Equinor-sjefen forbereder seg på en oljepris under 20 dollar: - Det er en ekstrem situasjon

Eldar Sætre forbereder seg på at oljeprisen vil havne under 20 dollar per fat, selv om han ikke nødvendigvis tror det vil skje. I krisen som nå pågår vil han samtidig skjerme fornybarsatsingen så langt det er mulig.

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor presenterte i januar nye klimamål for selskapet. Han vil nå forsøke å skjerme fornybarsatsingen, selv om oljebransjen er i krise.
Publisert: Publisert:

Oljenæringen er på linje med store deler av næringslivet i full krise som følge av corona-krisen. Det kraftige fallet i oljeprisen, helt ned i 21,64 dollar på det laveste, har gjort det vondt verre.

Samtidig er situasjonen høyst ustabil, noe som gjør at oljenæringen og leverandørindustrien ikke bare er nervøse, men også må forberede seg på en forverring.

– Det er en ekstrem situasjon. Vi opplever det fallet og kraften det skjedde med som ganske dramatisk. På toppen av det har vi ganske lave gasspriser. Det som kanskje gjør det enda mer spesielt er at det er veldig usikkert fremover. Det karakteriserer situasjonen, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Oljeprisen gjorde torsdag et byks på nesten 40 prosent en kort periode etter at president Donald Trump varslet at Russland og Saudi-Arabia skulle være enige om et stort produksjonskutt på 10 millioner fat per dag.

Russland var raskt ute og avviste Trumps påstander, men det er også klart at Saudi-Arabia skal ha kalt inn til et hastemøte i OPEC og med samarbeidslandene neste uke.

Equinor-sjefen påpeker den voldsomme ubalansen i markedet nå – etterspørselen faller fordi økonomiene, flytrafikk og aktiviteten bremser opp, samtidig som tilbudet har økt fordi blant andre Saudi-Arabia har økt sin produksjon.

– Så vi må ha mange tanker i hodet på en gang nå, sier Sætre.

Equinor-sjefen sier at han tror situasjonen blir bedre etter hvert, men at selskapet tar høyde for ulike scenarioer i planleggingen nå, inkludert det at situasjonen «i mellomtiden også kan bli verre».

Les også

Han solgte olje da den kostet 9,70 dollar. Nå kan det skje igjen

Håper det bedrer seg – forbereder seg på det verste

Equinor har allerede tatt flere grep for å møte krisen. Selskapet har blant annet utsatt tilbakekjøp av aksjer og har iverksatt tiltak for til sammen 3,0 milliarder dollar i form av investeringskutt og reduksjoner i driftskostnader.

Mye av investeringskuttene tas i utlandet, mens mesteparten av kostnadsreduksjonene her hjemme i første omgang kommer av tiltakene man har innført for å forsøke å hindre smitte:

– Vi kan ikke ha så mange folk samlet samme sted, og det betyr at vi har utsatt en del vedlikeholdsprosjekter. Vi tar også ned en del av andre aktiviteter, særlig utenfor Norge. Det inkluderer boring og komplettering i på land i USA, sier Sætre.

Samtidig er han klar på at man planlegger for flere kutt og «ytterligere tiltak» hvis situasjonen forverrer seg og hvis den varer lengre.

– Samtidig ønsker vi å opprettholde så mye aktivitet som vi kan, ikke minst på grunn av leverandørindustrien, sier Sætre.

– Forbereder dere på at dere må kunne leve med en oljepris på under 20 dollar en periode?

– Vi er forberedt på at det kan skje i en periode, men det er ikke nødvendigvis sånn at vi tror det vil skje. Sånn må vi tenke og i den forrige nedturen lærte vi hvor brutalt det kan være. Vi får en kraftigere leksjon nå, sier han.

Les også

Rystad om eventuell oljeavtale: – Ville være en betydelig utvikling

Vil skjerme fornybarsatsingen

Selv om olje og gass fortsatt utgjør mesteparten av Equinors virksomhet, så har selskapet under Eldar Sætre satset stadig tyngre på fornybar og nye energiløsninger.

Det inkluderer både investeringer i solenergi, gjennom Scatec Solar, vindkraft til havs og diverse klimatiltak som elektrifisering og utvikling av karbonfangst og lagring.

I januar ble det kjent at Equinor vil kutte 40 prosent av utslippene sine fra norsk sokkel innen 2030 og nesten alt innen 2050.

Innen havvind har selskapet allerede landet kontrakten for å bygge verdens største vindpark – Dogger Bank i Storbritannia. I februar ble det også klart at selskapet allerede om to til tre år vil bruke opp mot 20 prosent av hele investeringsbudsjettet sitt på fornybar energi – minst syv år tidligere enn først planlagt.

– Dere har brukt mye tid på å omtale de store fornybarinvesteringene deres, senest på kapitalmarkedsdagen i London i februar. Vil dere holde samme trykk på gassen her fremover eller er de investeringene også usikre nå?

– Vi ser på alle aktivitetene våre, og hvilken fleksibilitet vi har. Men strategien vi har valgt om å satse på å være et bredt energiselskap står bunnfast, sier Sætre.

