Fersk rapport for vindbransjen: Mener vindkraft vil dempe strømprisene

Strømmen vil være rundt fem øre billigere i 2030 med vindkraft enn uten, ifølge en Thema-rapport. Vindkraft er viktig for å bevare norsk industri, mener vindbransjen.

FERSK RAPPORT: En økt andel vindkraft vil bidrar til å dempe strømprisene, ifølge en rapport Thema har laget for vindbransjens organisasjon Norwea. Det viser at vindkraft bidrar til å opprettholde konkurransekraften i industrien, mener vindbransjen. Dette er et illustrasjonsbilde fra installasjonen av Raggovidda vindkraftverk i Finnmark.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

De siste årene har norsk vindkraft hatt suksess i form av kraftig vekst i utbyggingene.

Utbygging av vindkraft er en viktig årsak til at kraftinvesteringene i fjor var på 40 milliarder kroner, og til at disse investeringene ventes på 41,7 milliarder kroner i 2019.

En rekke store og små utenlandske investorer har investert i norske vindkraftprosjekter, som Blackrock og Zürich kommune.

Det har også blitt populært for internasjonale storselskaper å kjøpe norsk vindkraft på langsiktige kontrakter, noe både Google, Facebook, Alcoa og Norsk Hydro har gjort.

Samtidig har motstanden mot vindkraften vokst, med protester fra naturvernere, lokalbefolkning og politiske partier som heller vil subsidiere havvind enn å bygge ut mer vindkraft på land.

– Blitt nesten helt borte

Nå ønsker bransjeorganisasjonen Norwea å vise at vindkraften bidrar positivt til norsk økonomi, etter en periode hvor kritikken mot vindkraft på land har økt.

Vi må snakke om hva kraft betyr for samfunnet, det har blitt nesten helt borte, sier Norwea-rådgiver Daniel Willoch til E24.

Norwea har fått Thema Consulting til å utrede vindkraftens virkning på strømpriser og samfunnsøkonomi, og mener at rapporten viser at mer vindkraft over tid demper strømprisen til industrien og forbrukerne, noe som legger til rette både for kraftkrevende industri og elektrifisering i Norge.

– Debatten har handlet om at utbyggerne tjener på vindkraften, men kraft er viktig for hele samfunnet. Vi har en lang historie i å ta i bruk Norges ressurser for å skape verdier og velferd, og der bidrar også vindkraften, sier Willoch.

I rapporten peker Thema Consulting på at økt tilbud av vindkraft har bidratt til å øke konkurransen om å tilby kraft til kraftkrevende industri.

«Både mer konkurranse i kontraktsmarkedet og tilgang på langsiktig kraft knyttet til nye fornybare energikilder øker attraktiviteten av Norge som et vertsland for den kraftintensive industrien», skriver Thema i rapporten.

Frykter altfor dyr strøm

– Motstanderne sier vi ikke trenger mer vindkraft?

– Vi skal gjennom en betydelig elektrifisering av samfunnet. Hvis du da ikke produserer mer kraft, så kan det øke strømprisene og fjerne en viktig konkurransefordel for norsk industri, sier Willoch.

Dersom det ikke skal bygges ut mer vindkraft risikerer Norge å måtte velge mellom å øke elektrifiseringen av samfunnet eller å sikre konkurransekraften i norsk industri, hevder Willoch.

– Vi kan heller effektivisere vannkraften, sier vindmotstanderne?

– Veldig gjerne, men utfordringen er så stor at vi må gjøre alt, sier Willoch.

– Vi må bygge solkraft, effektivisere og utvide vannkraften der det er mulig innenfor miljøhensyn, og vi må effektivisere energibruken vår. Men alt må på plass, også vindkraft, for å nå klimamålene, legger han til.

Mener vindkraft demper prisene

I rapporten «Grønn omstilling og landbasert vind i Norge» beregner Thema Consulting at de mange norske vindkraftverkene som nå bygges ut gi en betydelig lavere kraftpris i Norge i 2030 enn det som ville ha vært tilfelle uten noe vindkraft.

Les også

Ferske vindkart fra NVE: Her kan det bli mer vindkraft

Beregningene baserer seg ifølge Willoch på forventningene fra nettoperatøren Statnett om at Norges forbruk vil øke med 30 til 50 terawattimer på grunn av videre elektrifisering av det norske samfunnet, som økt bruk av elektriske biler og ferger.

– Alt annet like, i et scenario hvor samfunnet elektrifiseres, vil kraften være fem øre kilowattimen billigere i 2030 med dagens utbyggede og så langt besluttede prosjekter enn om det ikke hadde vært noe vindkraft, ifølge rapporten, sier Willoch.

– Dermed vil strømprisen i 2030 ifølge Thema ligge på rundt 50 øre kilowattimen, eller 55 øre kilowattimen hvis man ikke hadde hatt noe vindkraft, legger han til.

For ordens skyld: Dette gjelder selve kraftleddet av strømprisen. På folks strømregninger kommer også avgifter og nettleie på toppen av selve kraftprisen.

Hvis man også legger til det som er sannsynlig av nye vindkraftutbygginger frem til 2030, vil kraften være rundt 11 øre kilowattimen billigere i 2030 enn den ville vært helt uten vindkraft i et slikt scenario med høyere strømforbruk, påpeker Willoch.

VINDEN PÅVIRKER: Dette er anslag over strømprisen med og uten vindkraft i et scenario med flatt norsk strømforbruk på 133 TWh (t.v.) eller kraftig økt strømforbruk på 163 TWh i 2030. Figurene er hentet fra en rapport Thema Consulting har laget for vindbransjens organisasjon Norwea.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Vindkraft
  2. Norsk Hydro

Flere artikler

  1. Rekordhøy skandinavisk vind­produksjon: Tror mer vindkraft vil dempe svensk strømpris

  2. Kraftbransjen venter mer ustabile strømpriser: – Ingen grunn til panikk

  3. Oljebransjen skal sluke store mengder strøm: Tror likevel strømprisen faller

  4. LO og vindbransjen med felles advarsel: Frykter kraftunderskudd fra 2030

  5. NVE venter høyere strømpriser mot 2040: Sør-Norge får dyrest strøm