Rapporter: Klimakutt krever svært mye kraft

To ferske rapporter viser at det krever svært mye strøm å kutte utslipp i olje og industri, og strømprisen kan øke. Økt strømbruk kan bety økte investeringer i kraft, ifølge olje- og energiminister Tina Bru (H).

Olje- og energiminister Tina Bru (H) fikk fredag flere utredninger om bruk av landstrøm på norske olje- og gassplattformer, og elektrifisering av landbasert industri.
Publisert:

Fredag fikk Bru overrakt to rapporter om behovet for kraft og nett for å drive norske olje- og gassplattformer med landstrøm, og for at landindustrien skal skifte til strøm og hydrogen for å kutte sine utslipp.

Rapportene er utarbeidet av Oljedirektoratet, NVE, Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet.

Rapporten «Kraft fra land» viser at modne og umodne elektrifiseringsprosjekter kan legge beslag på 5,1 terawattimer (TWh) strøm fremover.

Rapporten om elektrifisering av landindustri peker på syv anlegg som kan kutte utslippene med over to millioner tonn. Industrien slipper totalt ut 13 millioner tonn. Men dette krever ytterligere 12 TWh strøm, og forsterkninger av nettet.

– Det er store muligheter for å elektrifisere mer i Norge, men det kan også bety at vi må investere mer i den norske kraftforsyningen fremover, sier Bru.

I tillegg har NVE også kartlagt andre tiltak som kan kutte klimautslipp i industrien, som kan kreve ytterligere 10 TWh. Det gjelder CO₂-fangst, ny
nullutslippsteknologi i aluminiumproduksjon og bruk av hydrogen som råstoff i
industrien.

Dermed identifiserer de to rapportene mulige behov på 27 TWh i nytt kraftforbruk. Det tilsvarer 20 prosent av fjorårets norske kraftproduksjon.

Økt forbruk øker kraftprisene

Ifølge rapporten «Kraft fra land til norsk sokkel» vil også strømprisene gå opp sammen med det økte forbruket.

«Økt kraftforbruk medfører isolert sett lavere netto eksport av kraft fra Norden til resten av Europa, og at kraftprisene i Norge øker», skriver Oljedirektoratet.

Størst prisøkning blir det i Nord-Norge, ifølge rapporten.

– Elektrifisering av sokkelen vil få konsekvenser for kraftsystemet både i form av noe økte strømpriser og behov for økte investeringer på land, sier direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det vil bli høyere priser, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight. Han tror imidlertid at ny teknologi kan dempe prisoppgangen.

– Både elektrifisering og nye datasentre krever mye strøm. Prisnivået fremover vil være høyere enn i dag, sier Lilleholt til E24.

– Men dette er ikke noe vi bygger over natten. Effekten på strømpris avhenger av hvor smart vi bruker kraften med ny teknologi, sier han.

Elektrifisering av olje og industri vil hjelpe Norge å nå sine klimamål, men utbygging av ny kraft er omstridt. Særlig har vindkraft møtt mye motstand, og krav om økt medbestemmelse og kompensasjon til lokalsamfunnene.

Bru foreslo nylig å stramme inn på konsesjonssystemet for vindkraft. Hun skal også vurdere økt kompensasjon til kommuner og fylker.

Industrikutt krever mye kraft

Direktør Anne Vera Skrivarhaug i NVE la fredag frem rapporten om elektrifisering av landbasert industri.

Mye av utslippene her kommer fra forbrenning av gass, kull og koks. Dette kan reduseres ved å gå over til strøm eller hydrogen, og CO₂-fangst.

NVE har sett på syv anlegg som kan kutte utslippene med 2,3 millioner tonn per år. Dette inkluderer anlegg som Tjeldbergodden, Mongstad, Kollsnes og Kårstø, samt industrianlegg hos Yara Porsgrunn, Borregaard Sarpsborg og Ineos Rafnes.

– Dette vil kreve 12 terawattimer strøm, sier Skrivarhaug.

– Det vil bety økende kraftforbruk, og det vil kreve omfattende investeringer i nett som kan ta tid å få på plass, sier Skrivarhaug.

Norge vil ha overskudd av kraft over tid, men elektrifiseringstiltakene vil etter hvert redusere overskuddet, påpeker NVE.

