Statoil ber staten gi grønt lys til ny milliardutbygging

Statoil søker nå om å få bygge ut Oseberg-feltet med en teknologi de ikke har brukt før.

JULE-PUD: Tord Lien tok imot PUD – Plan for utbygging og drift - for Vestflanken 2 på Oseberg. Her med direktør for feltutvikling på norsk sokkel Ivar Aasheim i Statoil.

Foto: Marius Lorentzen E24
Publisert:,

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET (E24): Oljeminister Tord Lien mottok fredag den offisielle søknaden om å få bygge ut Vestflanken 2-prosjektet på Oseberg-feltet i Nordsjøen.

I næringen kalles en slik søknad for en PUD – Plan for utbygging og drift. Søknaden kommer knappe ti år etter at Hydro satte i gang produksjonen på Vestflanken 1.

Etter at Statoil i februar i år startet produksjonen på Delta 2-utbyggingen på Oseberg, som man anslår innebærer at man kan hente opp ytterligere 32 millioner fat olje og 45 millioner fat oljeekvivalenter med gass.

Prosjektleder for Vestflanken 2 i Statoil, Hogne Pedersen, hadde sammen med direktør for feltutvikling, Ivar Aasheim, pakket dokumentene inn i julepapir og overrakte det hele som en gave til statsråden.

Det mangler ikke på humoren i Statoil når det gjelder formatet på overleveringer av slike PUDer. Da Statoil-sjef Eldar Sætre tidligere i år overleverte PUDen for Johan Sverdrup-feltet, kom den i form av det som kunne se ut som en stor vinkartong, noe som også skapte god stemning.

100 millioner fat oljeekvivalenter

Selv om dette ikke er snakk om et helt nytt felt som skal i produksjon, er prosjektet kjærkomment for den norske leverandørindustrien, i tillegg til at det bidrar til å forlenge levetiden for et av de største feltene på norsk sokkel.

Totalt anslås det at investeringene i Vestflanken 2-utbyggingen vil komme opp i 8,2 milliarder kroner.

Totalt forventer man å få i gang produksjonen i andre kvartal 2018, og man anslår at man kan utvinne rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter ekstra takket være denne utbyggingen.

Oljeminister Tord Lien påpeker at selv et prosjekt som dette som er en videreutvikling av et eksisterende felt, er det likevel snakk om et stort prosjekt hvis man sammenligner det med industriprosjekter utenfor oljenæringen:

– Hydro Karmøy-prosjektet kommer jo inn på rundt fem milliarder, sier Lien til E24 etter at han har mottatt «julegaven» fra Statoil.

– Tror du at du får mange slike prosjekter fremover?

– Dette er en viktig del av industrien for tiden. Slike prosjekter, der man knytter nye utbygginger opp mot eksisterende felt og infrastruktur, vil både være viktig for energieksporten og verdiskapningen på norsk sokkel fremover, sier olje- og energiministeren.

– I den krevende situasjonen næringen er i er det særlig viktig at selskapene fatter investeringsbeslutninger som her på Oseberg, sa lien i en uttalelse tidligere på dagen.

– Er det ting du kan gjøre for at man får til flere slike prosjekter på norsk sokkel nå som næringen sliter?

– Hovedpoenget er at det som utløser denne typen prosjekter er at vi klarer å få kontroll på kostnadene. Der har myndighetene først og fremst en rolle med å utfordre industrien. Vi jobber også med å gjøre kost-nytte-analyser av alle tiltak som kommer fra vår side. Mye av jobben handler også at det må jobbes enklere mellom aktørene i bransjen, sier Lien.

Han legger til at myndighetene også støtter mye av forskningsarbeidet som pågår rundt oljenæringen.

– Hvor mange nye utbyggingsplaner for norsk sokkel gåper du å motta neste år?

– Jeg håper selvfølgelig at vi også neste år for planer for utbygging og drift, sier Lien som ikke vil tallfeste akkurat hvor mange han håper på.

Så langt i år har Lien mottatt PUD for Johan Sverdrup, Maria-feltet og nå Vestflanken 2 på Oseberg.

Direktør for feltutvikling på norsk sokkel i Statoil, Ivar Aasheim, vil ikke love hva som kommer av nye utbyggingsplaner fra oljegiganten neste år, men sier at det er noen som kan bli ferdige hvis alt går etter planen:

– Vi har et par stykker i kjømda for å si det sånn, og det er Trestakk og Alfa Sentral. Men det er ikke bekreftet i lisensene, selv om det ligger i planene våre, sier Aasheim til E24, og spøker:

– Men jeg tror kanskje ikke det blir noen vinkartonger.

Vil prøve noe nytt

Statoil eier 49,3 prosent av lisensen og er operatør. Partnerne er Petoro (33,6 prosent), Total (14,7 prosent) og ConocoPhilips (2,4 prosent).

Statoil og partnerne har besluttet å bygge ut Vestflanken 2 med en såkalt ubemannet brønnhodeplattform. I bransjen er dette også kjent som «subsea on slim legs» eller «subsea on a stick».

En slik utbyggingsmetode har vært tatt i bruk blant annet i Danmark og i andre land. Det finnes også noen eldre generasjoner av slike løsninger på BPs Hod-felt og Repsols Varg-felt, men nå er det snakk om en helt ny og mer avansert generasjon av utbyggingsmetoden. Det er også første gang Statoil prøver dette.

Slik ser Kværner for seg at en ubemannet brønnhodeplattform vil se ut (også kalt Subsea on slim legs, eller Subsea on a stick)

Foto: Kværner

Enkelt forklart går det ut på at man har en ubemannet plattform (som på bildet), der man plasserer utstyret som ville stått på havbunnen i en tradisjonell subsea-utbygging.

Ved å unngå å ha så mye avansert utstyr på havbunnen blir prosjektet langt mindre kostbart og komplisert.

Statoil har allerede varslet at de har ønsket en slik løsning for Oseberg-utbyggingen og andre utbygginger på sokkelen i fremtiden. Dette gjelder hovedsakelig utbygginger som kan kobles opp til eksisterende felt, for å hente ut ekstra funn.

Dette er gode nyheter for Kværner som er i gang med å utvikle denne utbyggingsmetoden i samarbeid for Statoil.

– Det er spennende at selskapene tar i bruk nye og kostnadseffektive utvinningsløsninger på sokkelen. Det er mye ressurser igjen i modne områder og vi er avhengig av at selskapene finner gode og effektive løsninger for å utnytte disse. Løsninger som denne gir oss arbeidsplasser og stor, langsiktig verdiskaping, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Her kan du lese mer om