Petroleumstilsynet i fersk rapport: Eni driver «brannslukking» på Goliat

Mannskapet på Goliat-feltet i Barentshavet sliter med stor arbeidsbelastning og bindes opp i «brannslukking», ifølge en ny rapport fra Petroleumstilsynet.

NYTT TILSYN: Mannskapet på Goliat-plattformen i Barentshavet bruker mye tid på å håndtere kortsiktige utfordringer i stedet for å planlegge driften på lang sikt, påpeker Petroleumstilsynet etter et nytt tilsyn tidligere i år. Bellona mener Eni bør miste operatørskapet, men selskapet sier at det nå går i riktig retning.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk NTB scanpix
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Goliat ble det første feltet til å produsere olje i den norske delen av Barentshavet, men det første året har vært svært tøft for operatøren Eni.

I fjor rapporterte det italienske selskapet hele syv lekkasjer av hydrokarboner fra Goliat-feltet, i tillegg til en alvorlig personskade, driftsstanser og en mengde tekniske utfordringer.

Les også: Bellona-Hauge har laget Goliat-liste og krever gransking

Problemene har ført til at Petroleumstilsynet har bestemt seg for å føre tilsyn med selskapet gjennom hele 2017.

Som del av dette arbeidet besøkte Ptil i januar og februar Goliat-feltet, for å føre tilsyn med selskapets planer og arbeider på olje- og gassførende systemer.

Allerede under oppstartsmøtet for denne aktiviteten avdekket tilsynet at mannskapet på Goliat har det travelt med kortsiktige utfordringer, ifølge en fersk rapport.

– Det er stor arbeidsbelastning i alle deler av organisasjonen og organisasjonens kapasitet var i stor grad bundet opp i «brannslukking» med liten anledning til å planlegge framover, skriver tilsynet i rapporten.

Eni er operatør og eier 65 prosent av Goliat, mens Statoil eier resten.

Les hva Eni Norge-sjefen svarer og les om planene fremover: Eni mener kritikerne klager på «gamle forhold»

Ba Eni endre planer

Den 11. januar i år varslet Ptil et pålegg til Eni om å revurdere sine planer og hvordan selskapet bruker ressursene sine for å sikre at Goliat blir ferdigstilt og drevet på en forsvarlig måte.

– Eni har vist en svak evne til å gjennomføre oppsatte planer. Vi ser også at det stadig identifiseres nye funn og svakheter på innretningen, i styringssystemet og i organisasjonen, sa Ptil-direktør Anne Myhrvold i januar.

– Det er bekymringsfullt at det fortsatt er en stor arbeidsmengde knyttet til ferdigstilling, modifikasjoner og samtidig drift på Goliat, sa Myhrvold.

Petroleumstilsynet jobber tett sammen med selskapene for å bedre sikkerheten til havs, og det er uvanlig at organet uttrykker seg i så sterke ordelag.

Gjør en rekke tiltak

Varselet om pålegg i januar kom etter at Ptil hadde gjort observasjoner i flere tilsyn og en gransking i 2016, og påvist stor arbeidsmengde knyttet til ferdigstillelse, modifikasjoner og drift på Goliat.

Nå påpeker tilsynet altså enda flere forbedringspunkter og avvik på feltet.

– Vi er i løpende dialog med Ptil og har presentert en omfattende plan for utbedringer på Goliat, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge til E24.

– Vi tar avvikene som Ptil avdekker på stort alvor, og er kjent med forholdene som er påpekt i rapporten. Vi jobber nå med et tilsvar til tilsynet, sier han.

Eni satte i oktober i gang tiltak for å øke sikkerheten, som del av et prosjekt som skal vare ut år 2018, ifølge Ptil. Selskapet har selv funnet ulike tekniske, organisatoriske og operasjonelle årsaker til lekkasjene på Goliat-feltet, ifølge tilsynet.

Flere av tiltakene har hatt positiv effekt, men Eni har brukt lang tid på å få folk på plass i noen stillinger, ifølge tilsynet. Blant annet var det fortsatt ikke ansatt en vedlikeholdskoordinator på Goliat-feltet da Ptil var på tilsyn i januar og februar.

