EQT kjøper forsyningsbasen på Mongstad av Trond Mohn

Private equity-fondet EQT blar opp en betydelig sum for én av Norges viktigste oljebaser. Fondet varsler at det kan komme flere oppkjøp fremover.

BLAR OPP: Forsyningsbasen på Mongstad er nå solgt fra Trond Mohn til private equity-aktøren EQT. Fondet planlegger å investere betydelige summer for at både nye og eksisterende kunder skal kunne ekspandere.

Publisert:,

Infrastrukturfondet EQT Infrastructure II kjøper selskapet Mongstad Administrasjon av Trond og Marit Mohns investeringsselskap Wimoh Invest.

Avtalen mellom EQT og Trond Mohn ble undertegnet fredag formiddag etter det E24 får opplyst.

Private equity-aktøren EQT er blant annet kjent i Norge for å ha tatt sportskjeden XXL på børs. Fondet er også på eiersiden i blant annet Broadnet og itslearning her i landet.

Det er selskapet CCB (Coast Center Base) som har driftet forsyningsbasen siden 1. juli i år, og det skal de fortsette med. EQT kjøper nemlig selve infrastrukturen. Partene vil ikke gå ut med kjøpesummen, men det er trolig snakk om et betydelig beløp.

SELGER: Den kjente bergenseren Trond Mohn selger nå Mongstad-basen.

Terje Bringedal

Det har vært en rekke tunge aktører inne på rådgiversiden i dette kjøpet: Handelsbanken Capital Markets, Selmer, McKinsey, PWC og Pangea Property Partners har vært rådgivere for EQT. Saga Corporate Finance, Schjødt og Ernst&Young har vært rådgivere for Trond Mohn.

Forsyningsbasen betjener rundt 20 olje- og gassfelt i Nordsjøen og har vært i drift siden 1984. Ifølge EQT kjøper nå 600.000 kvadratmeter med utviklede områder og 750 meter med kaianlegg som hvert år betjener rundt 2.500 skipsanløp.

Økt pågang krever investeringer

EQT påpeker at den største leietageren, Statoil, har offentliggjort planer om å endre seilingsrutene sine for å spare penger og utslipp.
Når disse endringene er gjennomført innen utgangen av året vil det doblet volumet på basen, ifølge EQT.

Det vil kreve store investeringer i anlegget, og det er noe av grunnen til at Trond Mohn og søsteren Marit nå selger.

– EQT har gjennom prosessen vært vår foretrukne kjøper av infrastrukturen på forsyningsbasen på Mongstad. EQT har vist både evne og vilje til å ytterligere utvikle forsyningsbasen i årene som kommer. Satsingen vil være til fordel for Statoil og de andre kundene og operatørene på basen, samt for lokale interessenter og arbeidstagerne i regionen, sier Trond Mohn i en melding.

Masoud Homayoun, direktør i EQT Partners og investeringsrådgiver i infrastrukturfondet, sier til E24 at dette er et «betydelig oppkjøp» for EQT. Han sier at det er snakk om å investere «betydelige summer» i anlegget.

– Hvor mye da?

– Det kan fort bli 100 millioner nå, men vi kan ikke spesifisere noen sum nå og vi må få komme tilbake til detaljene.

Han sier videre at investeringene kan begynne ganske raskt, men at dette ikke bare handler om hva man skal gjøre over de neste månedene, men i årene fremover.

– Vi vil utvikle dette anlegget og området, sier han.

På spørsmål om EQT ser for seg å eie anlegget i den tradisjonelle tidshorisonten for private equity-fond, åpner Homayoun for at eierskapet kan bli mer enn syv år.

Vurderer å kjøpe mer i Norge

EQT-direktøren forklarer at fondet har fulgt med på oljemarkedet og vurdert infrastrukturinvesteringer over tid.

– Det har vært en god dialog med de tidligere eierne, sier han om Mohn og fortsetter:

– Det vi ser er at det finnes en sterk trend om at olje- og oljeserviceselskapene konsoliderer virksomhetene sine for å få færre og større forsyningsbaser, blant annet for å få til kostnadsbesparelser. Det er klart at det ikke har blitt mindre aktuelt nå med den markedssituasjonen vi har (i oljenæringen, journ.anm.) og dermed er det blitt enda mer aktuelt å satse på store anlegg.

Han bekrefter at EQT har vært i dialog med Statoil og andre oljeselskaper med virksomhet i Nordsjøen i forbindelse med kjøpet, og at selskapene er interessert i at man får større og mer effektive anlegg på land som kan betjene virksomheten offshore.

EQT skriver at de i tillegg til å investere i basen på Mongstad også vil vokse gjennom å kjøpe «andre, lignende infrastrukturselskaper og eiendommer».

– Inkluderer det flere kjøp i Norge?

– Ja, det gjør det. Det kan være andre baser eller andre, lignende infrastrukturinvesteringer. Jeg tror vi kan bidra med industriell kompetanse på mange områder, sier Homayoun, og legger til at han ikke være mer spesifikk nå om hvilke prosjekter de vurderer.

Han trekker frem at EQT anser investeringen på Mongstad som attraktivt, blant annet fordi anlegget har en sterk markedsposisjon, lange leiekontrakter med solide kunde og et utviklingspotensial.

– Det finnes en veldig profesjonell operatør på base, CCB, og vi håper å kunne jobbe tett med dem for å utvikle anlegget videre, sier Homayoun.

Forsyningsbasen på Mongstad betjener en rekke olje- og gassfelt i Nordsjøen. Basen ble etablert i 1984 som en base for det som var oljeselskapet Hydro, som senere ble fusjonert inn i Statoil.

Mohn har solgt for milliarder

Trond Mohn har i senere tid solgt unna milliardverdier av imperiet sitt.

I april 2014 ble det annonsert at Trond Mohn og familien skulle selge familieselskapet Frank Mohn AS til svenske Alfa Laval for 13 milliarder kroner.

I 2014 gikk Trond Mohn og Rieber-familien i Bergen inn og kjøpte programvareselskapet Software Innovation. I juni i år ble det klart at selskapet skulle selges til Tieto for 610 millioner.

I januar ble det kjent at Trond Mohn kunne innkassere 1,5 milliarder kroner på salget av fem tankskip.

Trond Mohn har i mange år gitt betydelige summer til flere veldedige formål i Norge, og spesielt i Bergensområdet. Haukeland sykehus har blant annet mottatt store midler, og på lille julaften i fjor ble det kjent at Mohn-familien donerte én milliard kroner til Bergens Forskningsstiftelse. Da tankskipene ble solgt tidligere i år fortalte Mohn at pengene skulle gå til gode formål.

Les også

Trond Mohn og Rieber-familien håver inn på salg av IT-selskap

Les også

Trond Mohn gir bort flere hundre millioner igjen