Reagerer på britiske plattform-planer: – Pinlig hvis Norge støtter dette

Storbritannia vil la understellet etter fire oljeplattformer bli stående i Nordsjøen, med støtte fra Norge. Det får opposisjonen til å kreve svar fra regjeringen.

Rødts Bjørnar Moxnes (t.v.) og SVs Lars Haltbrekken krever svar fra regjeringen etter britiske planer om å la oljeplattform-understell stå igjen i Nordsjøen.

Foto: Hallgeir Vågenes, VG / Scott Heppell, AFP / Ned Alley, NTB scanpix
 • David Bach
Publisert:,

– Havet er ingen søppelplass!

Det sier Rødts partileder Bjørnar Moxnes om Storbritannias planer om å la understellene på Brentfeltet i Nordsjøen stå igjen.

– Norge må være en pådriver for at oljeindustrien rydder opp etter seg. Det er rett og slett pinlig hvis Norge støtter en oljeindustri som vil slippe å rydde opp etter seg, framfor å ta vare på miljø og ressurser for fremtiden.

Planene ble omtalt i The Guardian 4. september, og av E24 to dager etter.

Ifølge den britiske avisen er det kun Norge som har kommet med støtte til planen, men da E24 tok kontakt med Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet (OED), var svaret kun at det er britiske myndigheter som behandler saken, og at OED er i dialog med dem.

Les på E24+ (for abonnenter)

Kappløpet om å bli Norges største ikke-statlige oljeselskap har begynt

– Krise for livet i havet

Nå ønsker opposisjonspolitikere svar på hva som faktisk er Norges standpunkt i saken.

– Det er store mengder olje og miljøgifter som vil lekke ut i havet hvis disse fundamentene blir stående. Det er en krise for fiskeriene og livet i havet. Havstrømmene kan godt trekke dette videre til Norskekysten. Er det først da statsråden vil ta ansvar? spør Moxnes.

Han sier han er bekymret for hva slags signal det sender til norsk oljeindustri.

– Skal de også slippe å rydde opp etter seg? Det er mange av fremtidas miljøvennlige arbeidsplasser som kan gå tapt hvis vi ikke tar vare på metaller og andre ressurser i de utrangerte oljeplattformene.

– Allerede 29. juli hadde vi brukt opp jordas ressurser for i år. Alt som gjenbrukes gjør at vi kan spare naturen for nye inngrep. Det er en fallitterklæring på vegne av livsvilkårene for våre barn hvis vi ikke sikrer mest mulig gjenbruk av ressurser, sier Moxnes, som varsler skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Les også

Britene vil la gamle oljeplattformer i Nordsjøen bli stående – får støtte fra Norge

SV vil utfordre klima- og miljøministeren

Etter at Storbritannias planer ble kjent har også stortingsrepresentant Lars Halbrekken i SV kommet på banen. Han varsler at han vil oversende skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Ola Elvestuen i løpet av neste uke.

– Det er en skandale om Norge faktisk har støttet Storbritannias plan om å la tidsinnstilte miljøbomber bli stående i Nordsjøen. Klima- og miljøministeren må snarest redegjøre for hva som faktisk har skjedd, sier Haltbrekken.

– Hvis Norge har støttet at Storbritannia skal få bruke vårt felles matfat som søppelplass for oljeindustrien må regjeringen snarest snu.

Haltbrekken sier oljeselskapene må få ansvar for å rydde opp når plattformene forlates.

– Regjeringen må også forklare om de nå vil la oljeselskap på norsk sokkel etterlate seg tidsinnstilte miljøbomber når de avslutter produksjonen, sier han.

OED: – Har tillit til britiske myndigheter

Klima- og miljødepartementet opplyser at det er OED som har ansvaret for saken.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) understreker i en e-post til E24 at Brent-feltet ligger på britisk sokkel og at det derfor er britiske myndigheter som beslutter hvordan innretningene på feltet skal disponeres.

– Både Storbritannia og Norge har gjennom OSPAR-konvensjonen forpliktet seg til ikke å dumpe eller etterlate utrangerte offshoreinnretninger til havs. Det er unntak for denne forpliktelsen blant annet når det gjelder enkelte betonginnretninger som de på Brent-feltet. Før britiske myndigheter tillater at en innretning kan bli etterlatt under unntaksordningen, skal øvrige OSPAR-land konsulteres. Denne prosessen pågår nå, sier Freiberg.

Når det gjelder spørsmål om detaljer i saken må de rettes til de involverte aktørene i Storbritannia som er ansvarlige for å behandle den, fortsetter Freiberg.

– Departementet har tillit til at britiske myndigheter vil behandle denne saken på en god og forsvarlig måte. Norge har gitt en uttalelse om saken. Hvilke uttalelser andre land har gitt og hvorfor, må de selv svare for.

– Når det gjelder disponeringssaker på norsk sokkel vil de også fremover bli utredet og behandlet når de foreligger mot slutten av innretningers levetid. De beslutninger som tas vil skje i tråd med regelverket, herunder forpliktelsene under OSPAR-konvensjonen, og basert på de faktiske forhold knyttet til den enkelte sak, sier Freiberg.

Her kan du lese mer om

 1. Klima
 2. Miljø
 3. Olje- og energidepartementet
 4. Storbritannia
 5. Bjørnar Moxnes
 6. Kjell-Børge Freiberg
 7. Ola Elvestuen

Flere artikler

 1. Greenpeace-aksjon mot forlatte Brent-plattformer i Nordsjøen

 2. Vil la gamle oljerigger i Nordsjøen bli stående – støttes av Norge

 3. Betalt innhold

  Aker Solutions etterlyser aggressiv havvindsatsing. Freiberg mener støtten er god nok.

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Slik vil Erna Solberg flytte iskanten

 6. NHO urolige for norske bedrifter når britene kutter navlestrengen