3. Ferske IEA-anslag frem til 2040: Venter fortsatt høyere oljeforbruk

  4. Oljelagrene tømmes mer enn ventet

  5. Venter fortsatt høy strømpris: Kan få flere pristopper