Du får 200 kroner i «corona-rabatt» på nettleien

Statnett gir rabatt i nettleien for å dempe byrden av coronakrisen. En vanlig husholdning sparer rundt 200 kroner i 2021, men rabatten skal betales tilbake i årene som følger.

Illustrasjonsbilde.
Publisert:

Fredag har Statnetts styre vedtatt en «corona-rabatt» på 24 prosent i nettleien for 2021, etter å ha kommet med forslaget tidligere i sommer.

Statnetts vedtak betyr at en vanlig husholdning vil spare om lag 200 kroner i nettleie neste år.

En vanlig nettkunde med forbruk på 20.000 kilowattimer i året betaler vanligvis rundt tusen kroner i året i nettleie til Statnett, mens resten av nettleien går til det lokale nettselskapet.

For en bedrift kan besparelsen i 2021 utgjøre flere tusen kroner, og industrien samlet sparer rundt 70 millioner kroner i nettleie til Statnett.

– Den nasjonale dugnaden fortsetter, og det er nødvendig å ta hensyn til den vanskelige situasjonen mange av strømkundene er i. Derfor er vi glade for at alle forbrukskunder får redusert tariff i 2021. Det kommer både industri, næringsliv og vanlige husholdninger til gode, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett i en melding.

Kreves inn igjen over fire år

Rabatten neste år vil imidlertid bli krevet inn igjen over tid.

Inntektsreduksjonen i 2021 vil ifølge Statnett bli hentet inn over en fireårsperioden fra 2022 til 2025, for å unngå for store svingninger i nettleien.

Statnett venter imidlertid at nettleien kan bli dempet noe av høyere inntekter fra handel mellom ulike prisområder og til andre land (såkalte «flaskehalsinntekter»).

«Nye prognoser tilsier at denne situasjonen vil vedvare en stund fremover, og dette er forventet å begrense tariffen de nærmeste årene», skriver Statnett.

– Vi mener vi har fått til en god avveining av ulike hensyn i denne saken. Kostnadene knyttet til drift og utvikling av strømnettet blir hovedsakelig hentet inn gjennom nettleie. Ved å redusere nettleien for neste år unngår vi at noen kunder rammes hardt økonomisk midt i en vanskelig situasjon, sier Hundhammer.

Rabatten krevde godkjenning fra NVEs reguleringsmyndighet for energi (RME).

Statnett venter høyere inntekter fra handel med kraft («flaskehalsinntekter») i årene fremover. Det vil føre til at nettleien for bedrifter og befolkning blir noe lavere de neste årene enn i 2020.

Fastholder omstridt omlegging

Statnett beholder samtidig modellen med en flat rabatt i nettleien for store nettforbrukere på 50 prosent, som ble innført i sommer.

Tidligere hadde industrikunder en rabatt på opptil 60 prosent.

Dette betyr at en del nettkunder i kraftkrevende industri må ta en større del av regningen for den kraftige nettutbyggingen som pågår enn tidligere. Det betyr også at vanlige privatkunder vil få en lavere regning enn de ellers ville fått.

Da Statnett vedtok denne modellen i sommer, var industrien misfornøyd.

Norsk Industri mente at forslaget om en flat rabatt på 50 prosent ville øke de samlede årlige kostnadene for industrien fra 360 millioner kroner i 2018 til 760 millioner kroner i 2021.

Statnett understreket imidlertid at industrien fortsatt får betydelig rabatt.

– Dette gjør at nettleie for enkeltkunder i industrien kan bli noe endret, men vi opprettholder altså en rabatt som gjør at den kraftintensive industrien betaler halvparten av hva mindre bedrifter og vanlige kunder gjør, sa konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett i juni.

Skuffet over Statnett

Direktør Ole Børge Yttredal i energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri er skuffet over at Statnett ikke ville lytte til bekymringene.

– Dette betyr store årlige beløp. Selv om vi betaler litt mindre til neste år, så kommer den regningen senere. Den nye modellen ligger fast uansett, sier Yttredal til E24.

Nå vil Norsk Industri be Olje- og energidepartementet om å tillate at Statnett tar ut mindre inntekter enn de har mulighet til innenfor dagens rammer. Det kan i så fall bety at staten må ta ut noe mindre utbytte enn i dag.

Oppfordret Statnett til endring

Det har vært drøftinger mellom Statnett og Norsk Industri om den nye nettleiemodellen.

«Norsk Industri oppfordrer Statnett sterkt til å gjøre justeringer i sitt vedtak slik at industriens kostnadsansvar reduseres», skrev bransjeorganisasjonen på sine nettsider tidligere denne uken.

«Økningen svekker kostnadsposisjonen til flere norske industribedrifter betydelig og kan føre til at investeringer flyttes ut av landet», skrev Norsk Industri.

Redusert rabatt kan ramme bedrifter som Norsk Hydro, som også har advart Statnett mot å trappe ned rabatten. Det ville kunne koste selskapet betydelige summer, advarte Hydro.

Publisert:
Gå til e24.no