Kvartalsrapporter

Solid tap for Subsea 7 i andre kvartal

Offshoreleverandøren Subsea 7 levere langt svakere tall i andre kvartal enn på samme tid i fjor. Selskapet leverer et resultat etter skatt på minus 910,9 millioner kroner, blant annet på grunn av kraftige nedskrivninger av verdier.

Illustrasjonsbilde.

Subsea 7
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det kommer frem i selskapets rapport for andre kvartal.

Resultatet etter skatt på minus 910,9 millioner dollar tilsvarer 8,3 milliarder kroner.

Subsea 7 hadde en omsetning på 754 millioner dollar i fjor, opplyser selskapet.

I samme kvartal i fjor var resultatet etter skatt på 27,5 millioner dollar og omsetningen på 957,9 millioner dollar.

Skriver ned for milliarder

Selskapet opplyser at det skriver ned verdier for 229 millioner dollar knyttet til eiendommer, anlegg og utstyr og andre verdier, og i tillegg kommer nedskrivninger på 578 millioner dollar knyttet til goodwill.

Justert driftsresultat er på minus 9 millioner dollar, fra 59 millioner dollar på samme tid i fjor. Årsaken til nedgangen er blant annet kostnader på 104 millioner dollar knyttet til omstrukturering.

På forhånd hadde analytikerne ventet resultat etter skatt på minus 102 millioner dollar og omsetning på 796 millioner dollar, ifølge Infront TDN Direkt. Selskapets justerte driftsresultat (ebitda) var ventet på 90,5 millioner dollar.

Kutter ansatte

Selskapet kutter kostnader grunnet nedturen i olje- og gassbransjen etter lavere oljepriser. Selskapet skal kutte rundt 3.000 ansatte, inkludert 1.000 egne ansatte og 2.000 midlertidig ansatte, og sier arbeidet med nedbemanningen er i gang.

I april trakk Subsea 7 sine anslag for 2020 på grunn av usikkerhet etter coronakrisen og nedturen i flere markeder. Usikkerheten består, men selskapet har nå fått noe mer oversikt og kommer med nye anslag.

– Vi forventer at inntektene for hele 2020 vil være omtrent på linje med fjoråret, mens justert ebitda ekskludert omstruktureringskostnader på 104 millioner er forventet å være på linje med dagens markedsutsikter, skriver Subsea 7 i rapporten.

Nye ordre innen fornybar

Subsea 7 skiftet sjef ved årets start. Da tok John Evans over for Jean Cahuzac.

– I andre kvartal 2020 rapporterte Subsea 7 en negativ justert ebitda på 9 millioner dollar, noe som skyldes redusert aktivitet i enhetene SURF og konvensjonell virksomhet, følgene av covid-19-pandemien og bokføringen av 104 millioner dollar i kostnader knyttet til selskapets restrukturering, sier Evans.

Innen SURF og konvensjonell virksomhet har kundenes investeringsbudsjetter blitt redusert med 25 til 30 prosent fra starten av året. Noen kontrakter har blitt utsatt, og det er liten aktivitet i markedet for nye kontrakter, opplyser Subsea 7. Selskapet har imidlertid ikke fått avlyst noen kontrakter så langt.

– Kvartalet ble imidlertid preget av at vi oppnådde 1,7 milliarder dollar i nye ordre innen enheten for fornybar energi, sterk kontantstrøm og fremgang på de tidligere kunngjorte kostnadskuttene, legger Evans til.

Fornybarsektoren har fortsatt solid aktivitet, og her er ikke selskapets aktivitet så påvirket. Subsea 7 er særlig aktiv innen installasjon av vindturbiner og kabler til havs.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Kvartalsrapporter
  2. Subsea 7
  3. Aksjelive
  4. Resultatrushet

Flere artikler

  1. Fortsatt underskudd for Subsea 7 – tapte 750 millioner kroner

  2. Kraftig resultatfall for Subsea 7

  3. Europris med kraftig vekst

  4. 2020 endte med underskudd i Aker Solutions: Sjefen varsler også røde tall i 2021

  5. Kraftig resultatfall for DNO