Trøims og Fredriksens riggferskinger: Rigger seg for opptur

Shippingveteranene Trøim og Fredriksens ferske riggselskaper stiller med lite gjeld og sterke aktører i ryggen. Begge tror at de vil ha en fordel når riggmarkedet snur.

NYE AKTØRER: Simon Johnson er konsernsjef i Tor Olav Trøims relativt nystartede riggselskap Borr Drilling. Veteranen John Fredriksen og selskapet Seatankers har etablert selskapet Northern Drilling, som skal kjøpe opp rigger billig i påvente av en opptur i markedet.

Foto: Brian Cliff Olguin
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

– Vi mener dette er tidspunktet for å bygge neste generasjons riggflåte. Vi har et vindu nå, sier konsernsjef Simon Johnson i Borr Drilling.

På årets utgave av Paretokonferansen var det stor interesse blant investorer og bransjefolk for presentasjonene fra Tor Olav Trøims relativt nystartede riggselskap Borr Drilling og John Fredriksen enda mer nystartede riggselskap Northern Drilling.

Borr ble notert på over-the-counter-markedet i desember, mens Northern Drilling ble notert samme sted i mars. Borr ble notert på hovedlisten på Oslo Børs den 30. august.

Begge selskapene tror at aktivitetsnivået i riggbransjen kan ha bunnet ut fra den verste nedturen noensinne, og hevder at de er posisjonert for å kunne tjene penger på oppturen.

En fersk rapport fra Pareto Securities om oljeservice- og riggmarkedet støtter opp om synet deres.

Etterspørselen etter flyterigger ventes å ta seg opp fra 130 til 140 rigger i første halvdel av 2017 til mellom 190 og 200 rigger mot slutten av tiåret, mener Pareto. På toppen i 2014 var det rundt 265 rigger i markedet.

– Vi i Borr Drilling vil skape neste generasjons boreselskap, sier Johnson.

– Vi vil være best i klassen på kostnader, sier han.

Før selskapet fyller ett år har det kjøpt Transoceans flåte av jackuprigger, og stiller dermed med 17 rigger, fem av dem nye.

Og det kan bli flere.

– Vi ønsker å bli noe større, sier Johnson.

Mangler rigger

Northern Drilling har derimot ingen rigger så langt, men det kommer en rigg på plass i 2019, og selskapet har opsjon på enda en rigg.

Selskapet har John Fredriksen-selskapet Seatankers i ryggen, og har planer om å kjøpe opp eiendeler billig i påvente av en opptur i riggmarkedet.

– Vi har sett på mer enn to dusin avtaler siden West Mira-avtalen. Vi har vurdert rundt 75 rigger, og avtaler med verdi på mellom 100 millioner dollar og 2 milliarder dollar, sier Gunnar Eliassen i Seatankers og Northern Drilling.

– Prisene som kreves har så langt gjennomført vært for høye. Men vi vil fortsette å gjøre vurderinger og lete etter avtaler som vil være gunstige for aksjonærene våre, legger han til.

FREDRIKSENS RIGGSELSKAP: Gunnar Eliassen holdt innlegg på vegne av Seatankers og Northern Drilling på Paretokonferansen 13. september 2017.

Foto: Brian Cliff Olguin

Rabatt på West Mira

Northern Drilling har kjøpt opp riggen West Mira, en rigg for krevende miljøer. Selgeren var verftet Hyundai Heavy Industries, og prisen var på 365 millioner dollar.

Riggen var opprinnelig forsinket fra verftet, og kjøperne ville ikke ta imot den. I mars kjøpte Northern Drilling riggen til kraftig rabatt.

– En rabatt på nær 50 prosent av den opprinnelige prosjektkostnaden er en indikasjon på at prisen er gunstig, sier Eliassen.

Fredriksen-selskapet har også opsjon på Bollsta Dolphin for 400 millioner dollar, en rigg i samme situasjon som West Mira, etter forsinkelse fra verftet.

Den opprinnelige prosjektkostnaden var på 740 millioner dollar, og Northern Drilling har opsjon på riggen ut året.

Fikk kontrakt

Borr Drilling jobber nå med å rekruttere kunder, noe som kan være krevende for et selskap som ikke har så mange tidligere jobber å vise til.

Selskapet har inngått et samarbeid med Schlumberger, noe analytikerne mener vil gi god hjelp til å sikre kontrakter.

Les mer: Analysesjef om Trøims riggsatsing: Får Schlumberger-hjelp til kontraktjakt

Borr Drilling kunngjorde onsdag at det hadde fått en kontrakt med BW Offshore utenfor Gabon, men mange av riggene ligger fortsatt i opplag.

Les mer: Borr Drilling på børs – markedet nærmer seg bunnen

Venter opptur

Northern Drilling satser på å få levert sine rigger i tide til en opptur i riggmarkedet som selskapet forventer i 2018 og 2019.

– Vi tror sterkt på at begge riggene får attraktive kontrakter, sier Eliassen.

Selskapet har planer om å søke opptak på hovedlisten på Oslo Børs.

Mange andre riggselskaper har måttet reforhandle gjeld som de bygget opp gjennom oppturen i bransjen. Northern Drilling er i en helt annen situasjon, da det ennå ikke har mottatt riggene sine.

– Vi har ingen gjeld på balansen, sier Eliassen.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Olje og gass
  2. John Fredriksen
  3. Skipsfart
  4. Oljebransjen

Flere artikler

  1. Northern Drilling kjøper rigger for 4,8 milliarder

  2. Trøims riggsatsing har handlet for 22 milliarder: – Vi skal ikke vokse bare for å vokse

  3. Trøim henter frem rigger

  4. Borr Drilling kjøper rigger for 10,4 milliarder kroner

  5. Borr Drilling fortsetter å tape penger i et forbedret riggmarked