– Det er livsfarlig

Miljøstiftelsen Bellona er bekymret for de mange manglene Ptil har påvist hos Eni, og at det har tatt så lang tid å rydde opp.

– Jeg forstår ikke at Eni kan få fortsette å produsere fra Goliat, med de brevene som Ptil har sendt til selskapet. Det er livsfarlig, sier Bellona-leder Frederic Hauge til E24.

– Ptil har et forklaringsproblem. De har innrømmet at mannskapet på Goliat-feltet er bundet opp i tilbakeskuende oppgaver, og at Eni har svak evne til å gjennomføre planene sine. Da burde selskapet fratas operatørskapet. Goliat er den største industripolitiske skandalen på lang tid i Norge, og vi ser ingen politikere som interesserer seg, sier Hauge.

Mangelfull loggføring

På et tilsyn i 2015 fant Petroleumstilsynet ut at det ikke var etablert logger for å ha kontroll med utkoblinger av sikkerhetssystemer på Goliat-anlegget, og flere typer logger ble innført.

Nå har Petroleumstilsynet sjekket dette på ny, og tilsynet påpeker at loggene ikke alltid blir holdt oppdatert.

Heller ikke har Eni tilstrekkelig oversikt over opplæringen som er gjennomført eller skal gjennomføres for at mannskapet skal kunne planlegge og gjennomføre arbeid på olje- og gassførende systemer.

Dette ble registrert som et forbedringspunkt, skriver Ptil.

– Selskapet kunne ikke under tilsynet fremvise status på faktisk gjennomført opplæring for personell med ansvar og oppgaver knyttet til hydrokarbonførende systemer, skriver Ptil.

– Ikke alle vi intervjuet var kjent med hvilke konkrete krav til kompetanse som gjaldt for deres stillinger, legger tilsynet til.

Fungerer ikke optimalt

Eni har flere systemer for å holde oversikt over alt som foregår, inkludert EniTime, Synergi og SAP. Ifølge tilsynet var disse systemene enten ikke helt ferdigstilt, eller de fungerte ikke optimalt, eller det var svak kompetanse på å bruke dem.

– I intervjuer fremkom eksempler på ulik arbeidspraksis mellom skift, delvis på grunn av manglende kjennskap til hvilke dokumenter som skulle anvendes, skriver tilsynet i rapporten.

Dette ble også registrert som et forbedringspunkt.

Et annet forbedringspunkt er knyttet til såkalte «Keylock»-nøkler, som brukes til å stanse pågående prosesser i mekanisk utstyr for å hindre uønskede hendelser. Alle disse nøklene så like ut, noe som gjør det vanskelig å ha oversikt, ifølge tilsynet.

– Det ble formidlet under verifikasjon i prosessanlegget at det er mangelfull styring av tilgang til nøklene, skriver Ptil.

– Visse utfordringer

– Nå har vi hatt et oppstartsår som har budt på visse utfordringer, sier Andreas Wulff i Eni.

– Vi har hatt stabil produksjon over tid, og vi ser positiv trend på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (hms). Det er svært viktig for oss. Vi har ikke hatt noen alvorlige hms-hendelser siden september i fjor. Og til tross for noen oppstartshendelser ser vi nå at vi går i riktig retning, sier han.

Eni er ifølge bransjebladet Upstream (lenke bak betalingsmur) i forhandlinger om å leie et flytende hotell i tredje kvartal, for å kunne fullføre utestående arbeid på Goliat-feltet.

Selskapet må redegjøre for tilsynet innen 12. mai om hvordan selskapet vil håndtere det tilsynet har påpekt.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Goliat
 2. Eni
 3. Equinor
 4. Olje og gass
 5. Bellona

Flere artikler

 1. Må rette feil i elektriske anlegg: Goliat får ikke starte opp

 2. Betalt innhold

  SV truer med å klage inn oljeministeren til kontrollkomiteen

 3. Betalt innhold

  Dette har gått galt på Goliat

 4. Slår tilbake mot Bellona-Hauge: – Føler oss trygge på Goliat

 5. Betalt innhold

  Ptil: Eni driver «brannslukking» på Goliat