Regjeringen har bestemt seg: Oljefondet bør selge oljeaksjene

Oljefondet bør selge noen oljeaksjer, mener regjeringen. Dermed får Norges Bank bare delvis medhold for sitt råd fra 2017 om å kvitte seg med alle oljeaksjene.

OLJEFONDETS DILEMMA: Det har vært mye diskusjon rundt Oljefondets oljeaksjer. Norges Bank ønsker at fondet skal kvitte seg med oljeaksjene for at Norge skal redusere sin eksponering for et eventuelt varig fall i oljeprisen. Fredag legger finansminister Siv Jensen frem regjeringens syn på saken.

Foto: Lise Åserud NTB scanpix
 • Kjetil Malkenes Hovland
 • Nina Tuv
 • Sigrid Moe
Publisert:,

Det kom frem da regjeringen fredag la frem sitt syn på saken.

Regjeringen mener at å ta oljeaksjer ut av Oljefondet vil redusere samlet oljeprisrisiko for norsk økonomi.

De vil imidlertid begrense seg til å ta ut såkalte oppstrømsselskaper, som vil si selskaper som aktivt driver med leting og produksjon.

– Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Da er det mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og produksjon av olje og gass, enn å gå helt ut av en bredt sammensatt energisektor, sier finansminister Siv Jensen.

Les også

Industri Energi-sjef: – Dette lukter politisk hestehandel

Dermed vil alle selskaper som er klassifisert som oppstrømsselskaper av indeksleverandøren FTSE Russel bli tatt ut av Oljefondets referanseindeks og investeringsunivers.

I klartekst betyr regjeringens grep at bare 134 selskaper med en samlet verdi på 66 milliarder kroner skal ut av Oljefondet, ifølge stortingsmeldingen. Hele Oljefondets olje- og gassinvesteringer utgjør 323 milliarder kroner.

Se listen over selskapene her.

Nedsalget tilsvarer omtrent 20 prosent av det Norges Bank opprinnelig foreslo for å redusere oljeprisrisiko.

Regjeringen opplyser at de ikke vil selge aksjer i Equinor.

– Begrenset effekt

Regjeringen skriver at vurderingen ikke gjenspeiler et bestemt syn på oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i petroleumssektoren. Den er dermed uavhengig av oljepolitikken regjeringen fører, heter det i pressemeldingen.

– Oljevirksomheten kommer til å være en stor og viktig næring i Norge i mange år fremover. Statens inntekter fra sokkelen følger i utgangspunktet av lønnsomhet i oppstrømsvirksomhet. Derfor handler dette om å spre risiko, sier Jensen.

Les også

Vil gjøre Norges oljeformue mindre sårbar: Oljefondet vil ut av olje

Utfasingen kommer til å skje over tid, og etter nærmere regler som vil bli fastsatt av Finansdepartementet i samråd med Norges Bank.

Et varig oljeprisfall vil ha langsiktige konsekvenser for norske offentlige finanser. Salg av energiaksjer i Oljefondet vil kunne bidra til å redusere oljeprisrisikoen noe, men effekten vil trolig være begrenset, mener regjeringen.

– Alt tyder på at nesten hele veksten innen børsnotert infrastruktur for fornybar energi de neste ti årene vil drives frem av selskaper som ikke har fornybar energi som sin hovedvirksomhet. Det er en vekst fondet bør ha mulighet til å ta del i, sier finansministeren.

Regjeringen påpeker også at klimarisiko er en viktig faktor for Oljefondet, og de vil derfor be Norges Bank om å gjennomgå sitt arbeid med dette, og på sikt styrke arbeidet overfor selskapene med størst bidrag til klimarisiko i fondet.

Les også

Skal Oljefondet selge oljeaksjene? I dag kommer regjeringens dom

Går i mot utvalget

Finansminister Siv Jensen legger frem sitt syn etter at Norges Banks råd om å la Oljefondet kvitte seg med oljeaksjene har vært på høring, og etter at et statlig utvalg ledet av NHH-rektor Øystein Thøgersen gikk mot Norges Banks råd.

Både Norges Bank og en rekke fagmiljøer hevder at det er gode grunner for å la Oljefondet kvitte seg med sine oljeaksjer, for å redusere Norges samlede eksponering for en mulig utvikling hvor oljeprisen holder seg lavere over tid.

Utvalget mente imidlertid at dette ikke var noen god forsikring for Norge, og at fondet burde få beholde oljeaksjene som før.

Oljefondet er inne i en rekke oljeselskaper, inkludert Shell, Exxon, Chevron og BP.

Les mer: Disse selskapene vil Oljefondet selge seg ut av

Overraskende råd fra sentralbanken

Det kom som en bombe på mange da Norges Bank i november 2017 rådet regjeringen til å la Oljefondet få kvitte seg med olje- og gassaksjer.

Oljefondet er nemlig bygget opp nettopp av oljepenger. Ved utgangen av fjoråret var fondet verdt 8.256 milliarder kroner.

Av dette var rundt 3.327 milliarder kroner tilført fra olje- og gassinntekter den norske staten har hatt til overs, mens 3.666 milliarder kroner er tilført i form av avkastning i finansmarkedene, og 1.286 milliarder kroner av verdien skyldes en svak kronekurs.

Miljøvernere jublet da Norges Bank kom med sitt råd i 2017, selv om rådet ikke skyldtes klimahensyn og CO2-utslippene fra oljebransjen, men et syn om at Norge som land er for tungt eksponert mot oljen, slik at Oljefondet ikke burde eie oljeaksjer i tillegg.

Les mer: Miljøvernere jubler etter Oljefond-beskjed: – Fornuften har seiret

Frarådet å kutte oljeaksjer

Etter rådet fra Norges Bank i 2017 satte regjeringen ned et utvalg ledet av NHH-rektor og professor Øystein Thøgersen, som i august 2018 konkluderte med at Oljefondet fortsatt bør eie aksjer i olje- og gassbransjen.

Det å selge Oljefondets oljeaksjer gir nemlig ikke noen god «forsikring» for norsk økonomi mot effekten av et oljeprisfall, ifølge utvalget.

Hvis staten vil redusere risikoen knyttet til varig lavere oljepriser, så er det trolig mer effektivt å selge eierandeler i oljegiganten Equinor eller statens oljefelt på sokkelen, mente utvalget.

– Vi har vel belyst fire-fem muligheter. Av de som virker realistiske og som er en veldig direkte måte å bli kvitt oljerisiko, så er det disse to man da eventuelt bør vurdere nøye, sa Øystein Thøgersen til E24 i august.

Han erkjente likevel at det er politiske utfordringer ved et slikt grep.

Les mer: Utvalg om statens oljeprisrisiko: – Mer effektivt å selge Equinor

Konserndirektør for kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad i Storebrand var derimot uenig med utvalget, og mente at de i for liten grad anerkjenner Norges meget høye eksponering mot olje og gass-sektoren totalt sett.

– Vi har lagt for mange egg i samme kurv, sa Saugestad i august.

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Aksjer
 3. Olje og gass
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Skal Oljefondet selge oljeaksjene? I dag kommer regjeringens dom

 2. Disse milliardpostene må Oljefondet selge

 3. Industri Energi-sjef: – Dette lukter politisk hestehandel

 4. Annonsørinnhold

 5. Finansdepartementet har bestemt seg for hvilke typer oljeselskaper Oljefondet skal dumpe

 6. Lundin-sjef om Oljefondets ventede nedsalg: – Gjør meg opprørt