Equinor bygger ut Breidablikk-feltet for 18,6 milliarder

Equinor skal bygge ut Breidablikk-funnet i Nordsjøen til en kostnad av 18,6 milliarder kroner. Dette er det hittil største prosjektet som får tommelen opp etter Stortingets krisepakke til oljebransjen.

Illustrasjonsbilde av Grane-feltet i Nordsjøen.
Publisert:

Breidablikk (tidligere Grand) skal kobles opp mot Grane-feltet i Nordsjøen. Kostnaden har tidligere blitt anslått til opp mot 20 milliarder kroner.

Planlagt produksjonsstart er satt til første halvår 2024. Det er ventet at feltet vil produsere 200 millioner fat oljeekvivalenter.

Equinor har antydet at prosjektet vil kunne gi 11.000 årsverk i Norge i prosjektfasen, noe som er positivt for en leverandørindustri som sliter med lav aktivitet etter coronakrise og oljeprisfall.

Formålet med prosjektet er å få bygget ut ressursene som ligger nord for Grane-feltet ved å utnytte eksisterende infrastruktur. Dette vil bidra til forlenget produksjonstid for feltet.

– Breidablikk-feltet er et av de største oljefunnene på norsk sokkel som ennå ikke er utviklet. Beslutningen om å bygge ut feltet vil gi betydelige verdier til det norske samfunnet og eierne, sier Geir Tungesvik, fungerende direktør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor i en pressemelding.

– Vi er glade for at vi i dag også kan tildele to sentrale kontrakter til en samlet verdi på 3,3 milliarder kroner inklusive opsjoner. Kontraktene vil bidra til viktig aktivitet for leverandørindustrien og sikre arbeidsplasser i mange år, fortsetter Tungesvik videre.

Les også

Equinors Norgessjef lover lønnsomme prosjekter: – Det kan jeg forsikre politikerne om

Tildeler milliardkontrakter

Tidligere har Aker Solutions varslet at det har inngått en intensjonsavtale med Equinor for levering av produksjonsanlegg på havbunnen. Dette er nå en av kontraktene som er tildelt.

Denne kontrakten har en anslått verdi på 2,5 milliarder kroner inklusive opsjoner. Rundt 300 årsverk i Norge er ventet å være tilknyttet prosjektet.

– Kontrakten demonstrerer vår konkurranseposisjon i subseamarkedet og vil føre til mer aktivitet på mange av våre anlegg i Norge og internasjonalt, noe som vil skape arbeid for hundrevis av ansatte i hele Aker Solutions, sier Aker Solutions-sjef Kjetel Digre i en uttalelse.

Samtidig får vedlikeholds- og modifikasjonsleverandøren på Grane, Wood, utøvd opsjon for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon.

Arbeidet består i å installere utstyr på Grane-plattformen for å kunne ta imot olje fra Breidablikk-feltet. Kontrakten har en verdi på rundt 800 millioner kroner, og ventes å gi over 500 årsverk i Norge.

Krisepakke

Avgjørelsen om å gå videre med prosjektet kommer etter at Aker BP tidligere i sommer tok investeringsbeslutning for Hod-feltet, en satellitt til Valhall-feltet, et knapt døgn etter Stortingets enighet om en krisepakke for oljebransjen.

Krisepakken med skatteutsettelser til oljebransjen skulle legge til rette for økte investeringer i en periode med lave oljepriser etter coronakrisen.

For Stortinget er det godt nytt at oljeselskapene nå oppfyller sine løfter og tar beslutninger om nye utbygginger. Mange aktører holder igjen på pengebruken med en oljepris på 40 dollar fatet. Ved nyttår var prisen 66 dollar fatet.

De ferskeste anslagene fra oljeselskaper som driver i Norge er at de vil investere 184,6 milliarder kroner i år, mens anslaget for 2021 er på 148,6 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Les også

Oljebransjen varsler økte investeringer etter statens krisepakke

Det mest verdifulle funnet

Statens eierskap på norsk sokkel hadde ved nyttår en verdi på 1.044 milliarder kroner, og 91 prosent av dette ligger i felt. De mest verdifulle av disse er Troll, Johan Sverdrup, Oseberg og Heidrun.

Bare fem prosent av verdiene ligger i funn som ikke er utbygget.

Blant disse er Breidablikk det mest verdifulle funnet, ifølge en rapport fra Rystad Energy fra i sommer.

Disse skal bygge ut feltet

Equinor har tidligere anslått en norsk andel på rundt 60 prosent for leverandørene til Breidablikk-prosjektet. Blant aktørene som har fått avtaler om arbeid på Breidablikk er Aker Solutions og Technip FMC.

Mandag understreker Equinor at alle kontrakter ikke er tildelt, men at det forventes at rundt 70 prosent av verdiskapningen i utbyggingsfasen vil tilfalle norske bedrifter.

I tillegg til Aker Solutions og Wood som får sine kontrakter bekreftet mandag, har Equinor tidligere inngått avtale med Technip FMC. I juni inngikk Technip FMC en avtale om rørlegging og installasjonsarbeid på tre prosjekter på norsk sokkel for 1,8 milliarder kroner, hvor ett av disse er Breidablikk.

Equinor er operatør for Breidablikk-funnet. Medeierne er statlige Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips.

Publisert:
Gå til e24.no