Derfor er Irak-konflikten den største trusselen mot verdens oljeproduksjon

Verdens oljeetterspørsel skal være dekket med god margin de neste fem årene, mener Det internasjonale energibyrået. Den største trusselen mot dette er Irak.

RISIKO: Irak ventes å bidra med det meste av produksjonsveksten av olje i OPEC frem mot 2019. Den seneste tids hendelser viser imidlertid at det er store risikofaktorer forbundet med Iraks oljeproduksjon. Bildet viser frivillige som har meldt seg til den irakiske hæren for å kjempe mot den militante islamistgruppen ISIL som har vunnet frem nord i landet.

Ahmed Saad
Publisert:

De seneste prognosene til Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at verdens produksjonskapasitet for olje kommer til å ligge på rundt 105 millioner fat olje per dag i 2019.

Det er en økning på 9 millioner fat fra dagens nivå.

TROR PÅ ØKT PRODUKSJONSKAPASITET: Toril Bosoni, senior oljemarkedsanalytiker i IEA. Energibyråets prognoser for hvordan etterspørselen etter olje vl øke de neste fem årene, viser at den i snitt vil øke med 1,3 prosent per år globalt.

Jostein Nissen-Meyer

Verdens samlede behov for olje anslås samtidig til å bli i underkant av 100 millioner fat per dag i 2019.

Det betyr at verden vil være i stand til å produsere mer olje enn det man globalt sett har behov for hver eneste dag.

Det anslåtte oljeoverskuddet kan borge for lavere oljepriser.

- Ser mindre stramt ut

- Vi lager ikke oljeprisprognoser, men på papiret ser markedet mindre stramt ut de neste fem årene. Frem til 2019 ser vi jo at produksjonskapasitet blir høyere enn etterspørselsveksten, sier Toril Bosoni, senior oljemarkedsanalytiker i IEA, til E24.

Mesteparten av veksten i produksjon er ventet å komme fra land utenfor OPEC-kartellet (se faktaboks).

Medlemslandene i OPEC besitter rundt to tredjedeler av verdens oljereserver, og står for rundt én tredjedel av verdens oljeproduksjon.

Derfor er det avgjørende hva som skjer innad i oljeblokken.

Og tallene viser at der vil veksten være knapp.

OPEC ventes å øke sin produksjonskapasitet med knappe 2,1 millioner fat per dag, fra 35 til 37,1 millioner fat, fra i dag til 2019.

Den største faren

Og innad i OPEC er det først og fremst fra Irak veksten vil skje, ifølge IEA.

Irak vil stå for hele 60 prosent av produksjonsveksten fra OPEC-landene de neste årene, ifølge IEA. Energibyrået anslår at landet vil øke sin produksjon med 1,28 millioner fat per dag til 4,54 millioner fat per dag.

Derfor er Irak også den største faren.

Hendelsene den siste tiden er et godt eksempel på at det kan komme stor hindre i veien for produksjonsmålene.

Nylig har man sett at den islamistiske opprørsgruppen ISIL har vunnet frem i landet og erobret en rekke byer og områder i det nordlige Irak.

Les også

Irak ber USA gå til luftangrep mot ISIL-krigerne

Landet plages videre av sekteriske motsetninger og IEA peker også på at man har problemer med de svake nasjonale institusjonene.

Dette har igjen ført til forsinkelse i tildeling av kontrakter for bygging av infrastruktur for å støtte nye oljeprosjekter.

- De siste dagene har vi jo sett ting som viser at det fortsatt kan være risiko for produksjon og på prissiden. Det er flere faktorer som gjør at det er potensial for at oljeprisen kan holde seg høyt, selv om produksjonskapasiteten i verden øker, sier Bosoni til E24.

Onsdag ble Iraks oljeraffineri i Baiji angrepet. Ifølge oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea er det det verste som kunne skjedd i den pågående striden i landet.

Les også

Oljeanalytiker om Irak-angrep: - Det verste som kunne ha skjedd

På stedet hvil

OPECs største produsent og verdens største eksportør av olje, Saudi Arabia, ventes derimot å ha en produkson på stedet hvil.

Landet har en produksjonskapasitet på 12,5 millioner fat per dag, og dette kommer til å holde seg frem mot 2019, tror IEA.

Les også

- Islamister angriper Iraks største oljeraffineri

Kan balanseres

I Nord-Amerika har man i øyeblikket en sterk vekst fra skiferolje.

- Oljeproduksjonen fra utenfor OPEC har vært høy de siste årene og vi venter at den vil fortsette på bidra positivt fremover, og den balanserer jo da risikobildet, sier Bosoni.

Etterspørselen utenfor OECD

På etterspørselssiden ventes det at denne i stor grad vil komme fra Asia, men også i Afrika og Midtøsten. Nær all etterspørselsvekst ventes å komme fra utenfor OECD-landene og i Europa ventes den å falle svakt i perioden.

I Kina, som har vært hoveddriveren i oljeetterspørselen de siste årene, ventes det det fortsatt bra vekst, men litt lavere enn tidligere.

Kina har nå for øvrig gått forbi USA som verdens største oljeimportør og det ventes at landet vil importere 7,1 millioner fat olje per dag i 2019.

Les også:

Oljeanalytiker om Irak-angrep: - Det verste som kunne ha skjeddIEAs gass-sjef: - Jeg er selvsagt bekymret for situasjonen i Ukraina nåIEA:Kina vil drive frem gassvekst