«Dersom disse klimatiltakene i industrien blir gjennomført, kan kraftoverskuddet bli lavere», heter det i rapporten.

Nettet må blant annet forsterkes i Bergensområdet, på Haugalandet og på Nordmøre. Elektrifiseringstiltak på Østlandet vil trolig kreve tiltak i transformatorstasjonene i området, ifølge NVE.

Gir store utslippskutt

Sist Oljedirektoratet leverte en rapport om kraft fra land var i 2008. Regjeringen bestemte før jul at det var behov for en oppdatering.

Kraft fra land gir store utslippskutt, påpeker Oljedirektoratet.

Landstrøm på 16 felt har ført til at CO₂-utslippene på norsk sokkel er 3,2 millioner tonn lavere per år enn de ellers ville ha vært, ifølge rapporten. Med nye prosjekter som er planlagt kan 4,9 millioner tonn årlige utslipp unngås.

Men en rekke av disse prosjektene vil kreve nye tiltak i nettet. Det vil koste penger for samfunnet.

– Det må være kraft tilgjengelig på land, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Landstrøm sparer store utslipp fra norske olje- og gassfelt, påpeker Oljedirektoratet.

Krever store mengder strøm

Allerede drives en rekke felt med landstrøm, som kjempefeltet Johan Sverdrup.

I oktober ble det klart at alle feltene på Utsirahøyden skal elektrifiseres. Dermed blir det strøm også til Gina Krog, Ivar Aasen og Edvard Grieg, Gudrun, Sleipner, Utgard, Gungne, Sigyn og Solveig.

Det skal også snart tas beslutning om elektrifisering av Oseberg feltsenter, Troll B og C, Sleipner Øst og LNG-anlegget på Melkøya.

Equinor la i januar frem ambisiøse planer for elektrifisering på sokkelen. Selskapets planer vil kreve 10–12 terawattimer strøm, eller rundt ni prosent av Norges produksjon i 2019.

Det alene tilsvarer dobbelt så mye strøm som det norsk vindkraft leverte i fjor. Fylkesordføreren i Vestland er bekymret for at fylket kan gå glipp av tusenvis av arbeidsplasser fordi det ikke er rom for ny industri på land.

Oljedirektoratets leder Ingrid Sølvberg.

Ønsker vannkraft og havvind

Frode Alheim i Industri Energi støtter elektrifisering av oljebransjen, men setter som premiss at prosessindustrien også får tilgang på den kraften den trenger.

– Vi må sørge for at vi har nok kraft tilgjengelig til å gjøre begge deler, sier Alfheim til E24.

Han er forsiktig med å snakke om vindkraft på land, og trekker frem effektivisering av vannkraften og utbygging av havvind. Da må staten trolig redusere skattene og subsidiere ulønnsom havvind, noe som vil koste milliarder.

– Vi må begynne med å løse ut den kraften som er enklest å løse ut, og som jeg tror folk har forståelse for. Det er stort potensiale i eksisterende vannkraft. Det vil løse ut en god del terawattimer, sier Alfheim.

– Når det gjelder vindkraft håper jeg vi skal få løst ut en del vindkraft til havs. Det vil også gi muligheter for leverandørindustrien, legger han til.

Vil fremheve industriens behov

Aluminiumsprodusenten Norsk Hydro har tidligere sagt til E24 at vindkraft på land er nødvendig for å sikre billig kraft til industrien, nå Norges klimamål og skape arbeidsplasser. Selskapet mener imidlertid at kommunene må få mer igjen for å være vertskap for vindkraften.

Ifølge Statnett trengs det 40 terawattimer (TWh) mer strøm for å elektrifisere Norge. Med stor hydrogenproduksjon kan behovet være 80 TWh. I fjor produserte Norge rundt 135 TWh strøm, og forbruket var omtrent det samme.

– Jeg tror at veldig mye av det som skal til for å få folkelig oppslutning rundt energipolitikken er at man ser at strømmen sikrer arbeidsplasser lokalt, sier Alfheim.

– Vi må lage en samlet energi- og industripolitikk, og jobbe sammen for å realisere mer energiproduksjon og sikre tilgang på kraft og nett til å kunne utvikle prosessindustrien, legger han til.

Publisert:
Gå til e24.no