Han sier at han er «helt sikker» på at strategien om å omstille Equinor til å bli et bredt energiselskap er riktig, selv om man akkurat nå på tenke hvordan man skal komme seg gjennom krisen operasjonelt og finansielt.

– Behovet rundt tiltak for å bli et lavkarbonsamfunn kommer til å komme enda tydeligere på agendaen enn det er nå. Så viktigheten av satsingen er minst like stor som før, sier Sætre og lister opp flere eksempler.

– Vi er i et krevende terreng nå, men vi er innstilt på å beskytte og prioritere disse investeringene så langt det overhodet er mulig.

Les også

Disse verdiene kan Equinor måtte ta tap på: – Kan komme en god del

– Markedet er i fysisk ubalanse

Equinor har så langt hatt ett bekreftet smittetilfelle på anleggene sine. Det gjelder Martin Linge, som er et nytt oljefelt som er under bygging. Det var derfor ingen produksjon på feltet og arbeidene ble stanset midlertidig for å håndtere situasjonen.

– Kan det hende at dere kan bli tvunget til å stenge produksjonen på noen av anleggene, enten frivillig på grunn av lave priser eller ufrivillig på grunn av smitte?

– Først og fremst handler dette om å hindre smitte på installasjonen våre. Så langt har vi klart å opprettholde driften på alle anlegg, og all bore- og brønnaktivitet, sier Sætre.

Han forteller samtidig at trading-divisjonen i Equinor, de som selger oljen og gassen på vegne av selskapet, jobber intenst nå.

– Markedet er i fysisk ubalanse nå, sier Sætre, med referanse til at forbruket i verden faller på grunn av lavere økonomisk aktivitet og restriksjoner, samtidig som tilbudet har økt fordi blant andre Saudi-Arabia og Russland ikke ble enige om kutt.

Dermed flommer det olje ut i markedet og lagre verden over fylles opp. Det har blant annet sett ratene i tankmarkedet, også aksjekursene til mange tankrederier, til værs fordi så mange jakter etter steder å lagre oljen sin.

– Bildet er ulikt for ulike deler av de ulike produktgruppene og det er veldig mye flydrivstoff nå, for eksempel. Samtidig har vi mye fleksibilitet og vi har en stor og kompetent trading-organisasjon som jobber med å selge oljen vår på en best mulig måte, sier Sætre.

Les også

Equinor låner 52 mrd. i kapitalmarkedet

Likviditeten er ikke noe problem

I Equinors nyeste tiltaksplan som ble offentliggjort 25. mars opplyser selskapet at de med den nye planen vil være kontantnøytrale etter drift og egne investeringer med en oljepris på 25 dollar resten av året.

Det betyr at inntektene de får inn i kassen med en gjennomsnittlig pris på 25 dollar vil være nok til å dekke driftskostnadene og de egne investeringene selskapet gjør – som altså er kuttet.

Som E24 skrev 25. mars, så betyr det at selskapet ikke vil ha nok penger til å dekke utbytte eller eventuelle oppkjøp på den oljeprisen. Dermed kan Equinor komme til å måtte låne penger for å betale utbytte, slik selskapet gjorde i tidligere perioder.

Onsdag kveld ble det klart at Equinor hadde klart å låne 5,0 milliarder dollar, tilsvarende 52 milliarder kroner, i obligasjonsmarkedet.

– Hvor hardt er selskapet under press nå opplever du – i februar omtalte også vi hvordan gjeldsgraden deres kunne falle kraftig, men nå er jo prisbildet snudd helt?

– Likviditetsmessig er vi fortsatt i en sterk posisjon. Vi har en sterk bankgruppering som står bak selskapet. Så likviditetsmessig er ikke dette noen problemstilling, sier Sætre og fortsetter:

– Hvis situasjonen blir alvorlig over lang tid har vi ulike tiltak å ty til av ulik alvorlighetsgrad. Men på veldig lave oljepriser, vil det på kort sikt ikke være mulig å unngå en situasjon med høyere gjeldsgrad. Men dette jobber vi med hele tiden og for oss er det også viktig å ikke gjennomføre tiltak for tidlig, slik at vi har fleksibilitet.

– Dette er jo en bransje med lange tidshorisonter. Så langt har dere kuttet mye utenlands. Hvor raskt må oljeprisen opp før dere og bransjen iverksetter så store kutt som gir en stor krise? 

– Vi forbereder oss på at dette kan bli ganske brutalt. Vi skal klare å håndtere en ganske langvarig og krevende situasjon, men for industrien er vi avhengig av at alle bidrar, og at staten og rammebetingelsene også bidrar. 

– Det er vanskelig å sette en klar strek i stranden, for situasjonen er for dynamisk. Men vi tror markedet etter hvert vil ta oss tilbake til en balanse med høyere priser, men når det skjer er vanskelig å si, fortsetter han.

Les også

Equinor tar milliardkutt for å lette presset: – Trolig langt bedre enn markedet ventet

Publisert:
Gå til e24.no