Mer Equinor-kritikk: Tilsyn reagerer på lav bemanning og dårlig oppfølging av risiko på oljeplattform

Bemanningen på Equinor-plattformen er for lav og selskapets styring av risiko er mangelfull, mener Petroleumstilsynet.

Arne Sigve Nylund, Equinors sjef for norsk sokkel, får ny kritikk fra Petroleumstilsynet.
  • Erlend Skarsaune (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

Oljeplattformen ligger 185 kilometer vest for Stavanger. I vår gikk Petroleumstilsynet gjennom ulike sider ved Equinors håndtering av driften på Grane og var ikke fornøyd med resultatet.

Særlig vektlagt var hvordan Equinor håndterer arbeidsmiljø på plattformen i Nordsjøen. Målet er å sikre at ansatte ikke risikerer helseskade og sykefravær.

Petroleumstilsynet var ikke imponert over resultatene. Styringen av arbeidsmiljørisikoen på Grane-plattformen er mangelfull, er hovedkonklusjonen.

Totalt finner tilsynet fem brudd på regelverket. Ett av dem er at kartleggingen av arbeidsmiljørisiko er mangelfull og gir ikke et samlet og kvalifisert bilde av situasjonen.

Dermed får Equinor ny kritikk, kort etter at selskapet selv har varslet at anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest blir stengt i ett år etter brannen i slutten av september. Her har Petroleumstilsynet varslet granskning.

Grane-plattformen i Nordsjøen, vest for Stavanger.
Les også

Frykter at koronatiltak går ut over sikkerheten på sokkelen

Les også

Equinors gassanlegg på Melkøya blir stengt i inntil ett år

Kreftrisiko

På Grane konkluderer tilsynet med at for eksempel er ikke vurdering av eksponering for den kreftfremkallende gassen benzen gjort godt nok. Nyere studier har vist at benzen kan forårsake kreft ved lavere eksponering enn tidligere antatt – men på Grane vet ikke Equinor i tilstrekkelig grad hvor utsatte arbeiderne er.

Tilsynet påpeker at Equinor heller ikke har fulgt opp tiltak for arbeidsmiljøet som selskapet selv hadde kategorisert som «høy risiko». Disse var utsatt eller kansellert uten at det var faglig begrunnet.

Petroleumstilsynet mener også at Equinor ikke har sikret tilstrekkelig bemanning eller kompetanse på oljeplattformen i Nordsjøen – og heller ikke vurdert risikoen ved dette godt nok.

Bemanningen på Equinor-plattformer har vært et hett tema i selskapet i flere år, og særlig etter gjennomføringen av prosjektet Driftsbemanning 2016–19. I det siste har diskusjonen igjen blusset opp i selskapet, hvor fagforeningene igjen vender tilbake til at selve grunnbemanningen på plattformene er for lav.

I rapporten fra Petroleumstilsynet framgår det at de under tilsynet ble forklart at bemanningen ble satt lavt fordi en så kunne bruke ansatte fra Equinors interne vikarbyrå – Offshore Fagsenter – når det var behov for det. Men – her var ikke de nødvendige ressursene tilgjengelige, ble Petroleumstilsynet forklart fra ulike nivå i Equinor. Å bruke vikarer eller ekstrapersonelle er vanskelig fordi disse ikke kjenner plattformene. Og når vikar ikke ble hentet inn før en ansatt hadde vært sykemeldt i mer enn to turer (hver tur er på to uker, med fire uker på land mellom, journ.anm.), ble det brukt mye overtid. Mange ansatte passerte i fjor over 200 timer.

Les også

Nye analytikertall om Equinor: Tror produksjonen har falt under symbolsk grense

– For lav bemanning

Tilsynet påpeker at Equinor ikke kunne vise til at redusert bemanning ikke fikk negative konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Ansatte ble bedt om å forlenge oppholdet på plattformen. Noen var slitne og takket nei, mens andre sa ja fordi dette var godt betalt. Men har hadde ikke Equinor vurdert risikoen godt nok.

Petroleumstilsynet har sendt varsel om pålegg til Equinor. Her pålegges selskapet å sikre at risiko kartlegges systematisk – og dessuten tiltak følges opp. Her må kvaliteten også sjekkes av personell med kompetanse. Selskapet fikk mulighet til å korrigere faktafeil i rapporten før den ble publisert.

Nå må Equinor svare tilsynet på hvordan avvik skal håndteres innen 21. desember.

Les også

Equinor informerte ikke staten om beryktet partner

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Petroleumstilsynet
  2. Equinor
  3. Arbeidsmiljø

Flere artikler

  1. Petroleumstilsynet: Bekymret for sikker drift på Equinors plattformer

  2. Flere regelbrudd ved Statfjord B

  3. Equinor refses av tilsyn: – Dette er spesielt. Og alvorlig.

  4. Tilsynsrapport: Alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap

  5. Tilsyn gir pålegg til Equinor etter Castberg-gransking: – Har identifisert alvorlige brudd på regelverket