Derfor er «alle» positive til ny oljegigant

Aker BP gir økt aktivitet på sokkelen og arbeidsplasser på sikt, tror LO.

NY, STOR AKTØR: Aker-dominerte Det norske oljeselskap kjøper BPs norske avdeling, og danner Aker BP.

Foto: Det norske oljeselskap
 • Ingvild Sagmoen
 • Anders Park Framstad
 • Caroline Grundekjøn
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Fredag morgen ble det kjent at norsk sokkel får et nytt oljeselskap kalt Aker BP.

Det norske oljeselskap, som Kjell Inge Røkkes Aker eier halvparten av, kjøper BPs norske virksomhet.

Dette synes LO er utelukkende positive nyheter.

– For det første er det snakk om at vi får et selskap på norsk sokkel som er mye sterkere enn vi har hatt tidligere. For det andre betyr dette arbeidsplasser på sikt, sier LO-leder Gerd Kristiansen til E24.

– Så dette er et lyspunkt i en tøff hverdag i en næring som er nede i en bølgedal, fortsetter hun.

– Kontorene består

BP Norge har i dag hovedkontor i Stavanger, mens Det norske har hovedkontor i Trondheim. Aker BP skal imidlertid ha hovedkontor på Fornebu.

Hovedtillitsvalgt i BP Norge Ørjan Holstad forteller til E24 fredag at de ansatte i selskapet har mange spørsmål rundt fusjoneringsprosessen.

POSITIV: LO-leder Gerd Kristiansen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

–Vi har akkurat vært igjennom en nedbemanningsprosess og er inne i en periode der vi skulle sette organisasjonen. Nå vet vi ikke hva som vil skje fremover, sier Holstad.

LO-leder Kristiansen er imidlertid ikke bekymret for at det vil komme nedbemanninger som følge av sammenslåingen. Hun var til stede fredag morgen da de to selskapene skrev under avtalen, og kan fortelle at kontorene i både Stavanger og Trondheim skal bestå.

– Jeg klarer derfor ikke se for meg at det skal bli overtallige i fusjoneringsprosessen, sier Kristiansen.

Konsernsjef i Det norske, Karl Johnny Hersvik, bekrefter dette overfor E24:

– Tanken er at vi setter opp et selskap der hovedambisjonen er å vokse. Da er det naturlig for oss å jobbe sammen med Aker-gruppen (i Oslo, journ.anm.) og finansinstitusjoner som finnes her. Det er så enkelt som at det er lettere her, sier Hersvik.

– Flyttes drift og operasjon fra Stavanger og Trondheim også til Oslo?

– Nei. Vi vil ikke gjøre endringer i driften. Vi beholder de driftssentrene vi har etablert, og det ligger ikke i planen nå at vi skal legge ned driften på de kontorene som betjener de ulike feltene, sier Hersvik.

Han åpner imidlertid for at det kan bli overtallighet i administrasjonen når BP Norge og Det norske slår seg sammen.

– Det er for tidlig å si. Vi har akkurat begynt prosessen og har ikke en god oversikt over mulige synergier. Men vi legger til grunn at de finnes, sier Hersvik.

Safe: – Positive

Statsminister Erna Solberg synes det er spennende at Norge får et nytt stort norskdominert selskap.

Norsk sokkel har mange gode år foran seg. Samtidig krever dagens marked at bransjen omstiller seg og finner nye løsninger. Det er derfor spennende at vi nå får et nytt stort norskdominert selskap med basis i et globalt selskap med lange tradisjoner i Norge. Gjennom konkurranse skaper vi konkurranseevne, og jeg er glad for at det utvikles flere sterke norske selskaper, sier hun i en kommentar til E24.

FORNØYD: Statsminister Erna Solberg.

Foto: Lise Åserud NTB scanpix

Også fagforbundet Safe er positive til fusjonen.

– Vi er positive til fusjoneringer som kan gi økt satsing og aktivitet på sokkelen, for vi trenger arbeid og at man sikrer fremtidig produksjon på norsk sokkel, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst til E24, og utdyper:

– Vi ser at representanter for selskapet selv sier dette er strategi for å bli sterkere og benytte seg av hverandres gode kompetanse, for å satse i Norge og på norsk sokkel. Det høres logisk ut for oss, og vi støtter slike tanker.

