Fallende norsk oljeproduksjon

Ligger under målet så langt i år.

UNDER MÅLET: Oljeproduksjonen i årets tre første måneder var om lag 1,454 millioner fat per dag, og dette er cirka 2,0 prosent under ODs prognose så langt i år.
Publisert:

Oljeproduksjonen i Norge falt med 13 prosent i årets første kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor, viser statistikk fra Oljedirektoratet (OD).

Årsaken skyldes delvis tekniske problemer på felt som opereres av BP og Statoil, ifølge statistikken.

Oljeproduksjonen i årets tre første måneder var om lag 1,454 millioner fat per dag, og dette er cirka 2,0 prosent under ODs prognose så langt i år, skriver Dow Jones Newswires.

Norsk oljeproduksjon har vist fallende tendens de siste 13 årene. I fjor økte den totale produksjonen av olje og gass, men høyere produksjon av gass motvirket et stort fall i oljeproduksjonen.

Les også: Lundin kan ha gjort storfunn i Nordsjøen

Den totale produksjonen var fremdeles 15 prosent lavere enn toppen i 2004.

I mars ble det produsert 1,429 millioner fat olje, som var en nedgang på 12 prosent fra samme måned i fjor. Det totale gasssalget var 9,6 milliarder standard kubikkmeter, som var en nedgang på 12,7 prosent fra samme måned i 2012.

Ifølge Oljedirektoratet hadde Oseberg, Skarv, Snorre, Troll og Valhall redusert produksjon i mars på grunn av diverse tekniske problem. Snøhvit-feltet, som opereres av Statoil, har vært stengt hele måenedn på grunn av reparasjonsarbeid på Melkøya.

Les også: - Trenger et nytt gigantfunn annethvert år

Rekordhøye investeringer
Oljedirektoratet har tidligere anslått at Norges olje og gassproduksjon skal falle 5 prosent i 2013, før det igjen skal ta seg opp og ligge på nivåene fra 2012 frem til 2017.

I sin årlige rapport om norske olje- og gassressurser, spådde Oljedirektoratet at det i 2013 vil produseres 91,93 millioner kubikkmeter olje på norsk sokkel.

I toppåret 2000 ble det produsert 181,18 millioner kubikkmeter olje - altså det dobbelte av produksjonen i år.

De høye prisene gjør at det i inneværende år forventes rekordhøye investeringer fra oljeselskapene. Investeringene vil gå til å opprettholde produksjonen på eksisterende felt som Ekofisk og Troll, mens det også utvikles nye felt som Edvard Grieg, Ivar Aasen og Martin Linge.

Les også: Norsk oljeproduksjon halvert på 13 år

Publisert:
Gå til e24.no