Safe forventer at fusjoneringsarbeidet vil foregå i henhold til den norske modellen, altså at de ansatte involveres og at det blir et godt samarbeid.

– En fusjonering handler ofte om å effektivisere, og bedriften legger tall på overtallige til grunn, men det viser seg ofte at man har for store estimater på hvor mange man kan effektivisere, sier Rysst.

POSITIV: Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe.

Foto: Carina Johansen NTB scanpix

Det viser seg ofte når man går dypere inn i arbeidsoppgavene at de ansatte gjør jobber som ikke enkelt kan kuttes i en «1 til 1-operasjon», påpeker hun.

– Spesielt når man er i en prosess hvor man skal utvikle bedriften, kan det vise seg at behovet for mannskap er større enn man planla. Derfor betyr ikke fusjonering automatisk nedbemanning og oppsigelser, og vi velger og tenke positivt på dette, sier Rysst.

Folketrygdfondet: – Veldig positivt

– Etter vårt syn ser transaksjonen veldig god ut, både industrielt og strategisk. Selskapet blir en stor aktør med en veldig sterk finansiell stilling, har veldig gode forutsetninger for videre vekst og vil ha kostnadseffektiv drift, sier administrerende direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet til E24.

POSITIV: Administrerende direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.

Foto: Stian Lysberg Solum NTB scanpix

Fondet, som før dagens annonserte transaksjon er den nest største aksjonæren i Det norske oljeselskap, gleder seg over økt mangfold på den norske kontinentalsokkelen.

– Det er veldig positivt for norsk sokkel at man får ytterligere en sterk aktør, og det er klart at det er spesielt positivt at dette skjer i en utfordrende tid for næringen, sier Svarva.

Det opplyses i dagens børsmelding at Folketrygdfondet har vært involvert i fusjonsprosessen, og Svarva bekrefter at de har støttet avtalen både i samtaler med selskapet og gjennom sin representasjon i selskapets bedriftsforsamling.

De blir nå med videre som langsiktig eier.

– Det vi ser er at man har en sterk finansiell stilling og har gode felt i produksjon. Og så ser vi at det er potensial for å vokse videre, sier Svarva.

– Hva tenker dere generelt om mulighetene for ytterligere konsolidering?

– SPENNENDE: Olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

– Vi vet at det er mange aktører som ser på mulighetene for å justere sine porteføljer. Det er godt kjent.

– I tråd med regjeringens politikk

Det norske oljeselskap har varslet at kostnadene skal kuttes betydelig når de nå slår seg sammen med BP Norge.

Samtidig opplyser de at produksjonen til Aker BP vil kunne vokse til mer enn 250.000 fat oljeekvivalenter per dag ved starten av 2020-tallet.

Fusjonen mellom de to selskapene skal etter planen skje mot slutten av året, gitt at myndighetene godkjenner planen.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp), som skal behandle søknaden om fusjonen, sier følgende om nyheten i en uttalelse til E24:

– At sterke industrielle selskaper som Aker og BP ønsker å gå sammen om å skape et stort oljeselskap i Norge, er spennende. For arbeidsplasser og aktivitet i vår største og viktigste industri er det avgjørende å ha flere ambisiøse og hardt satsende oljeselskaper på norsk sokkel. Denne satsingen er helt i tråd med regjeringens oljepolitikk.

Les også

Tillitsvalgt om oljefusjon: –Et sjokk

Les også

– En milepæl i norsk olje- og gasshistorie

Les også

– Dette løser mange problemer samtidig

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Det norske oljeselskap
 2. Aker

Flere artikler

 1. Tillitsvalgt om oljefusjon: –Et sjokk

 2. Det norske og BP Norge slår seg sammen: Lager nytt oljeselskap på norsk sokkel

 3. 12 må gå i Det norske

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Kutter 60 stillinger når Det norske og BP blir Aker BP

 6. Betalt innhold

  BP flytter inn til Aker Solutions og sier opp flere ansatte